Jak vyřešit dolní ostění u střešního okna

Honza S.
8. 7. 2020
Dotaz
4 komentáře

Dobrý den,

Prosím Vás budeme řešit zateplení a opláštění podkroví včetně několika střešních oken sádrokartonem.

Bohužel oproti standardu máme okna ve střeše posazena níže (spodní část okna je již nad obvodovou zdí) a potřeboval bych se poradit, jak vyřešit spodní ostění okna.

Na pozednici máme z vnitřní strany již omítnutou věncovku (z Ytongu) a aby bylo dolní ostění u střešního okna správně, tak se bude muset SDK souběžně napojit na tu věncovku (viz. nákres).

Mám trochu obavy, jak tento detail vyřešit, aby tam v budoucnu nevznikaly praskliny. Zároveň SDK musí plynule navázat na zeď, aby tam pokud možno nebyl viditelný přechod/schod.

Dá se toto nějak nějak rozumně vyřešit, popřípadě existuje u střešního okna v této pozici nějaké jiné řešení pro to dolní ostění?

Kdybych standardně nechal CD profil v celé délce (od zdi ke zdi) i pod oknem, abych měl styk SDK s SDK a pak normální šikmý styk SDK se zdí, tak bohužel to ostění bude špatně, protože bude v celé délce kolmo na okno a vzduch okolo okna nebude proudit dobře (viz. jeden obrázek).

Moc děkuji za radu.

Do přílohy dávám nákres, tak snad se Vám podaří se v něm zorientovat.

Honza S.

Přílohy

Nkres_StresniOkono.pdf

StresniOkno_spatne.PNG

Honza S. 13. 7. 2020 11:55:46

Dobrý den,

Děkuji za radu. Budeme postupovat podobně.

Ještě jsem se doptával na technické podpoře Rigipsu, kde mi poslali následující dvě varianty:

1. V každém pokoji na obvodovou zeď až ke krokvím nalepit SDK (suchá omítka), a následně by se řešil styk SDK s SDK. Nejlepší řešení, ale přiznám se, že se mi do něj už nechce.
2. Přesně jak říkáte na horní hranu Ytong přidělat UD/dřevěnou lať s mezerou od kraje Ytongu na tloušťku SDK. Mezi spodní hranou SDK a Ytong nechat cca 5mm mezeru. Následně se použije L-trim páska, která se zastrčí mezi SDK a Ytong. Následně se přetmelí a buď se nechá nepatrná přiznaná spára mezi tou páskou a Ytong, nebo se použije akrylát, kterým se vyplní. Každopádně toto řešení stejně není 100% a je možné se v budoucnu prasklina objeví.

Honza.

Štěpán a Sabka

Štěpán a Sabka 11. 7. 2020 16:01:30

Dobrý den, zrovna řeším to samé.
Vymyslel jsem si to takto.
1. Přišrouboval jsem ud profil do spodní hrany zdi. Nechal jsem místo od omítky cca 16mm na sdk.
2. Nastříhal jsem další ud profil který jsem přišrouboval na krovy a vložil do spodního ud.
3. Mezi ud jsem vložil 2 cd profily na které přijde sdk.
Spodni hrana by se měla dotmelit a nemělo by jit nic poznat..
Ale dělám to prvně, takže nevím zda je to dobře. 😊

Honza S. 9. 7. 2020 21:28:35

Dobrý den,

Děkuji za odpověď. Uznávám, že ohledně zateplení a parozábrany není ten nákres vůbec vypovídající, protože nejsem úplně výtvarný typ a hlavně to nebylo předmětem dotazu.

Jinak standardně z vnější strany domu bude zateplení 12 cm, věncovka, XPS 5 cm, pozednice, pak vata v mezeře mezi pozednicí a ytong 5cm. Potom od pozednice výše bude mezi krokvemi vložena vata 18 cm až k dolnímu rámu okna, kde bude seříznuta dle tvaru ostění. Rám okna je zateplen zateplovací sadou od Veluxu.

Parozábrana bude spojitá přes příčky, na obvodových/štítových stěnách bude uchycena tmelem a zajištěna UD profilem. Co se týče dolního ostění okna, tak bude parozábrana uchycena tmelem na zadní/horní straně Ytong 5cm

Podle mě v tom není problém a je to dle projektu.

Spíš potřebuji vyřešit spoj SDK s omítkou, aby to do budoucna nepraskalo a aby byl přechod pokud možno neznatelný.

Ještě jednou děkuji.

Honza S.

marek.stepan 9. 7. 2020 20:18:30

Podle mého názoru v přiložených obrázcích::
* nemáte vyřešenu praronepropustnost
* nemáte vyřešenu tepelnou izolaci (na spojnici napojení stěn místnosti až na okno).

Výsledkem těchto dvou (výše uvedených) prkotin a maličkostí je, že ten Váš sádrokartón v interiéru pod oknem chytne velmi brzy trvalou plíseň.

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4
První rok stavby e4