Nenosné příčky 1NP

7. 11. 2020
Inspirace
Žádné komentáře

Pří čekání na tesaře se práce na domě samozřejmě nezastaví. Jak jde o dům – je vždy co dělat. Po necelém měsíci od vylití stropu bylo možné sundat podpěry. V domě je najednou více místa, nic nepřekáží a tak je možné pokračovat dále ve zdění. Nyní jsou na řadě nenosné příčky v 1NP.

V přízemí je většina zdí nosných, které jsem vybudoval v předcházející části. Ale je zde příčka, která odděluje obývák od technické místnosti, koupelna, WC a stěna okolo schodiště. Příčky jsou o něco slabší než nosné stěny. Bude použita kombinace cihel šířky 14 a 11,5 cm.

Pod příčky je nejprve nutné natavit izolaci podobně jako v článku Izolace proti zemní vlhkosti. Izolace na desce bude celoplošná, takže je potřeba pečlivě spojit původní asfaltové pásy a novými. Povrch desky jsem zametl a odstranil případné zbytky betonu, které se na desku dostaly v předchozích částech stavby. Naměřil středy budoucích stěn, povrch betonu napenetroval asfaltovou penetrací a natavil asfaltový pás.

Použil jsem 0,5 metru široký pás (bude dostatečně přečnívat pod příčkami kvůli pokračování izolace). Pás jsem nejdříve rozbalil a naměřil správný rozměr a pozici a pak plynovým hořákem přitavil k zemi. Spoje jsem zahřál a pečlivě „zašpachtloval“, aby byl spoj kvalitní a těsný. Pod příčkami opět prochází prostupy odpadů. Místo okolo trubky jsem také ošetřil izolací. Další izolace bude následovat až po osazení trubky.

Nenosné příčky 1NP
Nenosné příčky 1NP
Nenosné příčky 1NP

Nejprve jsem nahrubo naměřil umístění příček a zakreslil na zem křídou. V této části jsem poprvé použil zakládací sadu. Namíchal jsem zakládací maltu a tu v patřičných místech vyrovnal pomocí zakládací sady. Takto jsem postupoval v podstatě u všech příček najednou – zakládací malta trochu zatuhne a cihly se do ní případně nebudou tolik bořit.

Nenosné příčky 1NP

V dalším kroku jsem naměřil přesné pozice budoucích zdí. Od ostatních zdí jsem naměřil přesný rozměr a do zakládací malty vyznačil rysku která určovala jednu stranu cihly. Na místo jsem založil první řadu cihel. Opět jsem vše přeměřoval metrem, vodováhou atd. Je bezpodmínečně nutné, aby první řada cihel byla v co největší rovině. Při lepení cihel na pěnu nelze rozumným způsobem výšku korigovat.

Nenosné příčky 1NP
Nenosné příčky 1NP

Po založení první řady v celém spodním patře jsem se vrhl na vyzdívání dalších řad. Díky rozměru cihly (délka 50 cm) zdi přibývají celkem rychle. Během prvního dne jsem založil kompletně 4 řady. První den po nanesení zakládací malty možná nemá ani smysl stavět stěny do větší výšky. Přece jenom, je to už nějaká zátěž a mohlo by dojít k posuvu cihel.

Nenosné příčky 1NP

Pro svázání nosných stěn s příčkami jsem použil nerezové kotvy, které jsem v každé řadě přišrouboval ke stěně a zalepil mezi dvě příčkovky. V místě kde se vkládá nerezová kotva je nutné cihlu trochu obrousit – buď pilníkem, nebo flexou. Tloušťka plechové kotvy je sice cca 1 mm, ale při lepení broušených cihel pěnou je i tato tloušťka nezanedbatelné. Při výšce deseti cihel by byl výškový rozdíl kraje cihly 1 cm!

Ve výšce cca desáté cihly je dobré nezapomenout na zazdění překladů nade dveře. Přesný rozměr je v projektové dokumentaci. K rozměru je nutné přičíst vrstvu podlahy a cca 5 cm kvůli obložkám. V cihle jsem vyřízl zub, do kterého jsem udělal maltové lože a umístil do něj překlad. Nad ten udělal další vrstvu malty a umístil další cihly.

Nenosné příčky 1NP

Horní řadu cihel jsem musel mírně oříznout, aby je bylo možné vložit na své místo. V této fázi se dá lehce změřit, jestli se při betonáži strop prohnul, nebo byl opravdu dobře podepřen. Mezi strop a příčku jsem umístil několik nerezových kotev – přišrouboval jsem je ke stropu, vložil mezi cihly a prolepil pěnou. Do mezery mezi strop a příčku jsem nastříkal nízkoexpanzní pěnu.

Stěny drží na svém místě stabilně, protože jsou celým obvodem pevně přikotveny.

Nenosné příčky 1NP