Izolace spodní stavby proti vodě a radonu

21.04.2013 09:00 58059 zhlédnutí
Komerční

Česká republika patří mezi 10 států v Evropě, ve kterých geologické podloží obsahuje ve zvýšené míře uran. Ten se jako nestabilní prvek velice pomalu rozpadá na různé prvky, mimo jiné i na plyn radon.

Státní orgány se rozhodly radon měřit, určit limity a vypracovat pro protiradonové opatření stavební normu, která určuje jak postupovat, aby pravděpodobnost výskytu radonu výrazně snížily.

IZOLACE PROTI RADONU

Jedním z měření radonu je stanovení radonového indexu pozemku. Určují se 2 parametry: objemová aktivita radonu a propustnost zemin, podle tohoto parametru jsou štěrky velmi propustné, písky středně a jíly mají propustnost plynu nízkou. Radonový index má pak 3 resp. 4 slovné vyjádření:

  • radonový index pozemku nízký, kde jsou opatření stejná jako u izolace domu proti zemní vlhkosti bez protiradonových opatření, např. jde o provedení jednovrstvé -  jedním asfaltovým pásem, upřednostňován je však pás o větší pevnosti;
  • radonový index pozemku střední, kde je opatřením např. použití běžných pevných asfaltových pásů rovněž jednovrstvé jako u 1. stupně protiradonových opatření, ale s vystaveným atestem odolnosti proti radonu;
  • radonový index pozemku vysoký, kde radonová odolnost musí být špičková. To většinou splňují asfaltové pásy s hliníkovou vložkou, jsou však málo pevné, proto se kombinují s pevnějšími pásy a pokládají se ve dvou vrstvách. Existují již i pásy pevné a s výbornými vlastnostmi odolnosti proti radonu, ty lze však řešit jen pro nadzemní základy v jedné vrstvě a jde rovněž o 1.stupeň protiradonových opatření;
  • pokud je však radonový index pozemku vyšší než dvojnásobek střední hranice, pak už si jen s 1.stupněm ani se špičkovými pásy nevystačíme. Navíc je třeba jako 2.stupeň do štěrku pod základovou desku umístit odvětrávací perforované potrubí, které se napojí plynotěsně komínkem nad střechu a osadí se hlavicí.Větrání pak zajišťuje vítr, nebo lze osadit i ventilátor.

 

Pokud jsou však na pozemku jíly, tak většinou pod základovou desku děláme štěrkový podklad. Zde je třeba původní úroveň propustnosti přehodnotit na vysokou, tím o 1 až 2 řády zvýšit radonový index pozemku a zpřísnit opatření proti radonu.

 

Důvodem mohou být méně příznivé podmínky na konkrétní stavbě oproti výsledku měření. Totéž platí i o podlahovém topení, které zvyšuje rozdíl teplot mezi podkladem a podlahou. Tím vlastně nasává radon do objektu, kde je pak běžně nařízeno provádět 2.stupeň tj. odvětrání podloží.

02

IZOLACE PROTI VODĚ

Pokud rozlišujeme různé namáhání vodou, pak lze izolovat základy nejběžněji asfaltovými pásyjako :

  • Jednovrstvé skladby s jediným pásem, které jsou cenou materiálu i provedením prací nejlevnější řešení, ale mohou se použít jen proti zemní vlhkosti (izolovaná základová deska nadzemních základů) nebo na trvale odvodněné základy např. stavby domu ve stráni;
  • Dvouvrstvé skladby se dvěma většinou různými typy asfaltových pásů se používají pro podsklepené objekty jako ochrana proti podpovrchové a tlakové vodě do 2 m sloupce. Ochranu proti tlakové vodě je však třeba přenechat odborníkům, protože izolace pod základy jsou prakticky nepřístupné a každá oprava stojí řádově více než původní izolace.

03

STŘEDNÍ RADONOVÝ INDEX POZEMKU

Pokud hledáme cenově dostupné řešení pro základovou desku, pak volbou je jednovrstvé řešení, tj. jeden oxidovaný asfaltový pás PARABIT G S40 nebo SKLOBIT 40 Mineral, který má dostatečnou pevnost, nedá se ručně roztrhnout, i odolnost proti prostupu radonu pro střední riziko má dostatečnou.

 

Pro ty, kteří požadují kvalitní a zároveň levné řešení je samozřejmě k dispozici modifikovaný asfaltový pás SKLODEK 40 Specialmineral.
Pokud však na pozemku (jak bylo uvedeno výše), jsou jíly nebo písky nebo předpokládáme instalaci podlahového topení, pak je vhodnější vždy volit asfaltový pás s hliníkem.

 

Jsou nabízeny pásy, které jsou jednovrstvé, zároveň cenově dostupné a mají vysokou pevnost a obsahují hliníkovou vložku. Například PARAELAST AL+G S40, který se dá použít pro nadzemní základy  i pro vysoký radonový index pozemku jako nejlevnější řešení.

04

VYSOKÝ RADONOVÝ INDEX POZEMKU

Náročnější aplikace jsou určeny pro vysoké riziko radonu. Jsou nabízeny především dvouvrstvé skladby, které lze však využít nejen pro základovou desku, ale i pro objekt umístěný ve stráni, i pro podsklepený objekt.

 

Zvolit se může řešení s oxidovanými asfaltovými pásy PARABIT G S40 + PARABIT AL+V S35 (jeden pás má dostatečnou pevnost a druhý extrémní odolnost proti prostupu radonu).

 

Pro ty, kteří požadují kvalitní řešení, je k dispozici řešení s modifikovanými asfaltovými pásy SKLODEK 40 Specialmineral + PARAELAST AL+V S40, které je vhodné použít i pro tlakovou vodu do 2 m sloupce.

 

Jen pro nadzemní základy lze volit jednovrstvé řešení, které je cenově dostupné a zároveň má pás vysokou pevnost. Je možno doporučit pás s hliníkovou fólií PARAELAST AL+G S40, který je nejlevnějším řešením pro vysoký radonový index pozemku.

05

 

Ing. Jan Pařík
marketingový ředitel, soudní znalec

 

KVK Parabit, a.s.

www.kvkparabit.com

www.kvkholding.com

Fotogalerie

Izolace spodní stavby proti vodě a radonu
Izolace spodní stavby proti vodě a radonu
Izolace spodní stavby proti vodě a radonu
Izolace spodní stavby proti vodě a radonu
Izolace spodní stavby proti vodě a radonu

Nové články na Svépomocí.cz

Redakční
Příprava stavby
Na co se zeptat, než koupíte pozemek?
Příspěvek stavebníka
Základy a deska
Kari sítě a betonáž základní desky
Příspěvek stavebníka
Základy a deska
Navážení hlíny
Příspěvek stavebníka
Základy a deska
Betonování ztraceného bednění

Související články