Stavba komínu Schiedel UNI SMART

Autor: e4 dům svépomocí (130 příspěvků)
20. 3. 2021
0 komentářů
Příspěvek stavebníka
V dnešním díle projektu e4dům svépomocí se podíváme na stavbu jednoprůduchového komínu Shiedel UNI SMART. Současně s ním budeme přivádět externí vzduch ke spotřebiči.

Důležitým krokem je příprava

V místě, kde bude komín stát, jsme nejdříve zametli základovou desku a beton napenetrovali asfaltovou penetrací DEKPRIMER. Po zaschnutí penetrace jsme na podlahu navařili jeden pás hydroizolace GLASTEC 40 SPECIAL MINERAL. Tím jsme připravili vše k vytvoření betonové patky.

Komín je nutné založit v úrovni čisté podlahy. A tak jsme si ze zbytků extrudovaného polystyrenu připravili jednoduché bednění a prostor pod komínem vybetonovali. Důležitá je 3cm vzdálenost komínového tělesa od okolní stěny. Tuto dilatační mezeru později vyplníme minerální vatou.

V první komínové tvárnici vyřízneme dle montážního návodu dva otvory. První je pro odvod kondenzátu, druhý pro přívod externího vzduchu ke spotřebiči.

Při řezání si můžeme rovnou připravit i druhou tvárnici. V té vyřízneme otvor široký 21 cm přes celou výšku tvárnice. Sem později namontujeme dvířka čisticího otvoru.

Pro založení komínu si připravíme běžnou zdicí maltu. První tvárnici urovnáme do maltového lože. Vodováhou zkontrolujeme rovinnost a gumovou paličkou provedeme případné korekce. Do srovnané tvárnice umístíme opět trochu malty a vložíme betonový základ. Na něj do tenkovrstvé zdicí malty usadíme podstavec pro odvod kondenzátu. Trubička směřuje do vyříznutého otvoru o rozměru 16x16 cm.

Stavba komínu Schiedel UNI SMART

Dále již budeme potřebovat spárovací hmotu FM RAPID a zdicí maltu, kterou spojíme komínové tvárnice. Tyto směsi jsou součástí dodávky komínového systému Schiedel UNI SMART.

Navlhčenou houbičkou očistíme hrdlo podstavce pro odvod kondenzátu a naneseme spárovací hmotu FM RAPID. Na obvod tvárnice opatrně naneseme tenkovrstvou maltu a do ní usadíme tvárnici s vyříznutým otvorem pro dvířka. Poté nasadíme pod hrdlo na T kus pro čisticí dvířka distanční kroužek. T kus pro čisticí dvířka je bez tepelné izolace. Pera distančního kroužku směřují do rohů tvárnice. T kus opatrně usadíme do podstavce pro odvod kondenzátu.

Nakonec navlhčenou houbičkou uhladíme vytlačenou spárovací hmotu FM RAPID. Takto založenou komínovou patu necháme do druhého dne zatvrdnout.

Pokračujeme další den

Další den jsme potřebovali připravit trubku pro externí přívod vzduchu ke spotřebiči. Ta bude v našem případě procházet stěnou.

Na komín jsme namontovali desku s gumovou manžetou, do které vložíme ocelovou trubku o průměru 100 mm.

Stavba komínu Schiedel UNI SMART

Kolem potrubí umístíme desky minerální vaty, do kterých jsme si předem trubkou vykroužili potřebný otvor, a pokračovali ve zdění nosné stěny.

Další kroky zdění komínu jsou již rutinní záležitostí. Nejprve navlhčenou houbičkou očistíme hrdlo keramické vložky a naneseme spárovací hmotu FM RAPID.

Na obvod tvárnice a kolem otvoru opatrně naneseme tenkovrstvou zdicí maltu a postupně vyzdíme a urovnáme dvě tvárnice. Pak na keramickou vložku s tepelnou izolací navlékneme distanční kroužek a vložku umístíme do hrdla předchozí vložky. Nakonec pomocí vyhlazovače spár zahladíme spoje keramických vložek. Takto postupujeme až do místa, kde bude do komínu připojen spotřebič.

V místě napojení spotřebiče vyřízneme v tvárnici otvor široký 21 cm přes celou výšku tvárnice. Tvárnici urovnáme do tenkovrstvé zdící malty a na T kus pro kouřovod umístíme distanční kroužek. Poté vložíme T kus do tvárnice a zasuneme do hrdla předchozí keramické vložky s nanesenou spárovací hmotou.

Vyhlazovačem spár vyhladíme spoj a můžeme pokračovat ve zdění dalších komínových tvárnic.

Stavba komínu Schiedel UNI SMART

Před připojením kouřovodů jsme na komínovou tvárnici osadili ještě čelní desku s minerální izolací. To však není podmínka.

V místě průchodu kouřovodu stěnou napojíme na sopouch speciální napojovací kus. Část, kterou budeme připojovat ke spotřebiči, odšroubujeme a celou trubku zkrátíme tak, aby byla o 1 cm delší než stěna, přes kterou bude přecházet.

Místo kolem napojovacího kusu opět vyplníme deskami z minerální vaty. Do nich si předem vyřízneme otvory o průměru napojovacího kusu.

Opět můžeme pokračovat ve zdění nosné stěny, přes kterou bude ke komínu připojen spotřebič.

Při realizaci stropní konstrukce nalepíme na komínové tvárnice 3cm desky z minerální vaty. Tím zajistíme nutnou dilataci mezi komínovým tělesem a betonovým stropem.

Stavba komínu Schiedel UNI SMART

Dokončení komínu

Jakmile jsme měli hotový krov, vrhli jsme se na dokončení komínu. Postup zdění komínu ve 2. NP je stejný jako doposud. Práce nám šla pěkně od ruky.

V nadstřešní části umístíme do otvorů v rozích statickou výztuž komínu. Na konce ocelových tyčí našroubujeme gumové podložky, aby později zálivková hmota neprotekla do spodních tvárnic.

Jakmile máme všechny tyče umístěné a zajištěné proti propadnutí, naplníme otvory zálivkovou hmotou. Zálivková hmota je stejná jako zdicí. Jen při míchání použijeme větší množství vody.

Na komín usadíme krycí desku, kterou zajistíme maticemi. Od kónického vyústění komínu změříme vzdálenost k hrdlu keramické vložky. Poslední keramickou vložku zkrátíme na naměřenou hodnotu. Po usazení poslední keramické vložky naneseme na její horní okraj spárovací hmotu, do níž položíme kónické vyústění komínu. Spoj zahladíme navlhčenou houbičkou. Do keramické vložky vložíme Meidingerovu hlavu a pomocí statické soupravy upevníme komín ke krovu.

Stavba komínu Schiedel UNI SMART

Při volbě finální povrchové úpravy v nadstřešní části tvárnic se majitelé domu rozhodli pro oplechování, které bude ladit s barvou střechy, okapů i parapetů.

Komín Schiedel UNI SMART jsme začali stavět ještě před skládáním a betonováním stropu. Teď je kompletně dokončen a oplechován od klempířů.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
e4 dům svépomocí
e4 dům svépomocí (130 příspěvků)
Další články autora:
    Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
    Sponzorovaná reklama

    Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...    Copyright © 2009 - 2023 Stavební Postupy s.r.o. Obchodní podmínkyZásady ochrany osobních údajů