Příprava a zdění stropu miako

09.06.2014 02:00 19584 zhlédnutí
Příspěvek stavebníka

Materiál na přípravu a zdění stropu nám přivezlo nákladní auto s ramenem hned na druhý den, co jsme dokončili zdění prvního NP. Řidič byl opět velmi ochotný a náklad skládal dle našeho přání, tzn. nosníky rovnou na vrchní řadu cihel, čímž nám ušetřil spoustu sil a práce.

Palety, které se navlezly za plot, naskládal hned před plot, abychom k nim neměli daleko. Nakonec složil nejdelší překlad rovnou na připravený otvor do nachystané zdící malty.

 

Jako první bylo potřeba rozmístit nosníky po celé ploše budoucího stropu. Nosníky jsme rozložili podle stropního výkresu na šířku miako vložek. Poté jsme všechny nosníky podepřeli a podložili nachystanými trámky a kůly a začali jsme postupnou pokládkou všech miako vložek. Vložky měli různou velikost, výšku i šířku, a tak bylo nutné dodržet pokládku podle vyprojektovaného výkresu, aby byl strop dobře vyztužený na správných místech.

 

Po složení celého stropu jsem začala se zděním obvodových věncovek. Pavel mi nachystal zdící lepidlo, do kterého jsem, místo klasického nanášení válečkem, cihly namáčela a rovnou lepila na poslední řadu cihel. Na místa, kde byly okenní překlady, se věncovky zdily na zdící maltu. Jakmile jsem měla všechny věncovky vyzděné, tata mi nařezal a připravil polystyrén šířky 100 mm, který jsem lepila přímo na věncovky. Aby mám polystyrén při betonování stropu "nevyplaval", pro jistotu jsem ho po celém obvodu přichytila maltovým fabionem. Jediné místa, která nebyla obezděna věncovkami, bylo schodiště a prostup na komín. Proto jsme v těchto otvorech zřídili klasické dřevěné bednění.

 

Mezitím Pavel s tátou přivezli armovací ocel a i překlady. Překlady jsme umístili do maltového lože v místech budoucích nosných zdí a poté jsme se pustili do svařování armovacích košů, které jsme svařovali s 12 mm roxoru a třmínků různých velikostí o průměru 6 mm.

 

Po svaření všech armovacích košů jsme rozmístily kari sítě, které jsme podkládali pomocí plastových koleček určených k podkládání armovacích kari sítí. V některých místech, kde byly nižší miako vložky, jsme dávali kari sítě ve dvou řadách. Následně jsme všechny kari sítě mezi sebou a armovacími koši posvařovali.

 

Na betonování stropu nám přijelo čerpadlo na betonové směsi a domíchávač s betonem B 25 (C 20/25) o zrnitosti 8 mm, aby beton lépe zatékal do všech rámečků a otvorů. Než se čerpadlo rozložilo, bylo potřeba strop řádně pokropit, protože cihly byly suché a sály by hodně vody z betonu. Pomocí čerpadla se beton rozléval opravdu dobře a práce šla od ruky. Na betonování stropu jsme byli čtyři. Pavel se chopil čerpadla, tchán s kamarádem rozhrnovali beton a pěchovali jej do méně přístupných míst lopatami a tata následně beton roztahoval a uhlazoval pomocí tzn. letadla (rovná deska s úkosem na topoře :-) ). 

 

Na celý strop bylo potřeba cca 1 a půl domíchávače, tzn. 10 kubíků betonu. Přibližně po 4 hodinách bylo již potřeba beton kropit, protože velmi rychle vysychal. Kropili jsme přibližně 3 - 4x denně po dobu tří dní.

 

Už večer se po vybetonovaném stropě dalo s opatrností chodit a po třech dnech bylo možné pokračovat s výstavbou patra, kterou jsme však o týden odložili, abychom přece jen dali stropu čas pořádně zatvrdnout.

 

Samozřejmě plné vyzrání betonu trvá 28 dní, po kterých je možné odstranit vzpěry.

 

Strop nám "zabral" celkem 12 dní (od dovozu nosníků - 1. 4.  po samotné betonování - 12. 4.).

 

VIDEO:

Fotogalerie

Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako
VIDEO: Zdění obvodových zdí, překlady
Předchozí článek autora
16.04.2014 09:30 17001 zhlédnutí
VIDEO: Zdění obvodových zdí, překlady
Příspěvek stavebníka
Do zdění obvodových zdí jsme se pustili hned na druhý den po založení stavby. Ráno se zajela...
2. NP
Následujicí článek autora
28.07.2014 21:00 12029 zhlédnutí
VIDEO: Zdění podkroví, betonování věnce, štíty
Příspěvek stavebníka
Po týdenní pauze, kdy jsme zalévali strop a táta dával...

Stavební etapa: příprava a betonování stropu

Název položky Cena
Stropní překlady s miako vložkami 33 089 Kč
Skládání materiálu (věncovky, nosníky, miako) 2 700 Kč
Práce 250 Kč
Železo (armování stropu) 19 977 Kč
Kari sítě 7 623 Kč
Beton C20/25;XC3, zrno 0,8 mm - 10 m3 včetně dopravy, čerpání; přistavení, odstavení čerpadla 29 415 Kč
Polystyrén - 25 m2 2 300 Kč
Celkem 95 354 Kč
24.02.2017 08:00 10528 zhlédnutí
Dokončení stavby
Sádrokarton, stavba krbu a malování
Sádrokarton, stavba krbu a malování

Týden po vylití podlah anhydritem přišlo na řadu navození sádrokartonových tabulí, klasických, s...

22.02.2017 08:00 12296 zhlédnutí
Přípojky
Přípojky
Přípojky

Samotné přípojky elektřiny, vody, plynu, kanalizace a dešťové vody se dělaly průběžně během celého...

13.02.2017 10:00 15126 zhlédnutí
Dokončení stavby
VIDEO: Podlahové topení a anhydrit
VIDEO: Podlahové topení a anhydrit

Po zateplení celého podkroví a následné montáži parozábrany proti vnikání vlhkosti do izolace jsme...

06.02.2015 09:00 13049 zhlédnutí
Dokončení stavby
Zateplení podkroví
Zateplení podkroví

Pro zateplení podkroví jsme se rozhodli pro vatu z minerálních vláken od DEK WOOL.

04.02.2015 08:00 14220 zhlédnutí
Dokončení stavby
Topení - rozvody, radiátory
Topení - rozvody, radiátory

Do rozvodů topení se topenář spolu s Pavlem vrhli hned po dokončení hrubých omítek v patře, kde...

03.02.2015 08:00 19472 zhlédnutí
Rozvody a instalace
VIDEO: Voda a odpady
VIDEO: Voda a odpady

Rozvody vody a odpadů jsme si spolu s topením domluvili od instalatéra s tím, že přidáme ruce k...

13.01.2015 05:30 32305 zhlédnutí
Rozvody a instalace
Elektroinstalace - sekání drážek, natahování kabelů
Elektroinstalace - sekání drážek, natahování kabelů

Než jsme se pustili do vysekávání drážek, museli jsme si rozmyslet, kde bychom chtěli mít...

29.11.2014 09:00 10417 zhlédnutí
Dokončení stavby
Jak jsme se vrhli na omítky
Jak jsme se vrhli na omítky

Omítky jsme si nechali udělat od našeho známého zedníka, který nám už pomáhal při betonování...

28.11.2014 15:00 5426 zhlédnutí
Hrubá stavba
Dostavba příček
Dostavba příček

Po střeše a oknech přišly na řadu v půlce července 2014 příčky. Pro výstavbu příček nám bylo...

27.11.2014 09:00 9566 zhlédnutí
Dokončení stavby
Okna, vchodové, balkonové a terasové dveře
Okna, vchodové, balkonové a terasové dveře

Při výběru oken jsme jako hlavní kritérium kromě ceny zvolili také kvalitu a svou roli v...

04.09.2014 09:00 14046 zhlédnutí
Dokončení stavby
Schodiště
Schodiště

Dne 9. 6. jsme se konečně pustili do realizace další velmi potřebné součásti patrového rodinného domku -...

02.09.2014 10:00 11703 zhlédnutí
Hrubá stavba
Jak jsme se pustili do stavby komínu
Jak jsme se pustili do stavby komínu

Výstavba komínu byla pro nás časově nejdelší, protože jsme ho stavěli na tři etapy...

27.08.2014 10:00 14046 zhlédnutí
Hrubá stavba
VIDEO: STŘECHA aneb i když bude pršet, nezmoknem :-)
VIDEO: STŘECHA aneb i když bude pršet, nezmoknem :-)

Podkroví bylo vyzděno a konečně nadešla velmi očekávaná etapa našeho stavění, a tou nemyslím nic...

28.07.2014 21:00 12029 zhlédnutí
Hrubá stavba
VIDEO: Zdění podkroví, betonování věnce, štíty
VIDEO: Zdění podkroví, betonování věnce, štíty

Po týdenní pauze, kdy jsme zalévali strop a táta dával dohromady stavební výtah, našeho velkého...

09.06.2014 17:05 19585 zhlédnutí
Hrubá stavba
Příprava a zdění stropu miako
Příprava a zdění stropu miako

Materiál na přípravu a zdění stropu nám přivezlo nákladní auto s ramenem hned na druhý den, co...

16.04.2014 09:30 17001 zhlédnutí
Hrubá stavba
VIDEO: Zdění obvodových zdí, překlady
VIDEO: Zdění obvodových zdí, překlady

Do zdění obvodových zdí jsme se pustili hned na druhý den po založení stavby. Ráno se zajela...

25.03.2014 08:00 11434 zhlédnutí
Hrubá stavba
VIDEO: Dovoz cihel, založení stavby
VIDEO: Dovoz cihel, založení stavby

Do založení stavby jsme se nemohli pustit hned po hydroizolaci, protože jsme měli menší problémy s dodáním...

12.03.2014 01:00 13788 zhlédnutí
Základy a deska
VIDEO: Hydroizolace
VIDEO: Hydroizolace

Počasí bylo téměř od začátku února pěkné a my se nemohli dočkat, až se po mírné (ale pro nás přece...

20.02.2014 08:15 21062 zhlédnutí
Základy a deska
VIDEO: Základová deska
VIDEO: Základová deska

V měsíci listopadu pro mě začala prozatím nejnáročnější fáze, a to chystání podkladu pod...

19.02.2014 08:00 49254 zhlédnutí
Základy a deska
VIDEO: Kopání základů, ztracené bednění
VIDEO: Kopání základů, ztracené bednění

Počasí nám přálo, a tak jsme se mohli v půlce října pustit do kopání základů.

18.02.2014 10:00 9943 zhlédnutí
Základy a deska
VIDEO: Přípravy před zahájením stavby, skrývka
VIDEO: Přípravy před zahájením stavby, skrývka

Před zahájením samotné stavby byla potřeba drobná "úprava terénu". Jelikož byl náš pozemek původně...

17.02.2014 09:00 7535 zhlédnutí
Příprava stavby
Náš projekt
Náš projekt

Za projektanta jsme si vybrali známého, který byl ochotný za náš vyřídit veškeré formality od...

16.02.2014 09:00 4452 zhlédnutí
Příprava stavby
Rozhodnutí stavět, výběr pozemku
Rozhodnutí stavět, výběr pozemku

Postavit si vlastní domeček byl vždycky náš sen. Do města nás to nikdy ani jednoho netáhlo a...

2 komentáře

Pavel
napsal(a) Pavel /25. zář 2018 23:53

Vzepjeti se resi pomoci klinku. Klidne 2 proti sobe. Pak je dobre je priklepnout ze sikma hrebikem ke kulatine, aby nahodou nevypadly nebo se neposunuly.

Odkaz Komentáře
Kondrej
napsal(a) Kondrej/25. zář 2018 23:02

zdravim, pekny a uzitecny clanek s fotogalerii.

technicky dotaz: jak jste udelali to ze jste nejdrive polozili nosniky a az potom je podepreli? jak jste resili vzepeti?

resim ted jestli pujcit ten podepiraci system (drahe) nebo pouzit kulatiny jako vy.

diky

Odkaz Komentáře

Nové články na Svépomocí.cz

Příspěvek stavebníka
Hrubá stavba
Betonování věnce
Příspěvek stavebníka
Hrubá stavba
Šalování - finišujeme
Redakční
Příprava stavby
Co je dům e4 a jak vznikl?
Redakční
Příprava stavby
15 tipů, jak začít jinak a lépe!

Související články