Rekonstrukce podlahy ve starém bytě

Příspěvek stavebníka

Podlaha v pokoji cca 5x5 m si již delší dobu říkala o renovaci. Před několika lety jsem položil na asi 70 let staré lino druhou vrstvu z novějšího PVC, což zlepšilo vzhled pokoje jen na první pohled.

Na druhý pohled bylo vidět, že jednotlivá prkna podlahy jsou prohnutá do profilu ve tvaru U. V důsledku lehkého pronesení trámů byla celá podlaha ještě prohnutá směrem ke středu pokoje, takže pokud stála těsně u zdi například 2 m vysoká knihovna, u země byla těsně u zdi a nahoře byla od zdi třeba 4-5 cm.

Prvotní pán byl odstranit obě vrstvy lina a podlahová prkna, z boku trámů přišroubovat prkna tak, aby došlo k eliminaci prohnutí trámů a na ty následně našroubovat OSB desky a položit podlahu.

Po odstranění vrstev lina se dostavila první várka překvapení. Prkna nejsou nikde dělená a jedná se vlastně o palubky pero-drážka. Navrtáním sondovacího otvoru do podlahy jsem zjistil, že tloušťka prken je cca 4,5 cm. Počítal jsem s běžnými prkny do 3 cm a bez zámků, které bych snadno za pomoci páčidla vytrhal, demontáž takovýchto prken, respektive trámů, by byla však výrazně náročnější.

Dalším objevem dlažba na ploše cca 2x1 m v rohu pokoje, patrně pozůstatek kuchyně z dob dávno minulých a jakási asfaltová izolace pod původním linem, kterou bylo třeba odstranit ručně špachtlí a horkovzdušnou pistolí. Dlažbu bylo třeba včetně betonového lože vybourat a vzniklý prostor vyplnit kusem OSB desky.

Krok 1 - OSB desky

Po zhodnocení situace jsem ustoupil od původního plánu a rozhodl se položit na stávající trámy vrstvu z 15mm OSB desek a průhyb odstranit samonivelační stěrkou.

Důvodem položení OSB desek bylo zpevnění a sjednocení podlahy jako celku tak, aby nedocházelo k praskání vrstvy stěrky v důsledku pohybu podlahových prken. Mezi prkna a OSB desky jsem položil ještě vrstvu 3 mm Mirelonu, aby se snížil přenos hluku mezi vrstvami. OSB desky jsem při pokládce k sobě lepil lepidlem Soudal 64A. Spotřeba šroubů byla cca 600 ks na celý pokoj.

Po obvodu jsem ponechal cca 10 mm dilatační spáru.

Krok 1 - chyby a poučení

OSB desky jsem šrouboval po obvodu cca s 20cm rozestupy a na středu cca s rozestupy 30-40 cm vruty 4,5x60 s částečným závitem. Díky absenci cca 2 cm závitu v horní části šroubu došlo dobrému přitažení desky k podlaze a díky tomu, že jsem šrouboval cca 3-4 cm od kraje desky tak, aby u spojů desky seděly co nejlépe, došlo k tomu, že desky byly víc přitažené k podlaze u krajů než u středu, takže výsledkem pouhého položení takto tenkých OSB desek nebyla podlaha bez místních nerovností, jak jsem očekával ale došlo k vytvoření nerovností nových. Pokud bych desky šrouboval 10 cm od krajů, výsledek by byl možná lepší, ale možná by se jen přenesly nerovnosti jinam. Řešením by bylo použít silnější OSB desky, což ale kvůli zachování jednotné výšky podlah mezi pokoji nebylo v mém případě možné.

Krok 2 - samonivelace

Hledání vhodné samonivelační stěrky zabralo pár hodin brouzdání po internetu. Výsledkem byla stěrka CHEMOS Elastic 45. Kontaktoval jsem tedy e-mailem tři dodavatele, přičemž z firmy Supellex jsem dostal od p. Šilhavého velmi kvalifikovanou odpověď a doporučení použít na místo mnou vybrané stěrky stěrku CHEMOS Flexi A6. Cena stěrky je cca 750,- za 25kg pytel.

Natažením tenkého provázku mezi protilehlými kraji místnosti těsně u podlahy a změřením vzdáleností mezi provázkem podlahou jsem zjistil, kde a jak je podlaha prohnutá. Největší vzdálenost, cca 15 mm, jsem naměřil u středu místnosti.

Spotřeba stěrky je 1,5 kg na pokrytí 1m2 vrstvou 1 mm. Pokud bych tedy chtěl pokrýt celý pokoj vrstvou 15 mm, potřeboval bych 22 pytlů. To ale není nutné, bylo třeba jen srovnat nerovnosti a eliminovat průhyb podlahy. U stěn, kde je podlaha oproti středu pokoje zvýšená, nemusí být stěrka vůbec a nebo jen v minimální vrstvě.

Počítal jsem tedy 10 m2 na 15mm vrstvu stěrky, což vyšlo na nějakých 9 pytlů, z důvodu úspor sníženo na 8 pytlů, při celkové ceně 6000,- s tím, že jsem akceptoval fakt, že průhyb podlahy nezmizí úplně, ale dojde k jeho výraznému snížení při přijatelných nákladech.

Být řemeslník a dělat to pro zákazníka, tak trvám cca na 12-13 pytlích.

Aplikace stěrky

Nejprve bylo třeba vyplnit dilatační spáry tak, aby nedošlo k zatečení samonivelační stěrky do těchto spár, k tomu jsem použil zbývající Mirelon nařezaný na 16 cm široké pruhy, poté podélně ohnuté a špachtlí zasunuté do spáry. Výplň byla v případě potřeby složena ze dvou (i více) vrstev ohnutých pruhů.

Preventivně jsem ještě místo mezi Mirelonem a OSB deskou utěsnil akrylovým tmelem.

Výrobce udává dobu zpracování stěrky 40 minut, což je při nutnosti rozmíchat a nalít 8 pytlů šibeniční čas a není čas řešit případné úniky stěrky.

S ohledem na nutnost vyhnout se nutnosti řešit jakýkoli problém během lití stěrky jsem zainvestoval do patřičné výbavy a na www.techlamont-professional.cz objednal následující

  • Odvzdušňovací váleček 460 mm s ostny 20 mm
  • Podešve s hroty 4 cm pro snadnější nivelování
  • Podlahářská gumová stěrka - tuto stěrku jsem následně lehce upravil, viz foto.
  • Pro snížení a sjednocení savosti podkladu je třeba podklad napenetrovat. Výrobce doporučuje CHEMOS PT 12, což je zároveň i tmelící hmota, která se rozmíchává s penetrací CHEMOS PE 204. Jelikož podklad už žádné tmelení nevyžadoval, objednal jsem po konzultaci s p. Šilhavým ze Supellexu pouze 2 L CHEMOS PE 204, která po nanesení molitanovým válečkem a vyschnutí za cca 24 h poskytla dostatečnou penetrační vrstvu.

Lití samonivelační stěrky probíhalo ve třech lidech s tím, že jsme ve dvou rozmíchali do pěti nádob od 40 kg Keraštuku vždy po jednom pytli stěrky, následně jsem šel stěrku rozlívat na pět různých míst v pokoji a pomocníci zatím rozmíchávali zbývající tři pytle stěrky do mnou uvolňovaných nádob. Před vylitím jsem stěrku ještě jednou promíchal.

Po rozlití pěti nádob jsem začal stěrku rozhrnovat rovnoměrně po místnosti a průběžně dolíval pomocníky nově namíchanou stěrku.

Výrobce udává 5,5-6,5 litrů na pytel stěrky, podle plánované vrstvy stěrky. Zvolil jsem střední cestu, tedy 6l/pytel, což se s ohledem na rychlé houstnutí prvních rozmíchaných pytlů ještě v nádobách ukázalo jako ne moc šťastné.

Stěrku je třeba vhodným nástrojem roztáhnout po místnosti a rozhodně se nespoléhat na to, že se rozteče úplně sama nebo jen za pomoci ježka.

Stěrka by během schnutí neměla být vystavena průvanu, který by zapříčinil příliš rychlé schnutí. Po dobu 4 h jsem nechal pokoj uzavřený. Poté, když už měla být stěrka podle návodu pochozí, jsem otevřel jedny dveře, aby měla vlhkost kudy odcházet, a po 24 h jsem začal větrat i oknem. Zhruba po 10 dnech, kdy už vlhkost v pokoji stabilně klesla, byla stěrka připravená na pokládku podlahy. Po stěrce se dalo bez problémů chodit, téměř nešpinila a bylo možné na ni postavit i lehký nábytek, který nejvíce překážel ve druhém pokoji.

Drobné hrbolky v místech, kde kvůli rychlému houstnutí nedošlo k perfektnímu rozlití, bylo možné bez problémů zarovnat brusnou mřížkou.

Krok 2 - chyby a poučení

S ohledem na rychlé houstnutí stěrky by bylo lepší rozmíchávat dvě nádoby zároveň ve čtyřech lidech a nenechávat rozmíchanou stěrku v nádobě déle než 10 minut. Je lepší stěrku rozlít na podlahu a další nádobou navazovat, než nechat stěrku v nádobě zhoustnout. Stěrku je třeba rozmíchat skutečně důkladně a ke konci není třeba bát se i lehkého navýšení doporučených otáček.

Nejdříve namíchanou stěrku, která již začíná houstnout, je dobré vylít tam, kde očekáváme nejsilnější vrstvu. V mém případě lavor ve středu místnosti. A je předpoklad, že přes již rozlitou stěrku se rozlije ještě ta řidší z okolních míst.

Příště vám popíšu pokládku a její reklamaci.

Fotogalerie

Rekonstrukce podlahy ve starém bytě
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě<br />Odstraňování staré krytiny
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě<br />Stará dlažba v rohu pokoje
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě<br />Odstranění dlažby.
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě<br />Vyplněnění otvoru OSB deskou na míru uříznutou v Bauhausu
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě<br />Srovnání násypu deskou a latěmi.
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě<br />Rekonstrukce podlahy je vhodný okamžik pro přidání několika el. zásuvek
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě<br />Zde je vidět prohnutí podlahových prken.
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě<br />První fáze hotova.
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě<br />První fáze hotova.
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě<br />Tahle podlaha se dlouho neohřeje.
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě<br />Bazén na samonivalční hmotu.
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě<br />Detail bazénu.
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě<br />Rozlitá samonivelační hmota.
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě<br />Rozlitá samonivelační hmota.
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě<br />Vybavení na aplikaci samonivelační hmoty.
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě - Pokračování
Následujicí článek autora
07.02.2020 07:00 2482 zhlédnutí
Rekonstrukce podlahy ve starém bytě - Pokračování
Jak pokračovala rekonstrukce podlahy ve starém bytě? Následovně.

Stavební etapa: vyrovnání podlah podlahy, koberce

Název položky Cena
podlaha, lišty a klipy 13 000 Kč
OSB, šrouby, lepidlo 4 500 Kč
korková podložka 30m2 3 000 Kč
samonivelační hmota a penetrace 6 500 Kč
podešve, stěrka a ježek 800 Kč
řezačka na lamely 1 800 Kč
Celkem 29 600 Kč