Realizace gabionové sypané stěny

Redakční

Konečně nastal čas se zaměřit také na zahradu domu Svépomocí ŽIVĚ. V rohu zahrady bude umístěn kompost a maliny. Při rozhodování, čím toto místo opticky oddělit od okolní zahrady, padla volba na sypnou gabionovou stěnu.

Hledali jsme něco estetického a zároveň, aby oplocení nezabralo v zahradě příliš místa. Zvolili jsme proto gabionovou stěnu PILECKÝ širokou pouhých 150 mm, do které se jako kamenná výplň nejčastěji sype makadam.

Příprava koše

Sypané gabionové stěny se skládají ze 3 částí: sloupků STONE vysokých 200 nebo 240 cm,svařovaných panelů PILOFOR SUPER nebo PILOFOR SUPER STRONG a gabionových spon STONE 150 mm. V prvním kroku montáže bylo potřeba vyhloubit díry na zahradě, do kterých následně zabetonujeme sloupky STONE.

Otvory pro sloupky jsme vykopali do hloubky 80 cm. Aby šlo kopání zejména ve větší hloubce lépe od ruky, navařili jsme na lešenářskou trubku kovaný krumpáč a hlínu vyndavali plastovou fankou. 

Betonování sloupků

Standardně jsou od sebe sloupky vzdáleny 250 cm. Pokud potřebujete stěnu kratší, stačí svařovaný panel zkrátit úhlovou bruskou. U delších stěn lze spojit více sloupků za sebou. 

Abychom si v místě spojení sloupků usnadnili vyměřování a betonáž, nejprve jsme oba sousední sloupky provrtali a poté je spojili nýty.

Vyhloubené otvory jsme přibližně do poloviny zaplnili betonem, poté do betonu vložili sloupky a z každé strany sloupku nasadili svařovaný panel. 

Nakonec stačilo konstrukci urovnat do vodováhy a počkat, až bude beton dostatečně vytvrdnutý.

mini

Umístění gabionových spon

Před vkládáním kameniva je nutné dle dodaného nákresu rozmístit spodní řadu gabionových spon. Další spony se do gabionu vkládají vždy až poté, kdy se kamenivem zasypou předchozí řady spon.

Druh výplně: makadam

Pro plnění sypané gabionové stěny lze použít různé typy okrasných kamenů. Podle doporučení výrobce je však nejvhodnější obyčejný makadam. Makadam je lomový kámen frakce 32-63 mm. Vkládat do sypané gabionové stěny lze například z kýblu nebo vhazovat ručně. 

Plnění kamenivem

Kamenivo je možné plnit svrchu nebo vkládat z boku přes síť a rovnat přímo uvnitř stěny. Na závěr stačí kámen opláchnout vodou a zbavit jej prachu či jiných nečistot.

Pokud se vám podaří koupit dobré kamenivo, půjde plnění gabionu sypáním shora velmi rychle. Při ruční vkládání si stěna vyžádá více času a pečlivé práce.

Náklady

Dva a půl metrové metrové pole nás i s výplní vyšlo na 4 782 Kč bez DPH, což v přepočtu znamená 1 913 Kč za 1 metr stěny vysoké 180 cm.

Fotogalerie

Realizace gabionové sypané stěny
Realizace gabionové sypané stěny
Realizace gabionové sypané stěny
Realizace gabionové sypané stěny
Realizace gabionové sypané stěny
Realizace gabionové sypané stěny
Realizace gabionové sypané stěny
Realizace gabionové sypané stěny
Realizace gabionové sypané stěny
Realizace gabionové sypané stěny
Realizace gabionové sypané stěny
Realizace gabionové sypané stěny