Příprava pozemku

Autor: Hanz (9 příspěvků)
20. 1. 2020
0 komentářů
Příprava pozemku
Příspěvek stavebníka
První věc, která byla třeba udělat, bylo zbavit se náletů. K tomu mi posloužil křovinořez a motorová pila.

Křovinořez jsem opatřil pilovým kotoučkem, který umí řezat malé stromky. Vyřezat prostor o rozloze 1000 m² nebyl problém, horší to bylo s větvemi. Ty jsem nakonec postupně odvážel do sběrného dvoru, kde to použijí na výrobu štěpky. Pálení větví jsem zavrhnul, bylo toho opravdu hodně.

Stromy, hlína, kamení

Na svém pozemku smíte kácet bez povolení ovocné stromky a stromy, které mají v 1 m výšky obvod kmene do 80 cm. Stejně ale doporučuji udělat si fotodokumentaci a konzultovat to na místním oddělení životního prostředí. Staré ovocné stromy jsem vykácel a ostatní stromy na krajích pozemku jsem konzultoval s místním životním prostředím. Nechal jsem zde jen 6 švestek, které se mi líbily a nepřekážely v budoucí koncepci rozvržení zahrady. Nebylo mým účelem zde vytvořit vyprahlou pláň, ale znovu to osázet stromky dle svého výběru a tvarovat je podle sebe. Na pozemku se nacházela chatka s betonovou podlahou a jeden shnilý seník, který jsem následně zboural. Chatka byla suchá, tak jsem se jí rozhodl opravit, abych zde mohl mít nějaké zázemí.

Příprava pozemku
Reklama

Určitá nepříjemnost byla s eternitovou střechou, kterou musíte odvézt do sběrného dvora. Jde o nebezpečný odpad a likvidace je placená. Dalším krokem bylo vytrhání a vykopání pařezů, následně jsem objednal bagr, který mi celý pozemek srovnal. Půda na pozemku nebyla moc dobrá, vesměs samý kámen a minimum ornice. Tudíž jsem kameny z horních vrstev vybral a přemýšlel, jak půdu vylepšit. S půdou se nesmí obchodovat a neměla by se libovolně převážet, kupovat, prodávat…. Protože jsem věděl, že město má skládky ornice, vydal jsem se na životní prostředí, kde jsem si zažádal o ornou půdu. Vše proběhlo velice dobře. Pán kouknul do tabulek, kde vyčetl, že jde o jednu z nejhorších půd, a dal mi povolení k odebrání 100 m³ orné půdy z městské skládky. Určité informace ke stavu pozemku, třídy ochrany, zamokření, ceny, využití atd. najdete opět na stránkách https://nahlizenidokn.cuzk.cz , kde si ve spodní liště rozkliknete odkazem KN svojí parcelu a zde rozkliknete své číslo BPEJ. Pokud budete stavět na zemědělské půdě, budete mít i určitou představu o tom, kolik případně zaplatíte v budoucnu za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Pro mě to bylo velice nepříjemné zjištění, které jsem řešil před podáním projektové dokumentace, o podrobnostech se rozepíši později v přípravě na projektovou dokumentaci. Protože se jednalo o půdu z městské skládky, objednal jsem na místní technické službě přepravu zeminy, ale můžete si najmout jakoukoli jinou firmu. Střídaly se dvě tatrovky a bagr, který to nakládal. Zemina byla zdarma, ale cena přepravy vyšla myslím kolem 20 tis. plus 5 tis. stál bagr, který to prve urovnal, poté znovu rozvozil a srovnal do finální podoby.

Příprava pozemku

Kamenného materiálu bylo všude hodně, bagr se všude nedostal, musel přijít na řadu krumpáč, rýč, lopata, hrábě a část kolem stromu a v krajích srovnat ručně.

Reklama
Příprava pozemku

Plot a brána

Dalším krokem bylo obnovení plotu a brány. Kamarád, který soukromě staví ploty, mě to již dříve naučil, takže oplotit pozemek nebyl problém. Opět je třeba to konzultovat se stavebním úřadem, bránu ještě s majetkovým odborem a dopravním odborem, ohledně sjezdu na pozemek.

Příprava pozemku
Reklama

Plot jsem stavěl jednoduše. Opět jsem objednal bagristu, který má možnost připojení vrtáku. Není problém vykopat díry v krásné půdě, ale kopat je ručně v kamenité půdě plné kořenů je horor. Takže bagrista přijel, vyvrtal díry na sloupky plus jsem si nechal rovnou vyvrtat díry na budoucí ovocné stromky. Bagrista dostal 1000 Kč a já mohl jít betonovat sloupky.

Příprava pozemku

Prozatím jsem na pozemku neměl vodu ani elektriku, takže beton jsem musel objednat místí autodopravou, elektriku řešit aku nářadím, případně prodlužovačkou od sousedů. Práce s hráběmi mě vyloženě bavila, takže za pár víkendů jsem rozhrabal tu draze udusanou zeminu a odvozil dalších pár skalek kamení. Ještě tentýž rok se mi povedlo založit nový trávník, v listopadu zasadit nové ovocné stromky a vysloužit si přezdívku hurakán.

Reklama
Příprava pozemku
Příprava pozemku

Elektrická přípojka a voda

Ještě v roce 2014 jsem u E.on zažádal o přípojku el. energie. Vyřízení trvalo přibližně ¾ roku. Musel jsem si koupit vlastní kapličku, kamarád mi to připojil, zajistil revizi, na chajdě udělal jističe s motorovou zásuvkou, rozvedl elektriku po chajdě a připravil jističe na studnu. Cena za přípojku byla kolem 20-25 tis. V roce 2015 jsem už měl elektriku a mohl se pouštět do složitějších věcí, jako opravu střechy na chatce, řezání palubek pokosovou pilou, míchání betonu v míchačce, míchání lepidla na dlažbu atd. Také jsem si tento rok vyhřeznul plotýnku v zádech, takže jsem musel trochu zpomalit a přemýšlet, jak se pro věci ohýbat, jak je zvedat, se zády to není úplně dobré. Od té doby s tím pořád nějak bojuji a jsem velmi opatrný na záda, je třeba tahat věci nohama a pokud se ohýbat, tak se rukou třeba opřít a ulevit zádům. Ještě tentýž rok jsem si pozval proutkaře, sice těmto věcem moc nevěřím, ale nakonec mi ukázal místo, které se mi líbilo a kde bych měl vrtat. Protože se mi nechtělo obíhat úřady a vytvářet výkresy, které neumím, tuhle práci jsem zadal jedné paní, která to vše vyřizuje. Vyřízení povolení trvalo přibližně rok a stálo 8 tis. Už jsem z toho byl trochu nervózní, protože mi to přišlo celkem dlouhé a potřeboval jsem vodu k míchání betonu a zalívání stromů.

Reklama
Příprava pozemku
Příprava pozemku
Příprava pozemku
Reklama
Příprava pozemku
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama