Zalití základových pasů betonem

6. 4. 2020
Inspirace
Žádné komentáře

Protože je zemina kamenitá a nestabilní, bylo potřeba vybagrované pasy co nejrychleji zalít betonem, aby se nebortily. Tomu předcházela montáž uzemnění, prostupů atd.

Po dokončení bednění rohů jsem se pustil do vyměření výšky základů a výroby přepážek. Nevěděl jsem totiž, jak hodně šikmo jde beton do pasů vylít. Zároveň kvůli sesýpání jsem to neladil na "milimetry", ale alespoň přibližnou rovinu je potřeba dodržet. Stejně se to pak musí dohnat u ztraceného bednění. Začal jsem tedy v nejnižším místě základů. Na vrch pasu jsem nakreslil čáru a tu pomocí vodováhy a nivelačního přístroje držel v rovině. Když byla úroveň terénu cca 25 cm nad čarou (výška ZB), tak jsem na toto místo vložil přepážku a začal kreslit čáru o 25 cm výš. Takto jsem obešel vše. Celkem bylo potřeba vyrobit nějakých 10 přepážek. Zbylé nepřesnosti se dorovnají při zakládání ZB. Celkově montáž přepážek trvala cca 3 dny. Pokaždé se sesypala část zeminy do výkopu a někdy docela vadilo uzemnění. Ale dalo se to zmáknout. Na přepážky byly použity dřevěné desky a obyčejná nehoblovaná prkna cca 2,5 x 12 cm, která jsem řezal elektrickou motorovou pilou - super pomocník. Vše se k sobě šroubovalo vruty s torx hlavou - ta nestrhává bit v aku-šroubováku a lze je snadno vyšroubovat při rozebírání.  

Zalití základových pasů betonem

Před objednávkou jsem změřil celkovou délku pasů, vynásobil průměrnou výškou a šířkou a spočítal přibližné množství betonu C12/15. Za pár dnů dorazil mix. Před betonáží se bednění rohů nastříkalo silikonovým olejem kvůli snadnější demontáži. Začalo se lít odspodu směrem nahoru. Beton je řídký a zas tak rychle netuhne, takže pod některými přepážkami protékal. Ty bylo potřeba protáhnout více ke dnu výkopu. Celkem do základů padlo cca 28 m3 betonu, na stavbě se otočilo 5 mixů. Doba samotné betonáže byla cca 3 hodiny v 5 lidech.

Zalití základových pasů betonem

Po asi 4 hodinách se do pasů zapíchaly po 0,5 metru roxory o průměru 8 mm. Ty budou zpevňovat přechod pasy-ztracené bednění. Začalo se i s postupným odbedňováním - v místech, kde byl beton ještě moc měkký se pokračovalo až nakonec. Přepážky se rozšroubovaly (zde oceníte šrouby s hlavou torx) a postupně vytahaly. Místa po přepážkách se zaplnila betonem a zhutnila, aby pasy byly monolit. Tato místa stejně ještě budou více vyztužena roxory.

Zalití základových pasů betonem

Celkově akce trvala s přestávkami "celý den". Od 7 do 11 hodin betonáž s úklidem, celkem v 5 lidech. Od 15 do 20 hodin odbedňování, mytí desek (pokud je na dřevě beton, více se tupí pila) a úklid stavebního dřeva ve 2 a pak 3 osobách. Nakonec se beton pokropil vodou aby nezačal praskat. Druhý den svítilo slunce, takže bylo potřeba taky několikrát beton pokropit. Další dny pršelo, takže byla práce o něco jednodušší... Dále bude následovat spočítání množství a objednání materiálu na základovou desku, resp. podkladní beton. Ze ztraceného bednění bude potřeba vytvořit rovinu, natahat odpadní trubky, prostupy pro vodu, elektřinu atd. Články ohledně této stavby vychází také na mé stránce www.mylms.cz/stavba-domu/

Galerie