Věnec pod pozednice a štíty domu

28. 10. 2020
Inspirace
Žádné komentáře

Věnec pod pozednicí je důležitý ztužující prvek domu. Je na něm umístěna střecha, která ho namáhá nejenom svislým zatížením, ale podle konstrukce střechy i zatížením vodorovným (sedlová střecha má tendenci se rozevírat). Samozřejmě, čím lépe je střecha vyrobena, tím méně se rozevírá – tyto síly by měly přenášet kleštiny.

Každopádně, pod střechou je železobetonový prvek, do kterého je ukotvena střecha a který zajišťuje stabilitu stěn. V 2NP je vyzděno 5 šárů cihel a šestá řada bude věnec. I přes poměrně vysokou cenu (jako opravdu nechápu tak vysokou cenu dopravy) jsem se opět rozhodl použít desky Velox – respektive bednění Velox bez izolace. Práce s tím je přece jenom o něco rychlejší.

Věnec pod pozednice a štíty domu

Na poslední řadu cihel jsem nejdříve umístil spodní spony Velox s vnější deskou. Takto jsem vyskládal celý vnější obvod domu. Desky jsou 2 m dlouhé, takže práce jde celkem rychle. Následovalo svázání částí armatur. Na delší strany domu (15 m) jsem na délku použil dvojice 6m armatur bez přerušení, které jsem svázal na zemi. Zbylé části a rohy jsem dodělal až na místě, ve věnci.

Podobně jako v případě armatur stropu jsem použil třmínky z trminky.cz a pět roxorů. Na zem jsem si nakreslil čáry po 25 cm, položil na ně 3 roxory a navlíkl třmínky. Ty jsem potom pomocí pytlových úvazků navázal. Toto jsem provedl celkem 4x u 6m roxorů. Takto rozpracované armokoše jsem položil na stěny a přidělal Velox desku z vnitřní strany a zajistil horní sponou. Horní spona je pod úrovní horních roxorů armatur, proto jsou tyto roxory vloženy až následně po dodělání bednění. Celek jsem potom svázal pytlovými úvazky.

Nejsložitější práce byla samozřejmě v rozích domu, kde bylo potřeba roxory nejprve ohnout a poté provléknout třmínky. Spony bednění armaturu přizvedávají, takže ji beton obalí ze všech stran alespoň 2 cm vrstvou.

Věnec pod pozednice a štíty domu
Věnec pod pozednice a štíty domu
Věnec pod pozednice a štíty domu
Věnec pod pozednice a štíty domu

Protože je věnec až v šesté řadě je bohužel přerušen okny. Věnec je tedy složen ze dvou částí v podobě písmene „C“. Každopádně je to lepší varianta než věnec pouze v rozích domu, nebo žádný věnec. Konce přilehlé k oknům jsem zakončil další deskou Velox, která bude po vytvrdnutí betonu odstraněna.

Věnec pod pozednice a štíty domu

Před betonáží jsem cihly nijak „neutěsňoval“ proti zatečení betonu – ten zateče pouze několik centimetrů a alespoň se lépe spojí s horní řadou cihel. Ještě před betonáží jsem se rozhodl přidat do každého rohu jeden ohnutý roxor kvůli zvýšení pevnosti. Celkově padlo do věnce cca 2,5 m3 betonu C20/25. Na manipulaci s betonem byla použita opět pumpa. Protože je beton umístěn vysoko, byla by manipulace zbytečně zdlouhavá – takto je vše zalito kvalitním betonem najednou bez přerušení. Tekutý pumpovatelný beton pěkně zatékal mezi armatury.

Před příjezdem pumpy jsem cihly a desky navlhčil. Betonáž probíhala pouze v jednom člověku (+ obsluha pumpy). Vždy se vylily cca 2 metry a pumpa se zastavila. Beton jsem zarovnal s bedněním a zahladil nerezovým hladítkem. Poté se pokračovalo dál. Celkově akce trvala cca 1 hodinu i s přípravou a úklidem pumpy. I přes vysokou cenu této služby si myslím že je to lepší varianta, než se míchat s takovým množstvím betonu a ten pak ručně dávat do výšky přes 1,5 m.

Pár hodin po zalití věnce jsem nařezal lepenku na 30cm pruhy a věnec jí zakryl. Za prvé je lepenka součástí konstrukce – zabraňuje přechodu vlhkosti z betonu do krovu, za druhé její použití „ihned“ po betonáži zabrání rychlému vysychání betonu, takže nebude potřeba beton kropit proti smršťovacím trhlinám.

Věnec pod pozednice a štíty domu

Po dokončení věnce přišly na řadu štítové strany domu. Podle projektu a podle tesařových instrukcí se vyzdila stěna ve tvaru trojúhelníku. Práce je o něco složitější, protože není pořádně čeho se chytit. Je tedy nutné mít neustále k ruce vodováhu a dlouhou vodováhu/lať pro měření roviny. Na věnec jsem dal slabou vrstvu zakládací malty, aby se vyrovnal povrch. Na něj položily cihly – dál se pokračovalo s lepením pěnou. V jedenácté řadě jsou překlady nad okny, nad nimi je ještě několik řad cihel. Nad překlady jsem tedy opět udělal vrstvu malty, aby se srovnal povrch pro další vrstvu cihel.

Věnec pod pozednice a štíty domu

Mezi tím přišel tesař, který mi určil v jaké vzdálenosti od strany domu a v do jaké výšky vyzdít štít domu. Bylo to 178 cm nad výšku věnce, tedy tři řady cihel nad překlady (plus 3 centimetry). Vyzdil jsem tedy ještě tři řady. Zbytek si podloží tesaři při osazování krovů. Zatím štít vypadá jaksi chudě a nedodělaně – zbylé cihly se dozdí až po dokončení krovu.

Věnec pod pozednice a štíty domu

Následovat bude osazení krovu a mezi tím to, na co bude čas a materiál. Tedy nejspíš založení příček v 1NP.

Články s touto stavbou vychází také na mém webu https://www.mylms.cz/stavba-domu/. Mrkněte se tam ;)