Zdění broušených cihel HELUZ na maltu HELUZ SIDI

10. 8. 2020
Inspirace
Žádné komentáře

SIDI je silikátově disperzní tenkovrstvá malta, která je připravena k okamžitému použití. Je určena pro zdění broušených cihel HELUZ.

Její hlavní výhodou je jednoduchost. Když přijdete na stavbu, nepotřebujete vodu ani elektřinu, míchací zařízení ani drahé nanášecí pomůcky, jako nanášecí válec. Tudíž je celá technologie také velice rychlá.

Zdění na maltu HELUZ SIDI je jednoduché jako zdění na polyuretanovou pěnu, ale finální vlastnosti jsou srovnatelné s tenkovrstvými maltami.

A jak na to?

U zdění z broušeného zdiva je potřeba mít řádně založenou a vyrovnanou první řadu cihel, kterou zakládáme na maltu HELUZ TREND. Pak už pokračujeme zděním právě na maltu HLEUZ SIDI. Před samotným zděním je důležité si plochu spár očistit od nečistot a prachu třeba smetákem. Výhodou HELUZ SIDI je, že nám odpadá vlhčení zdiva. Stačí už jen otevřít kbelík s maltou HELUZ SIDI, lehce promíchat a za pomoci systémového strukturovaného válečku a plastové mřížky, kterou si regulujeme množství nanášené směsi, můžeme hned zdít.

Zdění broušených cihel HELUZ na maltu HELUZ SIDI

Maltu nanášíme do kříže na ložnou plochu cihel. Nemusíme se bát a můžeme natřít klidně delší kus zdiva. Na uložení cihel máme až 10 minut a pro finální dorovnání cihly dalších 5 minut.

Zdění na tenkovrstvou maltu HELUZ SIDI můžeme provádět už od teploty 1°C. Nejsme limitováni ani počtem vyzděných řad, takže za jeden den klidně můžeme vyzdít jedno patro rodinného domu.

Malta za běžných podmínek vytvrdne do 7 dní. Pro srovnání, například u cementových technologií je to až 28 dní.

Zdění broušených cihel HELUZ na maltu HELUZ SIDI

Co když potřebuji zdění přerušit?

Když potřebujeme přerušit zdění nebo ukončujeme stavbu, je to velice jednoduché. Kbelík s maltou pořádně zavíčkujeme, váleček pouze propláchneme ve vodě nebo ho v kbelíku s vodou necháme odložený a můžeme stavbu opustit.

Samozřejmě stavbu před jejím opuštěním nezapomeneme řádně zakrýt a ochránit ji tak před povětrnostními vlivy.