Koupě pozemku na horách a projektová dokumentace

07.08.2018 09:32 2228 zhlédnutí
Příspěvek stavebníka

Po dlouhém váhání, hledání a rozmýšlení, zda se pustíme do nákladné rekonstrukce našeho malého domku, nebo raději koupíme pozemek a začneme od základů, vyhrála varianta číslo dvě a nakonec jsme objevili místo, kde bychom chtěli žít a koupili pozemek v okrajové části obce, v horách, na více než 800 m.n.m. o rozloze 3.000 m2.

Pozemek bez příjezdovky, vody, elektřiny, plynu, kanalizace... a stezka odvahy začíná.

Současně s koupí pozemku lítáme po úřadech, zjišťujeme, obvoláváme, hledáme vodu pro studnu,  vytyčujeme hranice pozemku, elektrické kabely, které nám vedou přes pozemek, neztrácíme ani minutu času. Vše je těžší, než se zdá a s naším stavebním úřadem není absolutně žádná domluva, ani ochota poradit a nám neznalým stavbu ulehčit. Pro informace tedy chodíme na okres, kde jsou zatím ochotní vždy, i přestože ví, že spadáme pod jiný úřad.

Projektujeme vjezd, a taky sjezd, z komunikace na pozemek, přes rigol, vyběháváme stanovisko dopravního inspektorátu a správy silnic, to vše současně s projektem a rozhledovými poměry konečně dnes nesu na odbor dopravy, snad už k finálnímu schválení (ještě zaplatit správní poplatek 500 Kč za povolení a přiložit výpis z LV).

Trochu se potýkáme s problémy s vrtanou studnou, dle HG posudku je voda až v 50ti metrech, takže je potřeba přizvat báňského inženýra, což jsou peníze a čas navíc. Naštěstí náš bystrý projektant přijde na to, že hydrogeolog nezohlednil studnu, která se nachází 170 m od našeho pozemku a byla vyvrtána už v 28 metrech, takže přepracováváme hydrogeologický posudek, aby mohl být vyhotoven projekt na vrtanou studnu, což nás zbytečně brzdí. Projekt na RD měl být odevzdán do 31.7.2018, což se bohužel nestalo, takže opět čekáme. Máme změřený radon, projekt na ČOV a čekáme na stavební část a nový HG posudek. S předstihem jsem obeslala Povodí, aby se vyjádřili ke studni a ČOV, jejich stanovisko k vybudování ČOV je zamítavé, že s jejím vybudováním nesouhlasí. Tak letím na úřad a ptám se, co s tím, naštěstí jejich odpověď nebyla úplně negativní, prý "snad s tím něco provedem," a že stanovisko povodí pro ně není úplně směrodatné. Tak se necháme překvapit...

Taky už máme přes měsíc zažádáno o závazné stanovisko orgánu územního plánování, jejich vyjádření je díky zatíženosti v nedohlednu. Takže dnes urguji. Odpočítáváme každý den, kdy se nám do ruky dostane kompletní projektová dokumentace a budeme moci konečně žádat o stanoviska dotčených orgánů, souhlasy sousedů, vyjádření správců sítí atd. Jo a jeden ze sousedů zemřel, vede se dědické řízení, souhlas s výstavbou zřejmě nedostaneme, tak čekáme, jak se k tomu postaví stavební úřad, zda vyzve notáře ke sdělení dědiců, abychom je mohli obeslat, nebo zda se naše žádost překlopí do stavebního řízení...

Od ledna 2018 jsme se ještě nezastavili, nazahálíme ani minutu, přesto náš původní plán kopnout do země ještě letos, nejpozději v září, s těžkým srdcem odsouváme na jaro (a kdo ví jestli), protože za dva měsíce očekáváme na pozemku sníh...

Stavební etapa: výběr, zaměření a koupě pozemku projekt domu stavební řízení

Název položky Cena
Pozemek 250 000 Kč
Návrh na vklad vlastického práva 1 000 Kč
Daň z nabytí nemovitosti 12 000 Kč
Celkem 263 000 Kč

Nové články na Svépomocí.cz

Redakční
Jak pěstovat
Jak se chytře zbavit plevelů
Příspěvek stavebníka
Jak pěstovat
Jiná varianta trávníku? Travní koberce!
Příspěvek stavebníka
Jak pěstovat
Trávník s plevelem? Pomátla ses?

Související články