Měření nivelačním přístrojem

16. 5. 2020
Inspirace
Žádné komentáře

Kvůli měření na stavbě jsem zakoupil nivelační přístroj Bosh GOL 20 D. Jedná se o poměrně levný set nivelačního přístroje, stativu a nivelační latě v ceně okolo 5000 Kč.

Pomocí nivelačního přístroje lze snadno změřit rozdíl výšek, vzdálenost od nivelačního přístroje a úhel dvou bodů. Pro stavbu je asi nejdůležitější měření výšky. Místo nivelačního přístroje lze zakoupit venkovní laser s přijímačem. Výhoda je snadnější použití a obsluha pouze jednou osobou. Nevýhoda je vyšší cena, která se pohybuje minimálně na dvou-, případně trojnásobku ceny tohoto „niveláku“. Samozřejmě, nakonec lze použít i obyčejnou hadicovou vodováhu za pár stovek… Výhodou nivelačního přístroje je, že se jednodušeji odečítají výškové rozdíly – není třeba hledat laserový paprsek a posouvat přijímač. Jenom se koukne do dalekohledu a hned je vidět výška. Pokud ale není problém měřit ve dvou lidech, je použití nivelačního přístroje poměrně snadné. U dobrého nivelačního přístroje se lze dostat s přesností řádově na milimetry. Tento konkrétní nivelák slibuje přesnost 3 mm při měření na vzdálenost 30 m. Upozorňuji, že nejsem geodet! Popsaný princip měření mám ověřený a vyhovuje mi. Tímto způsobem jsem měřil sklon parcely, základových pasů, „základovky“ atd… Vždy jsem se doměřil. Nivelačním přístrojem se měří rozdíl dvou výšek, kdy je jedna známá a u druhé chcete vědět přesný výškový rozdíl proti té první.

Jak měřit pomocí nivelačního přístroje

Samozřejmě jako jediný závazný dokument doporučuji originální návod k obsluze. V něm je popsáno vše od skladování, měření až po seřizování.

Umístění nivelačního přístroje

Důležité je umístění nivelačního přístroje. Podle internetu jsou způsoby měření kupředu, kdy je výška nivelačního přístroje předem známá a měří se rozdíl se změřenou výškou latě. Další variantou je způsob měření ze středu. Zde nezáleží na přesné výšce nivelačního přístroje, ale porovnávají se dvě naměřené výšky. Tento způsob doporučuji – údajně je přesnější, ale hlavně je jednodušší na umístění nivelačního přístroje. Stačí nivelák umístit mezi výchozím bodem (který může být i nevhodně umístěn) a měřenými body. Samozřejmě, že je nutné umístit stativ tak, aby bylo přístrojem vidět na všechna měřená místa v rozumné výšce (lať nemá první cca metr milimetrovou stupnici).

Rozložení stativu

Na rozložení stativu člověk nemusí být žádný vědátor. Důležité je stativ pevně umístit na správné místo a co nejvíce rovně. I když nivelační přístroj bude dále vyrovnávat pomocí vodováhy, je dobré stativ umístit tak, aby vyrovnávání bylo co nejjednodušší. Plochu stativu je bezpodmínečně nutné mít dokonale čistou.  

Měření nivelačním přístrojem

Vyrovnání a zaostření nivelačního přístroje

Po umístění nivelačního přístroje na stativ je nutné jeho vyrovnání do vodováhy. K tomu slouží krabicová vodováha se zrcátkem a tři stavěcí šrouby. Já vždycky umístím nivelační přístroj tak, aby byl výrobním štítkem ke mě. Poté dvěma bližšími šrouby točím k sobě, nebo od sebe tak, aby bublinka vodováhy byla uprostřed (směr vlevo-vpravo; obrázek 1). Poté třetím, vzdálenějším šroubem točím tak, aby byla bublinka uprostřed (směr dopředu-dozadu; obrázek 2). Čím blíže ke středu tím lépe. Poté vyrovnání zkontroluji tak, že nivelákem otočím alespoň do čtyřech směrů a vždy zkontroluji, jestli je bublinka vodováhy ve středu. Pokud ne, je nutné nivelační přístroj seřídit (viz návod). Nivelační přístroj má uvnitř kompenzátor, který dorovnává malé odchylky ve sklonu.

Měření nivelačním přístrojem
Měření nivelačním přístrojem

Dalekohled by se měl zaměřit na světlé místo a pootočit okulárem tak, aby byl nitkový kříž vidět sytě černě.

Rozložení nivelační latě, vyrovnání a umístění

Nivelační lať je potřeba rozložit do potřebné výšky. Je nutné ji rozkládat odspoda tak, aby byly čísla popořadě. Je to taková blbost, ale když máte mezi dvěma cihlami výškový rozdíl metr a půl, tak se pak divíte. Měření výšky probíhá vždy od paty nivelační latě. Na lať je nutné přicvaknout krabicovou vodováhu a lať tedy držet vzpřímeně. Špatné vyrovnání latě lze vidět i nivelačním přístrojem – lať není vodorovně s měřícím křížem. Lať se umístí na místa, které chcete změřit, např. na požadovanou „nulu“ podkladního betonu a poté na základový pas. Odečtením naměřených hodnot vyjde rozdíl výšek těchto dvou míst. Na konci měření je dobré opět změřit výchozí bod a zkontrolovat, jestli je naměřená výška stejná – že nedošlo k nechtěnému posunutí nivelačního přístroje.

Měření rozdílu výšek nivelačním přístrojem

Pokud je nivelační lať umístěná na požadovaném místě a nivelák je vyrovnaný do vodováhy lze se pustit do měření. Pokud je měřící lať daleko, lze se pomocí hrubého hledáčku zaměřit na přibližné místo. Poté pohledem do okuláru dalekohledu najít přesné umístění latě a její zaostření. Na lati je speciální stupnice po 10 mm (0 je na dolní straně latě), na druhé straně latě je běžná stupnice v milimetrech (0 je na horní straně latě – je obráceně) – tu používám raději. Na rychlé měření je vhodná nivelační stupnice, pomocí které lze měřit i poměrně přesně. Číslo udává tisíce a stovky milimetrů, čárky desítky a každý čtvereček je rozdělen na 10 milimetrů. Jedním pohledem lze tedy poměrně rychle vyčíst přesnou výšku s přesností dvou, třech milimetrů. Na menší vzdálenosti při měření domu je možné použít milimetrovou stupnici, která jde při 20 násobném přiblížení vidět úplně v pohodě. Při správném zaostření se při pohybu oka nesmí kříž a nivelační lať vůči sobě pohybovat.

Měření nivelačním přístrojem
Měření nivelačním přístrojem

Nejprve se nivelační lať umístí na první pozici (A) a pomocí nivelačního přístroje se na střední rysce odečte výška (a1). Poté se lať přesune na jiné místo (B) a stejným způsobem se změří výška (b1). Rozdíl těchto dvou výšek je i výškový rozdíl měřeného terénu (d). Pozn.: Je měřeno pomocí milimetrové stupnice, která začíná na 5000 mm a jde k nule směrem nahoru = čím vyšší číslo, tím je měřený bod výše.

Měření nivelačním přístrojem

Prakticky se dá měření využít, pokud víme např. „nulu“ budoucí podlahy. Poté lze pomocí nivelačního přístroje odměřit hloubku základových pasů, nebo odstupňovat pasy podle výšky ztraceného bednění, které bývá 250 mm. Dobré je mít při ruce kalkulačku, kde se dají rychle vypočítat výškové rozdíly proti referenční „nule“.

Měření vzdálenosti a úhlu

Nivelačním přístrojem lze měřit i vzdálenost a úhlový rozdíl. Abych řekl pravdu, tak tyto funkce vůbec nepoužívám. Jsou však popsané v návodu a nevypadá složitě takto měřit. K měření vzdálenosti slouží dvě pomocné rysky v dalekohledu (viz obrázek výše). K měření úhlu slouží prstenec se stupnicí na spodní straně nivelačního přístroje. Použité obrázky jsou z originálního návodu, který rozhodně doporučuji prostudovat. Články ohledně mé stavby vychází také na mé stránce www.mylms.cz/stavba-domu/

Galerie