1. Příprava /
 2. Stavba domu /
 3. Kolotoč úřadů

Kolotoč úřadů

Kolotoč úřadů
RD
7. 9. 2020
Inspirace
Žádné komentáře
Termín zpracování projektové dokumentace se všemi závaznými stanovisky jsme měli stanovený do konce července.

Dokumentace

Vzhledem k dovoleným (mé, projektant i na úřadech) se termín předání dokumentace posunul o 7 dní. Začátkem měsíce srpna byla kompletní projektová dokumentace předána na stavební úřad. Dokumentace obsahovala všechny náležitosti dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb:

 • průvodní a souhrnnou technickou zprávu,

 • situační výkresy,

 • architektonicko-stavební řešení,

 • stavebně konstrukční řešení,

 • požárně bezpečnostní řešení,

 • technika prostředí staveb,

 • dokladová část.

V průvodní a souhrnné technické zprávě jsou všeobecné řeči, ale je vhodné si tuto část přečíst. Jsou zde zajímavé informace ohledně výstavby. Z pohledu stavebníka je nejdůležitější výkres Koordinační situační výkres, ostatní situační výkresy jsou spíše informativní. V další části byly zpracovány výkresy (výkopy, základy, půdorysy, řezy, střecha, technické pohledy, skladby konstrukcí, apod..), včetně knihy detailů. V knize detailů je rozkresleno např. nároží obvodové stěny, napojení obvodové stěny u základu, ostění okna, prostup komína střechou atd., celkem 19 výkresů detailů. Čtvrtá část je věnována statice, kde je statický výpočet a výkresy stropu a výztuže, současně je staticky posouzena i pergola. Požárně bezpečnostní řešení řeší jak již z názvu vyplývá požární bezpečnost uvnitř / vně budovy. Předposlední část je projekt elektroinstalace, vytápění, vzduchotechniky a zdravotně technické instalace (technická zpráva ZTI, domovní kanalizace a vodovod). Poslední část je dokladová, ve které jsou zahrnuty všechny závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a další části (např. PENB).

Závazná stanoviska/vyjádření

Po dohodě s projektantem jsme se domluvili, že nám připraví podklady a my si vše na úřadech vyřídíme sami - svépomocí. :-) Nejprve jsme dokumentaci přinesli na místní obecní úřad, k hasičům a stanoviska na úřadech - koordinované závazné stanovisko, souhlas s odnětím zemědělské půdy, dále bylo potřeba zajistit vyjádření od hygieny.

Vyjádření a závazná stanoviska od obce, hasičů, hygieny i z úřadů proběhla naprosto bez problémů, do 27 dnů jsme měli všechna vyjádření, ale chodili jsme se průběžně vyptávat jak to vypadá, zdali se něco posunulo apod.

Poté jsme ještě potřebovali získat souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí - což proběhlo naprosto bez problémů stylem: vysvětlili jsme náš záměr a odpověď sousedů: "kde to mám podepsat?". Pozor! Pokud má soused hypotéku, je potřena i souhlas banky sousedy, která má zástavní právo k jeho nemovitosti.

Mezi poslední věci, které jsme potřebovali byly vyjádření od správců sítí - ČEZ, CETIN, GasNet, T-mobile, vodovody a kanalizace. Vyjádření VaKu trvalo nejdéle, 29 dní od podání žádosti. Další vyjádření opět naprosto bez problémů.

V průběhu čekání na závazná stanoviska a vyjádření jsme řešili projekt statiky, vytápění, vzduchotechniky a PENB.

Obsahem dokladové části:

 • souhlas obce, sousedů (včetně bank),

 • závazné stanoviska od hasičů, hygieny, koordinované stanovisko a souhlas s odnětím zemědělské půdy,

 • průkaz energetické náročnosti budovy,

 • geodetické zaměření pozemku,

 • projekt sjezdu z nemovitosti (který byl již povolený),

 • IG a HG průzkum,

 • radonový průzkum,

 • vyjádření od správců sítí (CETIN, ČEZ, GasNet, VaK, T-mobile).

Stavební úřad

Jakmile jsme měli vše výše uvedené, odevzdali jsme kompletní projekt na stavební úřad. S napětím jsme očekávali telefonát nebo e-mail, zdali v naší žádosti něco nechybí. Po 13 dnech zvonil telefon, že nám byla zaslána na e-mail výzva k uhrazení správního poplatku. Poplatek jsme ihned uhradili a poté začalo čekání na vytouženou odpověď. Pánovi ze stavebního úřadu jsme odeslali e-mail s potvrzením o zaplacení, následně jsme mu ještě zavolali, jak to tedy vypadá a kdy se můžeme pro "povolení" zastavit. Nastal nekonečný příběh, po položení dotazu, kdy bude hotovo, byla odpověď vždy stejná ve stylu: "neměl jsem na to čas, zavolejte za dva dny nebo v pondělí nebo ve středu". Koneckonců souhlas jsme obdrželi až 29. den po podání žádosti, přesto jsme byli rádi. :-)

Doporučení závěrem

Komunikujte s lidmi, kteří se vyjadřují k Vaší žádosti a snažte se s nimi vytvořit "osobní" vztah.

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

S ÚSMĚVEM A LEHKOSTÍ: S cihlou stavíte rychleji

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

S ÚSMĚVEM A LEHKOSTÍ: S cihlou stavíte rychleji
S ÚSMĚVEM A LEHKOSTÍ: S cihlou stavíte rychleji