75 fotografií ze stavby e4 domu!

Redakční

Stavba e4 domu pokračuje a my vám přinášíme spoustu fotografií z jednotlivých etap. Podívejte se na ně.

Po vybetonování a vyzrání základové desky

Jakmile je základová deska dokončena, nanáší se penetrace a nalepuje se modifikovaný asfaltový hydroizolační pás s hliníkovou vložkou na ochranu proti radonu také po obchvatu stavby. Nejvyšší bod slouží pro výpočet výšky zakládací malty, což v našem případě bylo 2 cm.
Pro založení dvou pásů, nad garáží a po zbytku obvodu, byla použita vyrovnávací souprava. Práce se ujal zakládací technik Wienerbergeru.

IMG 20190412 122251

V první vrstvě byly použity soklové cihly, které jsou ošetřené roztokem proti nasáknutí vodou. Cihly v další vrstvě se od těchto liší kvůli vyrovnání odskočení od soklu.

Začínáme zdít

Než naneseme maltu, musíme cihly navlhčit. Má to dva důvody. Za prvé, aby cihly moc rychle nenasákly vlhkost z tenké vrstvy malty a nedošlo ke špatnému spojení vrstev. A za druhé, aby se z cihel očistil prach. Do spáry se teď nanáší stejnoměrná vrstva zdící malty. Je nutné dodržovat tzv. převazbu, takže v rohu musí konec cihly končit v prostředku cihly předchozí. Tyto převazby nesmí být nad sebou.

IMG 20190416 105906

Vnitřní zdění

Akustické cihly, které se zde používají, nejen krásně zabraňují šíření zvuku z místnosti do místnosti, ale také eliminují zvuky z exteriéru. Technicky probíhá zdění stejně jako u obvodového zdiva. Pro správnou zvukovou izolaci je důležitá vyšší hmotnost cihel. Ty se však špatně řežou, a tak se dořezy vyplňují těžkými maltami. Obvody se naopak řeší lehkými tepelně izolačními maltami.

IMG 20190503 142422

Okna a dveře

Nad okny ve vnější stěně jsou uloženy překlady, které vymezují prostor pro uložení schránek pro rolety nebo žaluzie. Jsou tvořeny betonovou částí s keramickou obálkou a purenitovou schránkou. Ta má tepelně izolační vlastnosti a je pevná.
Pro vnitřní dveře jsou použity překlady, které mají plně nosnou funkci.

IMG 20190430 140819

IMG 20190430 135911

Dořezání zdiva

Pokud je potřeba dořezat zdivo, musíme se držet jistých zásad. Spáry ve zdivu nejprve propěníme montážní pěnou a po zatvrdnutí proškrábneme až k prvnímu peru tvarovky. Následně se vyplní tepelně izolační maltou. Díky dodržení tohoto postupu bude podklad pod omítkou jednolitý a omítka bude ležet na prostředí s téměř stejnou objemovou hmotností. Ošetřené místo tím pádem nebude náchylné k trhlinám v omítce.

IMG 20190417 110518

Stropní konstrukce

Stropní konstrukce se skládá z keramických příhradových nosníků a cihelných vložek. Po rozložení nosníků se do prostoru mezi ně nakladou vložky. Nosníky jsou uloženy na obvodové stěny do maltového lože nebo asfaltového pásu. Potom se vyvážou výztuže, položí kari sítě a následuje zabetonování. Jakmile beton zatuhne, je stropní konstrukce zmonolitněna.

IMG 20190530 085008

 

Fotogalerie

75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
75 fotografií ze stavby e4 domu!
Co je dům e4 a jak vznikl?
Předchozí článek autora
14.06.2019 10:11 1326 zhlédnutí
Co je dům e4 a jak vznikl?
Víte, co to je e4 dům? Je to nový koncept domu, který si vyzkouší reální lidé. Jak vznikl...
Jak připravit kabeláž pro drátový domovní zvonek s kamerou
Následujicí článek autora
09.07.2019 11:05 2872 zhlédnutí
Jak připravit kabeláž pro drátový domovní zvonek s kamerou
Mnoho rodinných domů používá bezdrátové zvonky. Pokud se však rozhodnete pro videotelefon nebo...