Stavba opěrné zdi ve svahu - plot s odskoky v základech

Autor: JakubH (1 příspěvek)
26. 6. 2021
3 komentáře
Příspěvek stavebníka

Uvedení do situace

Dobrý den, stavebníci! 

aktuálně plánujeme stavbu plotu ve svahu, resp. tedy stavbu opěrné zdi ze ztraceného bednění na jejímž vršku budou zapuštěné sloupky plotu pro následné vyplnění pletivem.

Rád bych si zde ověřil správnost zamýšleného provedení výstavby. Předem moc děkuji za každý tip a připomínku.

Máme mírně svažitý pozemek, který je mírně svažitý jak ze severu (od silnice / vjezdu) na jih, tak z východu na západ (od levého souseda k pravému - při pohledu ze silnice / vjezdu). Abychom se mohli "chytit" na již postavený plot souseda vlevo a zároveň tím eliminovat svažitost pozemku z východu na západ, musíme nejníže položený roh pozemku (v pravo z pohledu ze silnice) zvednout o cca 160 cm nad úroveň aktuálního terénu - což je cca převýšení pozemku z "leva do prava", tedy z východu na západ.

Budeme tedy stavět opěrnou zeď, která bude v nejvyšším místě 160 cm vysoká nad aktuální terén - s tím, že na jedné straně pozemku (délka strany cca 28 m) se na konci chytí aktuální "roviny", kde je již roh sousedova pozemku, a na druhé straně rohu (směrem k silnici / vjezdu) se taktéž chytí svahu - cca někde v polovině pozemku (ze severu na jich je převýšení vyšší - cca 3 m). Horní hrana opěrné zdi tedy bude v rovině a "odskoky" budou dole u země. Opěrná zeď se pak dosype hlínou (ze strany našeho pozemku) a tím se dostaneme více do roviny.

Pro lepší představu situace přikládám pohled budoucí opěrné zdi / plotu.  Jelikož se stavbou opěrné zdi ve svahu s odskoky nemám takové zkušenosti, rád bych se zkušenějších zeptal na několik nejasností a zároveň si upřesnil správný postup.  

Náš plán:

1) Dle projektu máme základovou spáru hlubokou 80 cm po celé délce opěrné zdi vylít betonem do výšky 40 cm. Šířka základového pásu má být v místě, kde je opěrná zeď nejvyšší, 1 m. S tím, jak výška opěrné zdi klesá, je možné základovou spáru zužovat - nemáme však od projektanta přesné hodnoty, jak moc se základový pás může zužovat. Nerad bych platil beton do zbytečně široké spáry.

První dotaz tedy zní: jak rychle byste si dovolili základový pás zužovat, pokud vezmeme v potaz 25 cm odskoky (tzn. výška ztraceného bednění)? Jinými slovy - v místě, kde je výška opěrné zdi 160 cm, bude šířka základového pásu 1 m - dle projektu. Jak široký musí být základový pás v místech, kde bude mít opěrná zeď postupně 135 cm, 110 cm, 85 cm, 60 cm, 35 cm, atd. nad úroveň terénu? (fotografii projektu přikládám také do přílohy). Dle informací projektanta může být v místě, kde je zeď nejnižší (1-2 řady ZB) klidně jen 40 cm šířka základové spáry. Nevím ovšem, jak mezí tím. 

2) Dle projektu má být v opěrné zdi poměrně velké množství železa a roxorů - toto se opět týká nejvyššího místa opěrné zdi, kde bude logicky nejvyšší tlak. Jak byste si dovolili jednotlivá železa vypouštět s postupně se snižující opěrnou zdí (viz bod 1 - stejný princip). 

3) Poslední dotaz se týká optimálního způsobu tvorby základů. Vzhledem k tomu, že půjde o odskákaný plot (s tím, že odskoky budou dole u zeminy, aby horní hrana byla rovná - viz pohled v příloze), přijde mi nejlepší toto řešení: 

- Nivelačním přístrojem si cca změřit převýšení a každých 30 cm (výška tvárnice ztraceného bednění + 5 cm rezerva = 1 odskok) si vyznačit, např. na nataženém provázku. 

- Bagristovi při výkopu základových pásů říci, ať začne kopat v rohu, kde bude opěrná zeď nejvyšší, v hloubce 80 cm a drží rovnou spáru až k vyznačenému místu, kde je převýšení 30 cm (tzn. hloubka pásu v tomto místě bude cca 110 cm, aby byl pás rovný), kde poté udělá schod a začne kopat znovu od 80 cm hloubky -> takto až do konce strany pozemku. Tím pádem vznikne několik schodů, kdy každý bude cca 25-30 cm vysoký.

- Následně se takto vykopané základy vylijí betonem do výšky 40 cm dle projektu - s tím, že vykopané schody bude potřeba "vyšalovat" tak, aby beton přesně kopíroval vykopaný pás a ideálně vytvořil co nejrovnější schody. ZDE DOTAZ: jak nejlépe vyšalovat? Vloženým ztraceným bedněním, nebo OSB deskami, které se zakotví do zeminy v okolí spáry -> například pomocí překřížených roxorů, které se zabodnou do zeminy? (viz foto - ukázka). Nebo byste volili jiný způsob vyšalování?

- Po vybetonování se již mohou umístit tvárnice ztraceného bednění, a to tak, že s každým schodem bude o řadu tvárnic více (směrem do hloubky), nicméně nahoře (pohledově) bude plot dokonale rovný. Případné nerovnosti by se dorovnaly zavlhlým betonem.  - Poté už jen vybetonovat (vždy po 3-4 řadách) tvárnice ZB. 

Je tento postup dle Vašeho názoru správný, nebo byste celou situaci řešili jiným způsobem? Snad jsem to popsal dostatečně srozumitelně.

Díky za každou radu a připomínku! Stavbě zdar! :) 

Přílohy

pohled s popisem.png
projekt-plot.png
inspirace-odskoky.png
Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama