Izolace proti zemní vlhkosti

31. 7. 2020
Inspirace
Žádné komentáře

Aby se do stavby necpala voda a radon, je potřeba desku (ano, ten podkladní beton) izolovat proti zemní vlhkosti. Variant izolace samozřejmě existuje více.

Je možné použít hydroizolační PVC fólii, různé typy asfaltových nebo podobných pásů. Izolaci je možné udělat hned celoplošně a zakrýt vrstvou betonu jako ochranou proti poškození, případně udělat jenom pásy pod zdivem a zbytek dodělat po dokončení vnitřních prací. Vše vychází z projektu. V mém případě se na beton nataví asfaltový pás s protiradonovou izolací charBIT AL S35. Izolaci budu zatím pokládat pouze pod zdivem. Na okrajích desky se vytvoří tzv. zpětný spoj, který slouží k izolaci prvních vrstev zdiva. Beton musí být suchý a nejprve je potřeba očistit ho od prachu, kamínků a jiných nesoudržných nečistot. Je možné jej zamést nebo vysát vysavačem. Je potřeba dávat pozor, aby z betonu nevyčnívaly ostré kameny nebo kousky betonu, které by mohly izolaci poškodit. Ty je potřeba také odstranit. Plochu, kde se bude natavovat izolace, jsem napenetroval asfaltovým lakem Abizol H v jedné vrstvě. Penetraci jsem na vodorovné i svislé plochy nanášel válečkem. Vždy jsem rozlil trochu penetrace na plochu a rozválcoval - válečkem jsem táhl hladinu penetrace po ploše (zateče tak do všech nerovností) a poté ještě napříč "zaválcoval". Penetraci jsem nanášel v pruhu širokém cca 120 cm, aby to vyšlo pod metr široký pás. Na plochu pod nosné stěny a zpětný spoj jsem spotřeboval téměř celý 18kg soudek. Penetraci jsem nechal několik dní "zaschnout". Poté jsem se vrhl na natavování lepenky. Nejjednodušší jsou části, kde nevyčuhuje nic z betonu. Nejprve jsem 10m balík lepenky rozkulil na místo, kde by se mělo natavovat. Lepenku jsem urovnal, aby byl přesah po celé části cca 20 cm. Když bylo vše urovnáno, nakulil jsem zpět asi polovinu balíku tak, aby se nic nepohnulo. Poté jsem velkým hořákem natavil spodní část lepenky, aby se rozpekla ochranná fólie, ale aby nic nezačalo hořet, propalovat se a podobně. Tímto způsobem jsem pomalu postupoval po celé délce asfaltového pásu. Po dokončení vodorovné části jsem přitavil k ZB i vertikální část lepenky. Lepenku jsem oddálil od zdi a nahřál hořákem. Až se asfalt roztekl, připlácl jsem ho na stěnu. Je potřeba dávat pozor na detaily typu hrany, rohy, spoje apod. Lepenku lze poměrně snadno roztrhnout, zejména v rozích. Pokud dojde k poškození, je nutné poškozené místo opravit kouskem nové lepenky - tu je potřeba pečlivě natavit. Dále jsem ošetřil detaily typu průchody chrániček a odpadů. Na beton okolo odpadů jsem přitavil pruh lepenky. Tento detail se bude ještě řešit až bude ze země vyčuhovat finální odpadní trubka. Poté jsem zaizoloval průchody chrániček kopoflex a hromosvodu. Zde je problém, že chráničky jsou plastové (nelze na ně moc dobře "fouknout" hořákem) a jsou blízko u sebe (moje chyba). Ale vyřešil jsem to natavením lepenky na místa, kam až to šlo (mezi chráničky a hořák jsem dal dřevo, aby nedocházelo k opalování chrániček) a poté jsem drobné detaily zaizoloval gumoasfaltem... Ten jsem již používal při ošetřování spojů uzemnění. Články ohledně této stavby vychází také na mé stránce https://www.mylms.cz/stavba-domu

Galerie