14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

Autor: e4 dům svépomocí (130 příspěvků)
Kategorie: Týdenní přehled
7. 1. 2021
0 komentářů
14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem
Příspěvek stavebníka
Tento týden jsme dělali připojení externího vzduchu mezi komínem a spotřebičem, zdili jsme komín, dokončili stěnu mezi obývákeem a pokojem v 1. NP, betonovali podklady pro I profily a překlad nad vstupem ze zádveří do haly a vyzdili jsme jednu řady cihel nad překladem. Také jsme vrátili pilu zpět do půjčovny DEK.

18. 8. 2020 – Den 49 – 7 hodin na stavbě

Minule jsme zakládali komín, abychom dnes mohli pokračovat ve zdění nosné stěny mezi obývacím pokojem a pokojem pro hosty v 1. NP.

Stěnou bude procházet trubka sloužící pro externí přívod vzduchu ke spotřebiči (krbové vložce) a pod stropem současně bude příčkou procházet připojovací díl, který se používá pro odvod spalin.

Nejprve jsem si dozdil cihly v druhé řadě stěny ke komínu a poté podle rámečku připojovacího dílu pro přívod vzduchu zakreslil na komín místa otvorů pro hmoždinky. Hmoždinky i vruty jsou součástí balení. Je nutné vrtat velmi opatrně a ideálně bez příklepu, protože otvory jsou velmi blízko vyříznutému otvoru v tvárnici, takže by se roh tvárnice mohl snadno odlomit.

Když jsem měl vyvrtáno, nanesl jsem na plechový rámeček silikon, abych vytvořil těsný spoj a poté přimáčkl a přišrouboval ke komínu.

14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

Gumová manžeta má otvor cca 90 mm. My jsme pro připojení koupili ocelové kouřové potrubí o průměru 100 mm, které tam krásně pasuje. Uřízli jsme ho kus za budoucí příčkou a z vaty Isover N30 si vytvořili rámečky, do nichž jsme potrubím vykroužili otvor.

Rámečky vaty jsme poté naskládali za sebe, provlékli jimi potrubí a napojili na komín. Tím nám vznikl požárně bezpečný prostor. Pak už jsme mohli standardně pokračovat ve zdění.

Protože mají zítra dorazit technici z firmy Schiedel, abychom si řekli, jak správně provést instalaci prodlužovacího dílu pro napojení kouřovodu přes stěnu, vynechali jsme si v místě budoucího sopouchu pár cihel.

Podařilo se nám usadit i překlady nad dveřní otvor. Správně by měly být ve výšce 8. cihly. Nakonec jsme se ale rozhodli udělat to stejně, jako je to v domě u Svépomocí ŽIVĚ. Překlad jsme usadili až na 9. řadu cihel a tím jsme se vyhnuli řezání. Pod překlad poté nalepíme extrudovaný polystyren a tím zajistíme výšku pro otvor, kterou vyžadují dveře s obložkou.

14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

19. 8. 2020 – Den 50 – 12 hodin na stavbě

Na dnešek jsme si naplánovali tolik věcí, že konec prací byl až ve 21:35 s čelovkou, což jsme pochopitelně na začátku nevěděli.

Kolem poledne měli dorazit technici z firmy Schiedel, abychom si řekli, jak má být správně provedena instalace připojovacího kusu. Ten se dává na sopouch komínu v případě, že připojení spotřebiče bude probíhat přes zeď. V našem případě je komín postaven za zdí a spotřebič bude v jiné místnosti.

Ráno bylo tedy potřeba vyzdít komín do výšky nad budoucí strop. Ještě předtím jsem ovšem potřeboval vyzvednout stropní stojky, které se používají pro podepření stropních POT nosníků. Potřebné množství jsme si nechali spočítat v půjčovně Stavebnin DEK.

A tak jsem v 6:30 ve firmě PERI v Jesenici u Prahy vyzvedával stojky, nosníky, křížové hlavy a také trojnožky, díky nimž stojka drží ještě před tím, než ji zatížíte stropem.

14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

Jakmile jsem se vrátil, pustili jsme se do zdění komínu.

V kýblu jsem namíchal trochu zdící malty, kterou Schiedel ke svému komínu dodává.

 • Připravil jsem si spárovací hmotu FM Rapid a kbelík s vodou.

 • Namočenou houbičkou jsme očistili hrdlo keramické vložky.

 • Nanesli jsme zdící maltu na obvod tvárnice.

 • Usadili a urovnali jsme do vodováhy další betonovou tvárnici.

 • Na ni jsme poté stejným způsobem usadili a urovnali ještě jednu betonovou tvárnici.

Pak přichází na řadu keramická vložka, která je obalena tepelnou izolací.

Výhodou izolace u komínu Schiedel UNI SMART je to, že má již tvar válce a keramická vložka je v izolaci jen vsunuta. Tím pádem není třeba omotávat vložku izolací, svazovat izolaci drátkem atd.

14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

Před vložením keramické vložky do komínu je nutné pod hrdlo umístit „vymezovací pružinu“ a trubku vložit do komínu. Spodní část trubky vsuneme do hrdla, v němž je nanesena spárovací hmota FM Rapid. Následně pomocí vyhlazovače spár (kruhová houba na závitové tyči) provedeme vyhlazení spoje.

Stejným způsobem pokračujeme, dokud se nedostaneme k dílu pro připojení kouřovodu. Ten by měl být umístěn minimálně 40 cm od stropní konstrukce (případně níže, tedy více vzdálen od stropu).

Pro připojení spotřebiče opět v betonové tvárnici podle návodu vyřízneme jednu stěnu a dovnitř komínu vložíme keramický T-kus opatřený tepelnou izolací.

Mezi stěnou, u které komín stavíme, a komínem je mezera 3 cm. Do ní vsuneme vždy desku z minerální vaty. Tato mezera zde musí být. Slouží totiž pro dilataci komínu.

Pár minut po dozdění komínu dorazil kamion se stropními POT nosníky a vložkami MIAKO. POT nosníky budeme v pátek jeřábem ukládat na dům a palety s vložkami MIAKO si necháme přendat na pozemek.

14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

Po konzultaci s technikem Schiedel jsme zkrátili díl pro průchod kouřovodu stěnou na potřebnou délku a namontovali jej spolu s krycím rámečkem na sopouch komínu. Dále jsme stejným způsobem připravili izolaci z minerální vaty kolem napojovacího dílu, jako tomu bylo dříve v případě potrubí pro přívod externího vzduchu ke spotřebiči. Nosnou stěnu jsme dozdili.

Poté bylo potřeba umístit na vybetonované podklady umístěné na stěně mezi zádrveřím a halou ocelové I profily, které tvoří překlad. Nad nimi budou později ještě další I profily. Ty budou procházet nad chodbou a budou na nich uloženy stropní nosníky. Abychom mohli v pátek nosníky umístit, bylo dnes potřeba prostor nad I profily vybetonovat a připravit další betonové podklady.

Takže po umístění I profilů, které jsme usadili do lepidla, přišlo na řadu šalování na stranách. Ty jsme udělali na výšku cihel, abychom na beton mohli dozdít poslední řadu a vymyslet šalování pod I profily, aby beton nepropadával ven.

Po přípravě bednění jsme se domluvili se sousedem, že si beton namícháme u něj.

Mezi I profily a do připravených podkladů padla skoro 2 kolečka betonu. Betonování jsme prováděli s čelovkou na hlavě a domů jsme se vrátili unaveni ve 21:35.

14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

20. 8. 2020 – Den 51 – 3 hodiny na stavbě

Ráno jsem odstranil boční šalovací prkna kolem překladu nad vchodem mezi zádveřím a halou, abych mohl dozdít poslední řadu a umístit na betonové podklady další I profily.

Dále bylo potřeba umýt portálovou pilu, kterou jsme měli z půčovny Stavebnin DEK pronajatou na řezání cihel. Práce s ní byla skvělá. Díky vodnímu chlazení kotouče nikde nic nepráší. Řezy jsou přesné a čisté. Vata perfektně zůstává v cihlách a je to prostě pohodová práce. Před vrácením bylo nutné ji zbavit veškerého cihlového nánosu. Hrubé odstranění nečistot jsme udělali zednickou lžící a zbytek omyli tlakovým čističem. Pak jsme pilu zavezli zpět do Hostivaře.

Zde jsem také koupil těžký asfaltový pás pod strop. Ten bude položen na zdivu a na něj budeme postupně umisťovat POT nosníky.

Poté jsme se vrhli na složení bednění stropu a jeho rozmisťování do obývacího pokoje, zádveří a hostinského pokoje v 1. NP.

V půjčovně Stavebnin DEK nám nechali zpracovat kladečský plán, podle kterého se snadno rozmístí stropní stojky a nosníky.

Nejprve jsme nechali děti Vojtu a Elišku vynosit a složit věci do garáže. Bylo skvělé vidět večer na fotkách, jak trojnožky pro stropní stojky skládá Vojta a jak Eliška, aneb když dva dělají totéž, není to vždy totéž.

14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem
14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

Potom jsme podle kladečského plánu postavili první podpěry do obývacího pokoje. Vzdálenost od stěn je 1500 mm a vzdálenost mezi jednotlivými řadami podpěr je 1600 mm. Nejprve jsme rozmístili vždy stojky s trojnožkou a mezi dvě vložili nosníky a vysunuli je nahoru.

Doplnili jsme zbylé nosníky a zkontrolovali rovinnost a vzepětí. U Porotherm stropu je nutné, aby u místnosti široké 4 m byl strop uprostřed o 1 cm vyšší než na krajích. Konstrukce se před betonáží prohne. Po betonáži a následném odstranění podpěr za 28 dní se konstrukce prohne zpět a vytvoří se rovný strop.

Vzepětí lze kontrolovat třeba vodováhou. Na horní nosník, který bude strop podpírat, položíme vodováhu a změříme, o kolik cm je nosník výše než okolní stěna.

V obýváku jsme si nechali ještě 3 palety s materiálem, které nám zítra přemístí jeřáb na zahradu.

14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

Bednění jsme měli dokončené v 19 hodin. Netrvalo to více než 2 hodiny.

V garáži jsme zatím podpěry pod stropem nestavěli, protože bychom tuto akci chtěli ukázat na plánovaném sobotním workshopu.

21. 8. 2020 – Den 52 – 7 hodin na stavbě

Na 9. hodinu jsme měli objednaný jeřáb. Před jeho příjezdem jsme museli rozřezat těžký asfaltový pás, který má být položen na zdivu pod nosníky. Na vnitřní nosné stěny jsem řezal tři pruhy široké 24 cm, aby to vyšlo přesně na cihlu. Zbyl mi poslední 28cm pruh na příčku mezi garáží a domem, která je vyzděna z 30 cihel plněných minerální vatou Porotherm 30 T Profi.

Pro obvodové zdivo jsem dělal 25 cm široké pruhy, abychom mohli umístit 8cm věncovku a tepelnou izolaci.

14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

Celou roli jsem si nejprve rozvinul v garáži, poté naměřil potřebné pruhy. Tužkou jsem udělal čáru a nakonec speciálním nožem na izolaci rozřízl. Nůž na izolaci je fakt super věc. Řeže se s ním skvěle.

Chlapci mezitím sundávali papírovou lepenku, kterou byly cihly přikryty proti dešti. Zvládli jsme také rozvinout na cihly asfaltový pás.

Jeřáb přijel o něco dříve, aby si mohl přendat hák, zaparkovat atd. Když byl připraven, zahákl si paletové vidle a postupně jsme z obývacího pokoje ven na zahradu přemístili 3 palety s materiálem. Cihly 24 cm pro vnitřní nosné zdivo, paletu se zakládací maltou, kterou využijeme ve 2. NP, a paletu se zbytkem překladů, které se budou umisťovat ve věnci nad schránky Porotherm Vario UNI.

Poslední paleta byla v garáži – s připravenými tvárnicemi na zbytek komínu. V tvárnicích byly vloženy keramické vložky s tepelnou izolací. Bohužel jsem chlapcům podal špatnou informaci, odkud mají paletu vidlemi nabrat. Jakmile ji jeřáb trochu nadzvedl, betonové komínové tvárnice se sesunuly na zem. Některé se rozbily. A rozbily se i některé tenkostěnné keramické vložky.

14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

Poškozené části komínu jsme odnesli na přívěs pro suť a zbytek, který byl v pořádku, jsme odnosili ručně ven na zahradu.

Chtěl jsem si ušetřit chvilku práce a přitom jsem si vydělal škodu za několik tisíc korun. Co se dá dělat. Hlavně, že se nikomu nic nestalo.

Jakmile byl vnitřek stavby uklizen, rozmístili jsme v obývacím pokoji zbylé stropní podpěry. A začal kolotoč s umisťováním stropních POT nosníků na zdivo. Zatím tedy jen posazení na zdivo, rozmisťovat je na kladení vložek budeme až později.

Pobíhal jsem mezi stavbou a sousedním pozemkem, na kterém bylo vše uskladněno. Vždy jsem zahákl nosníky, které byly potřeba, řekl, kam je má dát a utíkal zpět na stavbu, vylezl nahoru na zdivo, navigoval jeřáb a pomáhal mu usadit stropní nosníky. Potom jsem odepnul z háku kurty, protáhl je nosníkem, abych je uvolnil, znovu zahákl na jeřáb, abych je nemusel odnášet v ruce, a zpět na druhou parcelu.

14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

S nosníky do obývacího pokoje byl trochu problém. Jeřáb totiž nedosáhl tak daleko, aby je umístili na stěny. Tím pádem nám zůstaly viset na nosnících bednění a bylo jasné, že s nimi budeme muset posouvat ručně, abychom je dostali až na stěnu. Při teplotě 34 °C to byla super vyhlídka.

Když byly usazeny na domě všechny POT nosníky, nechali jsme jeřáb přendat přes plot všechny palety s MIAKO vložkami. Kluci je skládali za dům ve dvou řadách, vždy tak, aby bylo možné na obalu palety přečíst kód s označením typu stropní vložky.

Když bylo vše hotovo, zaplatil jsem jeřábníka a šli jsme se vrhnout na rozmisťování nosníků.

Každý jsme si vzali metr. Já měl u sebe ještě kladečský plán, abych mohl říkat, jak daleko od sebe je třeba nosníky umístit. Měří se vždy rozteč betonářské výztuže (drátů uprostřed nosníku). Rozteče jsou 62,5 cm nebo 50 cm.

14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

Dále je třeba v kladečském plánu při kladení vložek hlídat, zda se používá vysoká nebo nízká vložka. Nízká se obvykle dává tam, kde je třeba stropní konstrukci zesílit. Například v místě věnce nebo tam, kde nad stropem bude umístěna další příčka.

Před obědem se nám podařilo postupně rozmístit všechny stropní nosníky a mezi ně umístit MIAKO vložku.

Po obědě jsme začali s rozmisťováním vložek. Vojta se Šimonem nosili vložky ze zahrady do domu do prostoru schodiště, kde byly z palet vybudovány provizorní schody. Dominik mi vložky podával nahoru na strop a já je postupně ukládal mezi nosníky.

Druhý den jsem na workshopu zjistil, že jsem nepostupoval správně, protože vložky se mezi nosníky kladou postupně po řadách. Vždy jednu vložku mezi všechny nosníky. Já to dělal tak, že jsem vyskládal vložky mezi dvěma nosníky, a to v celé jejich délce. Tím pádem jsem nezatěžoval rovnoměrně stropní podpěry. Naštěstí se nám v tom horku podařilo rozmístit vložky jen nad zádveřím a kouskem kuchyně.

14. stavební týden – Pokračování s komínem, zdění stěny, betonování podkladů a vyzdění jedné řady cihel nad překladem

21. 8. 2020 – Den 52 – 7 hodin na stavbě – WORKSHOP

Jak jsem již zmínil, tento den nás čekal workshop na téma Rozmisťování stropních POT nosníků a kladení vložek nad garáží.

O tom si můžete přečíst ve speciálním článku.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
e4 dům svépomocí
e4 dům svépomocí (130 příspěvků)
Další články autora:
  Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
  Sponzorovaná reklama

  Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...  Copyright © 2009 - 2023 Stavební Postupy s.r.o. Obchodní podmínkyZásady ochrany osobních údajů