1. Příprava /
  2. Stavba domu /
  3. Kůlna do 25 m2 na pozemku u RD, pozemek ale v ochranných pásmech + se sítěmi

Kůlna do 25 m2 na pozemku u RD, pozemek ale v ochranných pásmech + se sítěmi

Michaela K.
1. 8. 2020
Dotaz
2 komentáře

Dobrý den, prosím o radu. Budeme stavět kůlnu (na pozemku, kde již stojí RD), zastavěná plocha do 25 m2, přízemní, splníme vše pro drobnou stavbu. Ale pozemek, na kterém kůlna bude stát, je v několika ochranných pásmech - vodní zdroj, les, přes náš pozemek vedou sítě Telefónica O2, UPC, ČEZ a dalších, kteří u nás mají věcná břemena. Myslíte, že ipro tuto stavbu stále platí, že není třeba stavební povolení, ani ohláška, ani územní rozhodnutí či souhlas? Předem děkuji.

Michaela K. 2. 8. 2020 12:21:55

Děkuji za zprávu. Jsme si vědomi všech omezení a chceme je dodržet. Vámi zaslané parametry všechny splňujeme. K našim úvahám jsme dospěli tak, že jsme zjistili, že katastr vyžaduje zápis staveb nad 16 m2 zastavěné plochy a nejsme si jisti, zda-li KN potřebuje jen geometrák či např. žádá i úz. souhlas. Dalším faktem je to, že i z drobné stavby je třeba hradit daň z nemovitosti a řešíme, na základě čeho bude vyměřena - i toto bude pravděpodobně souviset se zápisem do katastru. Chceme mít vše v pořádku, protože v okolí aktuálně probíhá digitalizace a kontrola staveb. Předem děkuji.

jarkane 2. 8. 2020 9:15:06

Stavební zákon stanoví, v kterých případech není třeba pro stavbu žádné opatření stavebního úřadu. Musí to být:
"Stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízen, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci".
Pokud tyto podmínky splňujete, nepotřebujete od stavebního úřadu nic. Ale pozor, to neznamená, že nemusíte splnit požadavky dalších zákonů, kterými se řídí jednotlivé dotčené orgány a správci sítí! Rozdíl je jen v tom, že tady za bezproblémovou realizaci stavby už neodpovídá stavební úřad, ale výhradně stavebník. Jinými slovy - když si např. nezjistíte, kudy na Vašem pozemku vede kabel a překopnete ho, je to jen a jen Vaše odpovědnost. Obdobně pokud si postavíte tu kůlnu v takovém ochranném pásmu, ve kterém je zakázáno stavět, budete ji muset odstranit. Takže doporučuji zjistit si možnosti stavět u těch síťařů, jejichž zájmy se Vašeho pozemku dotýkají.

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4
První rok stavby e4