střešní krytina

Workshop Montáž okapového systému

VIDEO: Workshop Montáž okapového systému

Technik společnosti Lindab nejprve seznámil přítomné stavebníky se všemi komponentami, ze kterých se okapový systém Lindab Rainline skládá.  Následně jsme mohli sledovat postup přípravy střechy před montáží okapového systému. Nejprve bylo třeba připravit oplechování. Poté na bednění střechy nainstalovat pojistnou hydroizolaci a kontralatě. Když přišlo na řadu laťování, připomněli jsme si nutnost umístit první lať o rozměru 40x60 mm na výšky. Další latě již připevníme standardně na šířku a vzdálenost mezi latěmi zvolíme dle předpisu výrobce. Pro umístění žlabových háků bylo třeba vytvořit ve spodní lati drážku a na kontralať si namontovat kousky latě ke které žlabové háky připevníme.
Instalace hromosvodu

VIDEO: Instalace hromosvodu

Před betonováním základů jsme do výkopu umístili zemnící pásek a na každém rohu domu, kde bude okap a svod hromosvodu ze střechy, vyvedli na povrch zemnící drát. Samostatný zemnící drát jsme vyvedli také do technické místnosti k elektrickému rozvaděči.
Instalace solárních kolektorů na ohřev vody

VIDEO: Instalace solárních kolektorů na ohřev vody

Podle projektové dokumentace, konkrétně prováděcí dokumentace vytápění, zpracované firmou G SERVIS CZ, by měl být náš dům osazen dvěma plochými solárními kolektory REGULUS KPG1+, instalovanými na jižní stranu střechy.
Shrnutí dva a půl roku stavby pasivního domu v projektu Svépomocí ŽIVĚ

VIDEO: Shrnutí dva a půl roku stavby pasivního domu v projektu Svépomocí ŽIVĚ

Od začátku naší stavební reality show Svépomocí ŽIVĚ, jsme uspořádali ke dvacítce workshopů, které navštívily stovky svépomocných stavebníků, jenž se tak přiučili “ jak se to v praxi dělá“. Na stavbě se podílely také desítky odborníků, kteří ochotně sdíleli své zkušenosti se čtenáři našeho webu. Dvakrát se rovněž uskutečnila konference Stavba a rekonstrukce svépomocí v rámci známého stavebního veletrhu FOR ARCH, na které Pavel Tesárek představil stavební postupy a praktické rady.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
6. přednáška FOR ARCH 2016: Pokládka střešní krytiny

VIDEO: 6. přednáška FOR ARCH 2016: Pokládka střešní krytiny

Krovy nám přijely již opracované na CNC stroji, což tesařům ušetřilo dost práce. Hlavní výhodou krovu opracovaného na CNC stroji je přesnost opracování, rychlost samotné stavby krovu a kompletní servis v rámci pobočky. Jak probíhala montáž krovu, si přečtěte zde.
5. přednáška FOR ARCH 2016: Stavba krovu

VIDEO: 5. přednáška FOR ARCH 2016: Stavba krovu

Krov jsem objednal ve Stavebninách DEK a toto řešení mě zaujalo natolik, že jsem se vydal podívat, jak samotný krov vzniká. Jeho výrobu sledujte v tomto videu. Kromě krovu na střechu vzorového domu, jsme nechali přivézt také model střechy, aby si na workshopu vyzkoušeli montáž krovu svépomocníci na vlastní kůži. Jak workshop probíhal si přečtete zde.
Pokládka střešní krytiny

VIDEO: Pokládka střešní krytiny

Účast stavebníků na sobotním workshopu byla velmi vysoká. Pro stavebníky byly na ukázku připraveny všechny komponenty střešní krytiny, které dohromady tvoří ucelený systém. Dalibor Kulhánek v úvodu prozradil funkci jednotlivých dílů, které jsme si společně představovali v jednom z předchozích videí, ve kterém jsme podrobně rozebírali cenovou nabídku střešní krytiny.  
Pokládka střešní krytiny TONDACH STODO 12

VIDEO: Pokládka střešní krytiny TONDACH STODO 12

Balíky tašek TONDACH STODO 12 musíme na střechu nějakým způsobem dopravit. K tomu nám pomohl stavební výtah GEDA, který vám pronajmou v každém větším obchodě se stavebninami. Doporučujeme s řemeslníky najít pro výtah takové místo, které nebude příliš vzdálené od složených palet s taškami a přístroj vám zároveň umožní vyvést tašky až k hřebenu. Myslete na to, kam složíte palety a kde umístíte výtah už v rámci příprav. Jinak vás mohou potkat nepříjemnosti s přemísťováním či postavením zdviže, které vás nejen při stavbě zdrží, ale také spolehlivě otráví.
Bednění krovu, natažení fólie a laťování

VIDEO: Bednění krovu, natažení fólie a laťování

Na valbovou střechu jsme nejdříve položili bednící prkna. Začali jsme po nejširším obvodu krovu kolem celého domu. V pokládání jednotlivých prken jsme pak pokračovali vždy na jedné straně střechy. Začali jsme vždy tak, aby každé prkno dostatečně přesahovalo přes nároží. Po dokončení celé řady jsme přesahy po obou stranách jednoduše seřízli podle trámu. S dokončením bednění jsme ale nepospíchali. Po upevnění prvních dvou řad bednících prken je totiž potřeba připevnit okapní plechy po celém obvodu domu. Jakmile jednou bednění dokončíte, na okraji střechy se vám s plechy bude horko těžko manipulovat. 
Jak se vyznat v jednotlivých položkách cenové nabídky na střešní krytinu?

VIDEO: Jak se vyznat v jednotlivých položkách cenové nabídky na střešní krytinu?

Rozklíčovat nabídku na střešní krytinu nám pomůže Vít Jirkovský ze společnosti TONDACH, která vyrábí střešní krytinu STODO 12, pro kterou jsme se v projektu Svépomocí ŽIVĚ nakonec rozhodli.
Výběr typu střešní krytiny pro náš dům

VIDEO: Výběr typu střešní krytiny pro náš dům

Na stánku Tondach jsme se setkali s vedoucím prodeje panem Vítem Jirkovským a zjišťovali, jak postupovat, když budeme chtít vypracovat cenovou nabídku na střešní krytinu, vybírali jsme vhodný typ a pídili jsme se také po možných problémech, které se po letech střechám občas stávají. Zajímalo nás, zda pro některé typy střech není vhodné pálenou krytinu Tondach použít a zjistili jsme, že v závislosti na sklonu střechy lze skládanou krytinu použít ve sklonu od 10°, což s našimi předepsanými 35° v pohodě splníme. Už mnohokrát jsem měl možnost setkat se se stavebníky, kteří si stěžovali po několika letech na mizející barvu na taškách nebo růstu mechu. Tomu se chceme v případě našeho domu vyhnout a tak mě zajímalo, zda jsou nějaké záruky či garance, že ke změně barvy nebo zarůstání mechu nedojde. Podle Víta Jirkovského je v případě použití glazurované krytiny (té lesklé barevné, která je za námi) dána stálobarevnost výpalem, který probíhá v peci při velmi vysokých teplotách a díky skelnému povrchu tašky také nehrozí zarůstání mechem. Mech na tašce zkrátka nemá na čem držet. Kromě běžných tašek je možné koupit také všechny doplňkové prvky v podobě tašek pro odvětrávání odpadního potrubí, průchodu na anténu, sněhových držáků, držáků hromosvodu atd. Pomoc bychom měli mít zajištěnou i v případě realizace, neboť Tondach má k dispozici proškolené pokrývače a klempíře, kteří s tímto materiálem denně pracují a neměli bychom se tak bát, že nám střechu při montáži znehodnotí.
Reklama