VIDEO: 5 otázek a odpovědí k cihlám POROTHERM

Komerční

Otázky, které nám píšete v souvislosti s cihlami Porotherm, se často točí kolem zateplení a tloušťky zdiva. Vybrali jsme 5 dotazů od Vás svépomocníků a vyrazili s kamerou do firmy Wienerberger, zjistit pro Vás odpovědi přímo od výrobce. 

Na Vaše autentické dotazy odpovídal Roman Busta, kterého znáte z videí natáčených při realizaci domu v projektu Svépomocí ŽIVĚ.

Otázka 1

Iva: My určitě nechceme úzké zdivo + polystyren. Chceme bungalov, asi 140 m2 obytné plochy, nízkoenergetický. Jakou šířku zdiva zvolit a na kolik nás to vyjde?

Roman Busta: Při volbě obvodového zdiva máme parametrů a aspektů o něco více, nicméně pro bungalov a současné stavby na území České republiky bych doporučil výrobek Porotherm 38 T Profi, což jsou cihly plněné vatou.

Tento typ cihel dokáže skloubit několik výhod najednou, přičemž nejvíce atraktivní je poměr cena/výkon. Mají vynikající tepelně-izolační a difuzní parametry, akustiku a prakticky neomezenou živost.

Pro rodinné domy typu bungalov toto považuji za optimum. Je třeba počítat s cenovou kalkulací řádově 1400 Kč za metr čtvereční zdiva, což běžná tržní cena, které zákazník dosáhne při jednání ve stavebninách, nebo když od nás získá na internetu voucher, což není žádný problém.

Otázka 2

Jana: Ahoj, chceme stavět z Porothermu, ale nevíme, jaký vybrat a zda ho ještě zateplit. Projektant tvrdí, že je lepší 40 EKO + zateplení, ale lidi z Porothermu nám zas tvrdí, že stačí 44 EKO a už se zateplovat nemusí. Kde je pravda?

Roman Busta: Jsem přesvědčen, že zateplovat s pomocí výrobků Porotherm EKO+ nebo cihlami plněnými vatou je dnes již zbytečnost. D

okonce v případě polystyrenu, který když se použije jako k zateplování, snižuje se přidaná hodnota difuzního systému, zdivo nedýchá, což má negativní dopad na mikroklima při bydlení.

Některé aspekty jsou až překvapující, jako třeba akustika, která při použití polystyrenu nefunguje tak jako při jednovrstvém zdivu.

Mnohdy jsou lidé překvapení, že u výrobků typu EKO+ nebo cihel plněných vatou není ekonomický přínos (tj. snížení nákladů na vytápění) nijak velký, protože samotný výrobek nemá tepelné ztráty.

K těm dochází především okny, dveřmi, větráním či chováním uživatelů. Výrobky EKO+ jsou finančně výhodné a tedy doporučené pro stavbu svépomocí.

Otázka 3

Petr: Původně jsem chtěl stavět z Ytongu a zateplovat. Projektant mě od toho odrazuje, že zateplení, i když provedení je již jiné než v minulosti, je vždy rizikem, že budou vlhnout zdi a vytvářet se plísně. Navrhl, že jako optimální řešení vidí Porotherm 44 a již nezateplovat. Je to správné rozhodnutí?

Roman Busta: Je pravda, že pokud je ve zdivu vlhkost, což v pórobetonu může nastat, pak při zateplení polystyrenem se vlhkost může ve zdivu jaksi uzavřít a trvá delší dobu, než odtud zmizí.

Určitě bych doporučil výrobek D44 EKO+. Porotherm 44 lze také použít jako jednovrstvé zdivo, nehodí se však pro nízkoenergetické, resp. pasivní domy, ale spíše pro standardní domy (běžnou výstavbu).

Otázka 4

Aurinka: Slyšela jsem názor, že nejlepší je obvodová stěna, co možná nejnižší tloušťky, (samozřejmě se statickým posudkem) a to celé zateplit, co možná největší tloušťkou izolantu. Tj. například u bungalovu klidně i 250 mm obvodová stěna a dalších 250 mm polystyrenu. Jste na 500 mm tloušťce stěny, kterou má i Porotherm jako tvarovku PTH 50, ale s lepšími izolačními vlastnostmi + nižší cenou. Je to pravda?

Roman Busta: Co se týká ekonomického porovnání, je pravděpodobné, že tam nepatrný rozdíl bude. Zásadní rozdíl však spatřuji v užitných vlastnostech mezi řešením, které je jednovrstvé (cihla plněná vatou), a sendvičovým řešením, kdy se použije 25 cm polystyrenu a 25 cm cihly.

Polystyren uzavře dům jako pláštěnka, což na druhou stranu může znamenat určitý diskomfort pro obyvatele v otázce vlhkosti a mikroklimatu.

Další důležitou věcí je požární a mechanická odolnost fasády. Ta je u sendvičového daleko nižší, než kdy se použije cihla plněná vatou, kde je izolant uzavřen v keramické cihle a de facto se nedá poškodit.

Z toho plyne, že i živost fasády z polystyrenu je omezená a jsou s tím spojeny další dlouhodobé náklady v otázce údržby, které klient nemusí na samém začátku hned vidět. Jednovrstvé řešení se proto jeví být nejen komfortnější, ale i ekonomičtější.

 

Otázka 5

Kamila: Obecně se má za to, že nejefektivnější je úzká cihla a velké zateplení. Jak cenově, tak z hlediska tepelných ztrát. Nezanedbatelné nejsou ani tepelné mosty, které při nezateplené cihle je mnohdy problém eliminovat. Pokud se zatepluje, tepelné mosty lze odstranit. Dočetla jsem se od několika lidí, že taky stavěli z Porothermu 44 a nakonec zateplovali a rozdíl byl podstatný. Je to možné a lze předem spočítat, jaké budou rozdíly? Kde výpočet získat?

Roman Busta: Důležité je, jaký výrobek byl použit, protože zákazník se mohl dostat k informacím týkajícím se starší výstavby.

Použité výrobky mohou mít označení P+D a používají se s tradiční maltou. Nejedná se o výrobky, které byly vyvinuté pro nové domy. Jsem přesvědčen, že tepelné ztráty u výrobků, které jsou označeny jako Profi, mají výrazně lepší parametry, než byly výrobky Porotherm 44 Standard.

Ty mají pro klienta stejnou užitnou hodnotu jako sendvičové řešení a zateplovat v jejich případě nemá smysl. U nových typů výrobků chybí lineární mosty, jde v zásadě o broušenou cihlu s maltovou spárou 0-1 mm bez nějaké ekonomické úspory.

Bonusová otázka

Má použití vnějšího kontaktního zateplení z polystyrenu vliv na zhoršení akustických vlastností v interiéru domu?

Roman Busta: Zajímavá věc, která se týká akustiky při použití polystyrenových desek na cihlové zdivo, je ta, že v něm dochází k rezonanci. Při měření neprozvučnosti zdiva vyšlo, že útlum se sníží o 2-5 decibelů, což na první pohled nevypadá jako nijak zásadní rozdíl.

Ve skutečnosti je ale dost podstatný, protože lidské ucho vnímá rozdíl už pouhých 3 decibelů jako změnu hlasitosti o 50 procent, což znamená, že při použití polystyrenu a zateplení může člověk začít vnímat okolní zvuk daleko citlivěji, např. slyšet řezání motorovou pilou, které před zateplením neslyšel.

Závěr

Pokud jste mezi informacemi nenašli odpověď na svůj dotaz, neváhejte ho napsat do komentáře pod toto video. Těšíme se na Vaše zprávy.