Zimní montáž oken v novostavbách

Autor: VEKRA (16 příspěvků)
Kategorie: Hrubá stavba
16. 3. 2021
0 komentářů
Zimní montáž oken v novostavbách
Příspěvek stavebníka
V posledních letech byly poměrně teplé zimy, proto v nížinách a v oblastech s příznivými povětrnostními podmínkami bylo možné okna v novostavbách montovat prakticky celoročně. Ale je potřeba vědět, kdy to ještě možné je a kdy je lepší počkat na jaro. Podívejme se, proč je vhodné nechat si okna namontovat odborně a jak je to s montáží při teplotách pod bodem mrazu.

Dobře zvažte, co zvládnete svépomocí a kde nechat práci na odbornících

Na úvod je třeba připomenout, že i když stavíte svépomocí, je vhodné některé specializované práce přenechat odborníkům. Mezi takové práce patří i montáž oken, která je s ohledem na platné technické normy již velmi specializovanou činností, a to jak z hlediska správné fixace, tak zejména z pohledu ošetření připojovací spáry. Okenní a dveřní prvky jsou stále větší a hmotnější, i z tohoto důvodu je vhodné využít služeb odborníků.

Zimní montáž oken v novostavbách

Správná montáž je totiž stejně důležitá jako kvalitně vyrobené okno. Pokud si necháte okna namontovat od dodavatele, většinou se s tím pojí i prodloužená záruční doba a u rodinných domů i nižší sazba DPH. Nehledě na to, když k montáži oken budete potřebovat i montáž stínicí techniky a dalších doplňků.

Montáž oken má svá normou daná pravidla a můžeme ji rozdělit na dvě fáze – fixaci do ostění a ošetření připojovací spáry. 

Reklama
Zimní montáž oken v novostavbách

Příprava stavebního otvoru

Před samotnou montáží je třeba správně připravit okenní otvor. Povrch špalety by měl být ze všech čtyřech stran soudržný, ideálně zatřený tenkou vrstvou stavebního lepidla. Na takový hladký povrch dobře přilnou folie, kterými se uzavírá připojovací spára. Montovat okna do otevřených voštin cihel nebo na nepřekryté zámky cihelného zdiva nebo nesoudržný povrch plynosilikátových bloků není správné, bohužel to je stále na mnoha novostavbách vidět.

Zimní montáž oken v novostavbách
Reklama

V prahové části, zejména u dveřních systémů, je třeba mít připravený podklad, na který bude možné namontovat prvek včetně podkladního profilu, nebo zde mít připravené podezdění.

Bohužel i zde jsou stále vidět stavby, kde jsou dveřní prvky po montáži v prahové části pouze podloženy na krajích. To je samozřejmě špatně, protože podkladový profil musí být ke spodní části rámu/prahu nalepen a přišroubován již ve výrobě.

Zimní montáž oken v novostavbách

Jakékoliv dodatečné řešení prahové části je obtížně realizovatelné a navíc nebude po statické stránce plně funkční. Určitě nikdo nebude chtít nezajištěný práh, na který si stoupneme a práh se pod naší váhou prohne nebo u posuvných dveří nebude správně fungovat kování pro posuvné prvky.

Reklama

Správné osazení oken

Při zaměření oken by měl dodavatel vědět, do jakého místa špalety se budou okna montovat. S rostoucími nároky na tepelnou izolaci domů jsou stále častější i případy tzv. předsazené montáže. Okna jsou umístěna z vnější části otvoru na pomocné nosné a tepelně izolační profily, následně bude okno obklopeno vnější tepelnou izolací domu. Taková montáž vyžaduje výhradně práci zkušených odborníků. Jde totiž o technologicky a technicky správnou fixaci pomocných profilů.

Také při montáži do špalety není radno situaci podcenit. Norma připouští jak fixaci na páskové kotvy, tak na turbošrouby skrz rám. Dodavatel oken by měl mít pro každý prvek zpracováno nejen schéma rozmístění nosných a distančních podložek, ale také tzv. kotevní schéma, tedy způsob, jak a kde okna podložit a kde fixovat, aby byla zajištěna dlouhodobá spolehlivá funkčnost bez prohýbání a kroucení.

Zimní montáž oken v novostavbách

Zároveň musí být zajištěna možnost dilatačních pohybů rámů oken a dveří. Zejména u velkých prosklených systémů a okenních sestav je důležité správné podložení prvku. To pak zajistí rozložení hmotnosti a pomáhá udržet tvarovou stabilitu celého prvku.

Reklama
Zimní montáž oken v novostavbách

Ošetření připojovací spáry

Připojovací spára mezi oknem a obvodovou zdí musí zajistit trvalou tepelnou izolaci a bránit vzniku tepelných mostů. Proto se vyplňuje speciální montážní pěnou, ta si uchovává výborné tepelně izolační vlastnosti, ale pouze za předpokladu, že je chráněna před vlhkostí a UV zářením.

Zimní montáž oken v novostavbách
Reklama

K tomu je nutné ji z interiéru i exteriéru uzavřít pomocí tzv. uzávěrů připojovací spáry. Jako uzávěry se používají fólie a pásky. Fólie osazená z interiéru musí být parotěsná a musí bránit prostupu vodní páry z interiéru do spáry. Exteriérová folie musí být vodotěsná ale paropropustná, nesmí pustit dovnitř vlhkost např. srážkovou vodu, ale musí umožnit vodní páře ze zdiva proniknout ven.

Zimní montáž oken v novostavbách

Okna jsou poměrně velkou investicí a je velmi smutný pohled, pokud je pak vidíme v novostavbách namontovaná pouze tzv. „na pěnu“, která trčí ze spár. Taková montáž může přinést za pár let velké problémy spojené se vznikem tepelných mostů v okolí okna, následné kondenzaci vlhkosti na omítce ostění a v ještě horším případě možným výskytem plísní.

Správné provedení připojovací spáry vyžaduje odpovídající technologii nejen při aplikaci speciální montážní pěny, folií a pásek, ale také nezbytné penetrace ostění, která usnadňuje přilnutí samolepicích fólií a pásek na ostění.

Reklama

Montáž při teplotách pod bodem mrazu

V zimě lze okna v novostavbách montovat při dodržení pravidel pro zpracování montážních materiálů. Výplň připojovací spáry, tj. speciální montážní pěnu lze aplikovat až do teploty -10°C. Ale pro uzávěry připojovací spáry platí teplotní limit -5°C. To je hraniční teplota ostění pro aplikaci penetračního nástřiku ostění a samolepicích folií, které chrání z interiéru i exteriéru stavby tepelně izolační pěnu.

Při mrazu větším než -5°C není možné zaručit, že lepicí parotěsné a paropropustné folie dobře a trvale přilnou k ostění a později nedojde k jejich odlepení. Pak by mohlo dojít ke zbytečné degradaci izolační pěny. V zimě by tedy dodavatel oken měl před montáží změřit bezkontaktním teploměrem povrch ostění a zjistit, zda montáž je či není možná.

Zimní montáž oken v novostavbách

Současně je třeba vědět, že ostění by nemělo být vlhké, natož mokré. Pokud tedy sněží nebo je zejména prahová část otvorů pokryta ledem nebo je vlhká, neměla by se montáž uskutečnit, resp. nebude možno uzavřít připojovací spáru fóliemi, protože na vlhkém povrchu nebudou držet. Proto je dobré tuto část chránit pokrytím igelitovou fólií atp.

Reklama
Zimní montáž oken v novostavbách

S ohledem na požadavky technických norem je montáž oken složitým technologickým procesem, který by měli dělat zkušení odborníci. Ti by měli mít přesné informace také o tom, jak montovat okna do různých materiálů obvodových stěn. Nezbytné je také poučení o technologických limitech aplikace přípravků pro vyplnění a uzavření připojovací spáry.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
VEKRA (16 příspěvků)
Další články autora:
  Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
  Reklama
  Sponzorovaná reklama
  Reklama

  Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

  Reklama
  Reklama