Pokládka stropní konstrukce Ytong Ekonom

Autor: Tereza Malinová (118 příspěvků)
Kategorie: Hrubá stavba
24. 1. 2020
0 komentářů
Příspěvek stavebníka
Stropní systém Ytong Ekonom si poskládáte sami na stavbě z betonových nosníků a pórobetonových vložek. Výhodou stropu Ekonom je betonáž pouze do prostoru nosníků mezi vložkami. Nemusíte si lámat hlavu s ukládáním betonu do roviny, jako je tomu při celoplošné nadbetonávce.

Prostudujte kladečský plán

Ke každému Stropu Ytong Ekonom dostanete od Ytongu kladečský plán. Ten obsahuje přesné rozmístění nosníků a typy vložek, které se mezi nosníky ukládají. Jeho součástí je také i výpočet potřebného množství betonu, přesný výkaz výztuže, schéma podpěr a výkresy výztuže ve věnci. Dále obsahuje výkres dodatkové výztuže, jako jsou přídavné tahové výztuže do trigonů a přídavná smyková výztuž. Vše je specifikováno v tabulce oceli. Kvůli vetšímu zatížení při statickém výpočtu může být v plánu uvedeno zdvojení nosníků v nejnamahanějších místech, což je případ této stavby. První nosník smí být od kraje zdi vzdálený tak, že pórobetonová stropní vložka leží jedním koncem na nosníku a druhým koncem na zdi. Délka uložení stropní vložky na zdivu musí být minimálně 20 mm. Vložky  se vkládají mezi nosniíy až po podepření nosníků.

Rozmístění nosníků po obvodovém zdivu

Nejprve jsme rozmístili nosníky po obvodovém zdivu. Minimální délka uložení nosníku na stěnu je 150 mm. Předepsaná osová vzdálenost mezi nosníky je 680 mm. Tu jsme zajistili tak, že jsme si na krajích vždy mezi nosníky usadili jednu pórobetonovou vložku. Vložka stropu Ytong Ekonom je široká 250 mm. My jsme vložku ukládali na zdivo s přesahem 40 mm, takže jsme metrem pouze kontrolovali, aby od vnitřní strany tvárnic byla vložka usazena vždy 210 mm směrem do interiéru.

Pokládka stropní konstrukce Ytong Ekonom
Reklama

Po rozmístění nosníků podle kladečského plánu jsme pod budoucím stropem postavili stojky. Maximální vzdálenost stojek od stěn nebo mezi sebou je 1,6 metru.

Nadvýšení střední části stropu

Jsou-li stropní nosníky delší než 4,6 metru, je nutné strop uprostřed nadvýšit. Konkrétní hodnoty vzepětí, jsou k dispozici v technických podkladech výrobce. Nadvýšení jsme kontrolovali nataženým provázkem podél horní hrany nosníku. V našem případě, bylo nutné nosníky uprostřed místnosti zvednout přibližně o 1 cm.

Pokládka stropní konstrukce Ytong Ekonom
Reklama

Jakmile jsou stropní nosníky rozmístěny a celá konstrukce řádně podepřena, je možné přistoupit k ukládání stropních vložek.

Ukládání stropních vložek

Vložky Stropu Ytong Ekonom jsou odolné vůči prolomení a odlomení úložného ozubu. To znamená, že se po připravovaném stropě můžeme bezpečně pohybovat a přenášet další vložky. Po důkladném podepření stropu a uložení všech vložek, přišla na řadu příprava armatury v prostoru věnce a ztužujících prutů v místech s nízkými vložkami. Jakmile byla všechna ztužující armatura dokončena, vyzdili jsme po obvodu stropu věncové tvárnice a objednali betonáž.

Betonáž stropu

Před zahájením betonáže stopu je nutné vložky důkladně navlhčit vodou. Následně můžeme přistoupit k betonáži věnců a prostoru mezi vložkami. Minimální povolená kvalita betonu je C20/25. Beton musí být plastický, nikoliv řídký. Beton je nutné v průběhu betonáže vibrovat. Ideálním způsobem je použití přenosných ponorných vibrátorů.

Reklama

Pravidelné vlhčení betonu

Prvních 7-10 dní po betonáži beton pravidelně vlhčíme. Podpěrnou konstrukci je možné odstranit nejdříve po 28 dnech. Sledujte také video: Jak smontovat systémové stropy od společnosti Ytong. 

Galerie

Pokládka stropní konstrukce Ytong Ekonom
Pokládka stropní konstrukce Ytong Ekonom
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Tereza Malinová
Tereza Malinová (118 příspěvků)
Další články autora:
  Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
  Reklama
  Sponzorovaná reklama
  Reklama

  Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

  Reklama
  Reklama