Montáž oken svěřte raději odborníkům

Komerční

Dříve než se sami pustíte do montáže oken, měli byste vědět, že nesprávná montáž znehodnotí sebekvalitnější výrobek. Montáž oken svépomocí nelze doporučit.

Proč se obrátit na odborníky

Stavební materiály prošly v posledních letech rapidní proměnou, a to ve všech oblastech. Stejný vývoj je patrný i u stavebních technologií. "Více než 90% oken a dveří prodáváme včetně montáže," říká R. Kubálek obchodní ředitel VEKRA okna. Důvodů je několik.

Většina výrobců a dodavatelů poskytuje na odborně namontovaná okna a dveře delší záruční dobu. Výhodnější je také sazba DPH. Nejpodstatnější ale je, že kvalitně namontovaná okna budou sloužit tak, jak mají a poskytnou nejen očekávanou úsporu tepla, ale i větší komfort bydlení. Špatně namontované okno má naopak velkou šanci stát se noční můrou pro celou rodinu.

TIP: seřízení oken po zimě zvládnete sami, věděli jste to?

Správně provedené musí být nejenom osazení a fixování oken ve stavebním otvoru, stejně důležité je i správné difusní ošetření připojovací spáry. Dodrženy musí být závazné stavebně technické normy. "Pro každý typ výrobku má VEKRA přesně definovaný montážní návod, který je pro montážníky závazný," říká R. Kubálek z VEKRY a dodává, "máme-li zákazníkovi ručit za kompletní dodávku, musíme si jako výrobce ohlídat i správnou montáž."

Připojovací spára

Spojení okna s domem musí odolat zatížení slunečním zářením, větrem, hnaným deštěm a musí také vydržet značné teplotní rozdíly i mechanické namáhání. Správné řešení připojovací spáry předpokládá požadavek vysokého nároku na tepelnou izolaci a nulovou zatékavost . "Samostatné řešení si vyžaduje případ, kdy jsou kladeny zvýšené nároky na zvukovou izolaci," upřesňuje R. Kubálek z VEKRY. Správně ošetřená připojovací spára omezuje také kondenzaci vody přímo uvnitř spáry.

Použití samotné PUR pěny je dnes už překonané a nepřipouští ho ani stavebně technická norma. Hlavní nevýhodou je vedle nedostatečné trvanlivosti tepelné a zvukové izolace i neschopnost přenášet dilatační pohyby spáry. Pro ošetření je třeba použít speciální folie a pásky, které spáru ochrání a dokonale utěsní. V závislosti na typu ostění a použitém stavebním materiálu jsou k dispozici různé produkty pro montáž. "Bez odpovídajících zkušeností a znalostí je prakticky nemožné správně ošetřit spáru," upozorňuje R. Kubálek z VEKRY.

Různé typy montáže

Montáž oken do ostění musí odpovídat nejen typu výrobku, ale i podmínkám stavby, použité stavební technologii a materiálu obvodových stěn. Zcela nenahraditelné jsou zde zkušenosti výrobců oken a jejich detailní znalost chování okenních prvků v různých typech staveb. Například i zdánlivě jednoduchá fixace oken do obvodových stěn může být provedena více způsoby v závislosti na konkrétní situaci.

TIP: jak na správnou montáž poradíme v Praktickém rádci

Velmi častou technologií používanou zejména u pasivních novostaveb je tzv. předsazená montáž, kdy je okno umístěno zcela nebo částečně před obvodovou zeď. I zde existuje několik různých technologií, jak okno fixovat a izolovat. "Každého stavebníka by měla zajímat technologie, kterou dodavatel na jeho stavbě doporučuje, a to včetně informace o tom, jaké materiály budou použity," vysvětluje R. Kubálek z VEKRY.


Jakkoliv jste pyšní na to, že si vše dokážete udělat sami, pokud nejste opravdu zkušený montážník, sami se do instalace nových oken raději nepouštějte. Může to přinést více škody než užitku.

Fotogalerie

Montáž oken svěřte raději odborníkům
Montáž oken svěřte raději odborníkům
Montáž oken svěřte raději odborníkům
Montáž oken svěřte raději odborníkům
Montáž oken svěřte raději odborníkům
Montáž oken svěřte raději odborníkům