Honba za stavebním povolením

31.12.2019 07:00 1000 zhlédnutí
Příspěvek stavebníka

Získání stavebního povolení bylo zkouškou odhodlání a pevných nervů – a to i přes štěstí na “rozumného” úředníka a starostu obce.

Sousedé nám taktéž přáli, souhlasné stanovisko od CHKO bylo vybavené. Nebe nad naší stavbou téměř zrůžovělo a příslib vytouženého papíru levitoval ve vzduchu… Vždyť scházelo jen málo. Všechny listiny dát dohromady a předat je na místně příslušný stavební úřad. A tady nastal problém.

Pokud jste četli náš předchozí příspěvky o Dlouhé cestě za projektem (většího atypického) domu, už víte, že nám stavební povolení vyřizoval náš pan projektant. Po prožitém martýriu se zasíťováním pozemku a příjezdovou komunikací nám to ostatně přišlo vhod – a vlastně jsme ani nemohli jinak, protože oběhání úřadů a zajištění podpisů bylo součástí “balíčku” jeho služeb.

Přípravná fáze

Podle původní domluvy měl náš pan projektant žádost o stavební povolení podat v květnu 2018. Nestalo se tak. Po dotazech, na čem to vázne a zda má alespoň všechny podpisy našich sousedů, jsme byli ujištěni, že je vše připraveno. Dobrá – chtěli jsme tudíž, aby žádost podal. Ale ouha. Najednou se dozvídáme, že mu někteří sousedé podepsali souhlas na jiný kus papíru než měli a podpisy od nich musí získat znovu. Jenže sousedé odjeli na dovolenou. Další zdržení. Konečně zpráva, že podpisy opatřil a zároveň má souhlasná vyjádření od všech dotčených, vč. obce a CHKO. Hurá. Tak už by to šlo, ne? Asi ne. Je červen 2018 a pan projektant odjel na dovolenou.

První podání (z kapsy vyhání)

 • 1. července 2018: Máme zprávu od projektanta, že žádost na stavební úřad přeci jen podal! Nechce se nám ani věřit, že za měsíc bychom povolení mohli mít!
 • 3. srpna 2018: Měsíc po podání uběhl a nic se neděje. Nikdo nás nekontaktuje. Píšeme na stavební úřad a co se nedozvíme? Žádnou žádost od nás neevidují!!! Hledají všude možně, ale fakt tam nic není! Okamžitě mailujeme projektantovi a dozvídáme se, že žádost za něj v průběhu jeho dovolené prý podal kolega – ale ten je právě na dovolené! Skvělé. Čekáme na návrat kolegy, který našemu projektantovi nereaguje na zprávy. Hm. Konečně víme víc. Tak prý kolega žádost podal, ale nejspíš si ji nenechal potvrdit (jako vážně? na úřadě tvrdili, že vůbec nic nemají – potvrzené či nepotvrzené).
 • 8. srpna 2018: Náš projektant osobně podává žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (na novostavbu RD a příjezdovou cestu), přičemž zjišťuje, co se údajně stalo jeho spolupracovníkovi: “Kolega si při předávání nevzal žádost s razítkem”. Hm.

Společné řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

Nevěříme vlastním očím, když nám za necelý měsíc, 3. září 2018, přijde do datové schránky zpráva ze stavebního úřadu o přerušení společného řízení kvůli hromadě chybějících podkladů. Ano, přesně těch, které pan projektant údajně měl (některé z nich jsme mu sami předávali). Stavební úřad nás vyzval k doplnění těchto náležitostí:

  • souhlasné vyjádření obce ke stavbě rodinného domu
  • splnění požadavku dotčeného orgánu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO, jak byly dodrženy standardy k vytváření a obnově tůní
  • Smlouvu o připojení k distribuční soustavě spol. E.ON
  • vyjádření vodáren k připojení stavby RD na přípojky vody a kanalizace, odsouhlasenou projektovou dokumentaci přípojek vč. Dohody o provedení vodovodní přípojky a kontroly kanalizační přípojky
  • dokladovou část ve dvojím vyhotovení (bylo jen v jednom)

Zcela konsternováni jsme kontaktovali pana projektanta. Jeho odpověď nás opravdu dostala. Prý se ty podklady ztratily. Tak fajn. Je tu fáze “hledání ztracených potvrzení”. A pozor, tomu neuvěříte: protože se ztratilo vyjádření obce (ano – právě to, o kterém jsme byli někdy v květnu ujištěni, že je připraveno), potřebovali jsme od obce získat kopii vyjádření. A víte co? Na obci tvrdí, že se jim to naše potvrzení ztratilo a nemohou ho najít!!!

Oznámení veřejnou vyhláškou

Máme 3. října 2018. Veškeré podklady doplněny. Protože v mezičase došlo k úmrtí vlastníka jednoho ze sousedních pozemků a dědicové nebyli stavebnímu úřadu známi, musel úřad oznámení o zahájení společného řízení doručovat veřejnou vyhláškou.

Doručování veřejnou vyhláškou upravuje § 25 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (viz zde).

V praxi to znamená, že vaše žádost (v případě stavebního povolení opatřená výměrou všech místností a charakteristikou jednotlivých částí stavby) visí po dobu 15 dnů na webu příslušného stavebního úřadu a upozornění na ni je e-mailem rozesláno všem osobám, které mají zapnuto odebírání obecních zpráv. Podrobnosti o vaší stavbě, vč. vnitřního řešení, jsou tak veřejně dostupné všem.

Nezbývalo než opět čekat. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 2. listopadu 2018. Vzhledem k tomu, že účastníků řízení bylo hned 17 (naši sousedé + obecní úřad), dotčené orgány byly 4 a ostatní, dodejkou obeslaní, byli taktéž 4, nastala celkem slušná šance, že se někdo ozve. A taky že jo. Připomínky se vesměs týkaly odvodnění stavebního pozemku, což náš projektant snadno vyřešil ke spokojenosti všech a mohlo se pokračovat.

Je 12. listopadu 2018. Do datové schránky dostáváme rozhodnutí (doručované opět veřejnou vyhláškou) o SCHVÁLENÍ našeho stavebního záměru! Třikrát hurá. Proti rozhodnutí se šlo odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Snad se už nikdo neozve… A neozval.

Stavba povolena

Vytoužený papír jsme dostali s datem nabytí právní moci 12. 12. 2018. Byl to ten nejkrásnější dárek k nadcházejícím Vánocům – nejen vytoužený, ale snad i zasloužený.

Více si můžete přečíst na bydlimeulesa.cz

Když cestu za projektem atypického domu komplikuje CHKO
Předchozí článek autora
21.12.2019 07:00 1348 zhlédnutí
Když cestu za projektem atypického domu komplikuje CHKO
Příspěvek stavebníka
Veškeré dostupné materiály jsme měli nastudované, projekt podle nich zpracovaný, i zaslal jej pan...
Nejdřív terasu, pak dům!
Následujicí článek autora
08.01.2020 07:00 1194 zhlédnutí
Nejdřív terasu, pak dům!
Příspěvek stavebníka
Stavba ve svahu má několik specifik. Jedním z nich, alespoň v našem případě, byla...

Stavební etapa: stavební řízení

18.01.2020 07:00 1115 zhlédnutí
Příprava stavby
Jak jsme přišli o 50 tisíc chybou projektu
Jak jsme přišli o 50 tisíc chybou projektu

Dlouho jsem přemýšlela, zda napsat “chybou”. Nebo jen “nedopatřením”. Nějakým omylem. Ale ne, byla...

08.01.2020 07:00 1194 zhlédnutí
Základy a deska
Nejdřív terasu, pak dům!
Nejdřív terasu, pak dům!

Stavba ve svahu má několik specifik. Jedním z nich, alespoň v našem případě, byla nutnost vybudovat...

31.12.2019 07:00 1001 zhlédnutí
Příprava stavby
Honba za stavebním povolením
Honba za stavebním povolením

Získání stavebního povolení bylo zkouškou odhodlání a pevných nervů – a to i přes štěstí na...

21.12.2019 07:00 1348 zhlédnutí
Příprava stavby
Když cestu za projektem atypického domu komplikuje CHKO
Když cestu za projektem atypického domu komplikuje CHKO

Veškeré dostupné materiály jsme měli nastudované, projekt podle nich zpracovaný, i zaslal jej pan...

16.12.2019 07:00 744 zhlédnutí
Příprava stavby
Dlouhá cesta za projektem většího atypického domu stále nekončí
Dlouhá cesta za projektem většího atypického domu stále nekončí

Když jsme byli s projektem jakž takž hotovi, potřebovali jsme někoho, kdo nám jej konstruktivně...

09.12.2019 07:00 890 zhlédnutí
Příprava stavby
Dlouhá cesta za projektem většího atypického domu - Pokračujeme
Dlouhá cesta za projektem většího atypického domu - Pokračujeme

Po hodinách strávených nad strýčkem Googlem jsem to s architekty vzdala a zaměřila se na hledání...

02.12.2019 07:00 880 zhlédnutí
Příprava stavby
Dlouhá cesta za projektem většího atypického domu - Začínáme
Dlouhá cesta za projektem většího atypického domu - Začínáme

Kdo touží od dětství stavět dům, možná to zná. Záleží mu na každé zdi, na každé místnosti, na...

21.11.2019 07:00 784 zhlédnutí
Příprava stavby
Kácení stromů v místě stavby
Kácení stromů v místě stavby

Abychom mohli vůbec uvažovat o stavbě, bylo potřeba naši stavební parcelu vyčistit. Alespoň z části.

12.11.2019 07:00 1658 zhlédnutí
Příprava stavby
Zasíťování a vybudování příjezdové cesty
Zasíťování a vybudování příjezdové cesty

Poslední dobou mě zaměstnávala  péče o dvě malé děti, práce a… dům. Přesněji stálé úpravy...

04.11.2019 07:00 762 zhlédnutí
Dokončení stavby
Proč mám ráda stropní trámy
Proč mám ráda stropní trámy

Trámy poskytují perfektní způsob, jak zkrášlit a vizuálně zaplnit prázdný strop bez montáže...

25.10.2019 07:00 1651 zhlédnutí
Dokončení stavby
6 možností, co s prázdným stropem
6 možností, co s prázdným stropem

Strop je jako malířské plátno. Zůstává-li prázdný, je plátno čisté, nepopsané. Přitom existuje 6 možností, co se...

17.10.2019 07:00 1826 zhlédnutí
Vybavení bytu
Jak dát na strop trámy z PU
Jak dát na strop trámy z PU

Pokud jste se rozhodli pro umělé stropní trámy, brzy se zřejmě začnete zaobírat myšlenkou, jak je na...

08.10.2019 07:00 1499 zhlédnutí
Příprava stavby
Hydrogeologický průzkum
Hydrogeologický průzkum

Před stavbou domu je potřeba provést průzkum pozemku. Je to hydrogeologický průzkum, který zkoumá...

27.09.2019 07:00 1130 zhlédnutí
Příprava stavby
Jakou krytinu dát na střechu - část druhá
Jakou krytinu dát na střechu - část druhá

Jak jsem minule slíbil, jsem tady s dalšími možnostmi střešních krytin.

20.09.2019 07:00 2188 zhlédnutí
Příprava stavby
Jakou krytinu dát na střechu - část první
Jakou krytinu dát na střechu - část první

Během plánování stavby domu jsem strávil nemálo času studiem střešních krytin. Zkoumal jsem...

15.09.2019 07:00 1956 zhlédnutí
Příprava stavby
Jak vybrat zdivo pro stavbu rodinného domu - část druhá
Jak vybrat zdivo pro stavbu rodinného domu - část druhá

Jak jsem slíbil, jsem tu s pokračováním článku o výběru materiálu pro stavbu rodinného domu.

08.09.2019 07:00 2720 zhlédnutí
Příprava stavby
Jaké vybrat zdivo pro stavbu rodinného domu - část první
Jaké vybrat zdivo pro stavbu rodinného domu - část první

U každé stavby rodinného domu musíme rozhodnout, z čeho postavíme zdivo (pokud tedy nestavíme dřevostavbu)....

20.08.2019 07:00 1998 zhlédnutí
Dokončení rekonstrukce
Renovace koupelny za 3.637 Kč
Renovace koupelny za 3.637 Kč

Po renovaci WC, o které jsem psala minule, logicky následovala renovace koupelny. Tentokrát v...

13.08.2019 07:00 1758 zhlédnutí
Dokončení rekonstrukce
Renovace WC v panelovém bytě
Renovace WC v panelovém bytě

Dnes vám napíšu něco o jedné z rekonstrukcí svépomocí, kterých jsem se účastnila. Konkrétně o...

06.08.2019 07:00 1811 zhlédnutí
Příprava stavby
Holka z paneláku chce velký dům. Zbláznila se?
Holka z paneláku chce velký dům. Zbláznila se?

A nebo také ne. Pravdou je, že tohle mínění slýchám docela často.

31.07.2019 07:00 1045 zhlédnutí
Příprava stavby
Jak jsme vybírali pozemek - část druhá
Jak jsme vybírali pozemek - část druhá

Abych to zkrátila, velkého pozemku s výhledem se nevzdáváme, jdeme bydlet jinam.

27.07.2019 07:00 990 zhlédnutí
Příprava stavby
Jak jsme vybírali pozemek - část první
Jak jsme vybírali pozemek - část první

Místo pro náš budoucí domov jsme hledali více než rok.

23.07.2019 15:00 1053 zhlédnutí
Příprava stavby
Dům u lesa - Jak to všechno začalo
Dům u lesa - Jak to všechno začalo

Na prvopočátku byl jeden velký sen o stavbě vlastního - a ne zrovna ledajakého - rodinného domu.

Nové články na Svépomocí.cz

Příspěvek stavebníka
Vybavení domu
Kuchyně
Příspěvek stavebníka
Příprava stavby
Jak jsme přišli o 50 tisíc chybou projektu
Příspěvek stavebníka
Příprava stavby
Konečné rozhodnutí.. bude se stavět :-)

Související články