Deset doporučení pro správně zateplenou střechu

22.09.2016 14:00 12234 zhlédnutí
Komerční

Nezateplenou nebo nesprávně zateplenou šikmou střechou může unikat až 30 % energií na vytápění. Zateplení vhodným izolačním materiálem sníží tepelné ztráty a zvýší hodnotu domu.

Vhodným řešením je kamenná vlna, která oproti jiným materiálům zachovává prodyšnost stěn, je odolnější vůči vzdušné vlhkosti a může tak prodloužit životnost celé konstrukce. 

Kamenná vlna ROCKWOOL má jako izolační materiál skvělé tepelně-izolační vlastnosti, je nehořlavá a přináší do obytných místností akustický komfort. Protože její vlákna vynikají vysokou zvukovou pohltivostí, minimalizují šíření hluku a tlumí nežádoucí zvuky.

Oproti jiným izolačním materiálům má velmi nízký difúzní odpor, je paropropustná.

Díky její prodyšnosti se v konstrukci snižuje zadržování vlhkosti, a to minimalizuje riziko vzniku plísní a hub. Je rovněž hydrofobizovaná a zároveň odolná proti vzdušné vlhkosti.

Kamenná vlna je vyráběna z přírodních surovin. Zásluhou přírodních vlastností kamene si díky větší objemové hmotnosti zachovává pružnost, tvar i tloušťku a zůstává plně funkční desítky let.

Dlouhodobá stálost izolace z kamenné vlny přispívá k delší životnosti celé konstrukce střechy. Desky nebo role kamenné vlny přiléhají těsně k sobě a eliminují tak vznik tepelných mostů.


RW StrechaF


ROCKWOOL prověřil na projektech 10 základních pravidel pro zateplení šikmé střechy:

  • na zateplení se díváme komplexně a bereme v úvahu konstrukční prvky i skladbu izolačního řešení včetně větracích mezer, parozábrany a pojistné fólie;

  • při výběru zateplovacího systému věnujeme pozornost typu střechy, poloze domu v terénu s ohledem na povětrnostní podmínky i lokalitu;

  • v každé skladbě střechy vytvoříme větrací mezery, aby bylo zabezpečené proudění vzduchu (větrací plocha od římsy až po hřeben střechy);

  • zateplení šikmé střechy kamennou vlnou v létě nevpustí dovnitř teplo a v zimě naopak nepropustí chlad;

  • krokve vytvářejí tepelné mosty, pro jejich eliminaci použijeme izolaci ve více vrstvách;

  • pro zateplení nad krokvemi, ale i mezi a pod krokvemi, je potřeba tuhá izolace s vyšší objemovou hmotností, která k sobě přilne;

  • dbáme na přesné upevnění izolace těsně vedle sebe, protože vibracemi nebo gravitací se izolace posouvá a mohou vznikat nežádoucí spáry a mezery, ve kterých se sráží vodní páry, vzniká voda a ta poškozuje izolaci a také konstrukci;

  • pojistná fólie (hydroizolace) chrání tepelnou izolaci ze strany krytiny a je bariérou pro stékající vodu, zatímco parozábrana zajišťuje těsnost vnitřního pláště střechy před vodními párami a jejich umístění vyhodnocuje projektant (dávejme pozor, aby nedošlo k záměně jejich funkčnosti či aplikace – správné slepení a napojení na obvodové stěny);

  • jednotlivé vrstvy izolačního systému střechy aplikujeme v příznivém počasí, aby se neznehodnotil materiál;

  • správným zateplením se vyhneme dodatečným nákladným opravám, které může doprovázet demontáže podhledu, krytiny nebo laťování.

Praxi ověřené tipy pro zateplení šikmé střechy mají také podobu montážních videí. Jejich průvodcem je odborník na izolaci šikmých střech ze společnosti ROCKWOOL.

Jedná se o spolehlivé návody představující klíčové fáze správného zateplení šikmé střechy. Prezentovaný způsob izolace mezi a pod krokvemi zahrnuje podrobný postup při provádění izolace první a druhé vrstvy, izolaci pozednice, připevnění parozábrany, instalaci roštu a sádrokartonu a na závěr izolaci kamenné vlny ve třetí vrstvě.

       RW videa ŠS    

 

Existuje několik řešení, jak šikmou střechu zateplit. Střešní plášť bez tepelné izolace je navrhován pouze nad nevytápěným střešním prostorem.

„V ostatních případech, kdy je prostor pod střechou využívaný jako obytná místnost, je nezbytné navrhnout vhodné izolační řešení. Nejčastěji se využívá zateplení mezi a pod krokvemi nebo zateplení nad krokvemi,“ říká Pavel Matoušek, technický manažer společnosti ROCKWOOL.

Produktový tip pro zateplení šikmé střechy:

Vyzkoušejte komprimovaný rolovaný pás právě z kamenné vlny TOPROCK SUPER, který se hodí pro tepelné izolace nejen klasických, ale i atypických šikmých střech. Je variabilní a dá se jednoduše instalovat.

Role kamenné vlny je pružná a dovoluje snadno vyplnit různé prostory. Aplikace izolantu přináší minimální odpad při řezání. Izolace navíc splňuje kritéria programu Nová zelená úsporám.

Podrobné informace, aktuální akce a další novinky najdete na webu http://www.rockwool.cz/nebo facebookovém profilu vyberspravne.


                             TOPROCK SUPER Rolka

Nové články na Svépomocí.cz

Příspěvek stavebníka
Příprava stavby
Základy kadibudka
Příspěvek stavebníka
Stroje a nářadí
Práce s půdní rýhovací frézou z půjčovny DEK
Příspěvek stavebníka
Příprava stavby
vytyčení laviček

Související články