Uzemnění a prostupy

23. 3. 2020
Inspirace
Žádné komentáře

Po vybagrování základových pasů a po jejich částečném sesunutí nastala rychlá akce – „vše dodělat a zalít betonem“. Nechtěli jsme riskovat další sesuvy hlíny do zákopů.

Bohužel to nejde jen tak. Některé rohy byly sesypané (půda je kamenitá), před zalitím je dále potřeba vyrobit základní zemnič a přístup k přívodu elektřiny, vody, vývodu odpadu atd. První etapa byl základový zemnič. V celém vybagrovaném základu je natažený pásek FeZn 30 × 4. Celkem padla tři 25kg klubka. V rozích domu v místě, kde bude rozvaděč, jsou vyvedeny FeZn dráhy o průměru 10 mm. Všechny spoje jsou prokázány zdvojeně svorkami a natřeny gumoasfaltem. Na vývody poté přijde buď smršťovací bužírka, nebo taky gumoasfalt, jako ochrana proti korozi.

Uzemnění a prostupy

Nejdříve jsem vedle zákopu rozmotal pásek, který následoval do zákopu vložil. Opakovat celkem třikrát s jednotlivými klubky. Práce je jednodušší než to rozmotávat přímo v zákopu. Pásek bylo potřeba na několika místech přeříznout - to jsem prováděl obyčejnou pilkou na železo, aby se nepoškodil „pozink“ teplem. Ale myslím si, že je to úplně jedno. Poté byly pásky sešroubovány spojkami pásek-pásek a pásek-drát. Spoje zaizolované proti vlhkosti gumoasfaltem a pásek je podložen kusy zámkové dlažby tak, aby se nedotkla země - aby bylo zajištěno oblití alespoň 5cm kombinace betonu. Vrstva betonu zajišťuje ochranu proti korozi. Navíc v této hloubce je beton vlhký, takže je zajištěna požadovaná vodivost.

Uzemnění a prostupy
Uzemnění a prostupy

 Spotřebovaný materiál na zemnič:

  • Z250 Páska FeZn 30 × 4 - 3 klubka po 25 kg

  • Z215 Drát 10 mm - cca 20 m

  • V110 SR 2b Svorka páska-páska - 18 ks

  • V050 SK Svorka křížová - 10 ks

  • Smršťovací bužírka na vývody - 4 ks

  • Zámková dlažba na podložení - cca 20 ks

Prostupy základy jsem vyrobil z KG trubek o průměru 160 mm. Jeden pro odpad, další pro přívod vody, elektřiny, osvětlení zahrady atd. Na druhé straně domu další tři trubky pro trubky pro tepelné čerpadlo země - voda. Trubky jsou zakráceny na šířku pasu a na koncích zapeny. Okolo jsou zapíchány roxory Ø 8 mm a vše zdrátováno. Kolem trubek jsou ovlivňovány zesílení vloženy další roxory.

Uzemnění a prostupy

Následovalo jakési bednění rohů tak, aby nebylo potřeba zbytečně moc betonu. To je z lepených desek různě sešroubovaných k sobě. Nakonec bylo potřeba vyrobit přepážky . Protože jsou základy ve svahu (dříve jsem říkal v mírném svahu), jsou uprostřed na několik míst 25cm přepážky, které fungovaly podle toho, jak dlouho bude stát. Celkový výškový rozdíl je asi 75 cm jedním směrem (na kratší straně domu) a 50 cm na jiném straně domu. Přepážky jsou také z lepených desek, ke stěnám připevněné nízkoexpanzní pěnou a zajištěné zatlučenými kůly proti pohybu. Před zalitím bude ještě potřeba základní základna spáru pořádně vyčistit od popadaných kamenů a zemí… Články ohledně těchto staveb vycházejí také na mé stránce www.mylms.cz/stavba-domu/

Galerie