Mr.Radon aneb všemocná matka příroda

2. 6. 2018
Inspirace
Žádné komentáře

Překvapivě se v každém mém článku vyskytoval nějaký kiks. A ani dnes tomu nebude jinak. Všem ve spolek přeji pěkný den! Tak jsem tu s dalšími poznatky a informacemi ohledně mého „pokusu“ o výstavbu rodinného domu svépomocí. Paní doktorka mi potvrdila, že jsem vcelku duševně zdravý, takže vesele dál pokračuji v plánování a přípravě. Kdo mne zná z předchozích článků, tak ví, že ani dnes s tématem měření radonu, to nebude románek od Rosamunde Pilcher, ale spíše něco jako kopání bazénu holýma rukama. Koho neodradil můj první odstavec, odradí ho od čtení odstavec druhý. Tak začněme, ať to mám (e) rychle za sebou.

Bylo to právě v době, kdy jsem se seznamoval s dokumenty potřebnými, k získání asi nejdůležitějšího kusu byrokratického papíru, tj. Stavebního povolení a získávání všelijakých informací o všemkoliv (jelikož chce po mne textový editor opravu tohoto slova, předpokládám, že „všemkoliv“ není ve slovníku českých slov, takže pokud je tu nějaký lingvista, rád bych aby se toto slovo objevilo v nových pravidlech českého pravopisu s mým jménem J ). Hlavu jsem měl nafouklou jako pátrací balón a do toho ty papíry, co jsou stejně každému u části těla, kde končí záda a začínají nohy, no ale zákon je pes a pokud mu nedáte nažrat, tak Vás prostě pokouše. V jednom z podmínek ke stavbě je všem stavebníkům dobře znám, doklad o měření radonu. Měření radonu? Naprosto nesnáším věci, kterým nerozumím. To je jako co, měření radonu? První mě napadla jaderná elektrárna, ani nevím proč. Takže asi přeměna v jakéžesi -cosi (u jakéžesi –cosi platí to samé, jako u všemkoliv). Další poměrně šílenější představa mne napadla záhy. Takže jsem si koupil pozemek nad úložištěm jaderného odpadu, a teď musí změřit, jestli to přežiju, než ho postavím nebo zapomněli, kam ho uložili a teď ho hledají? Ještěže máme internet a má hloupost byla poopravena. Hledat: měření radonu….. Klik. A je to tu, no samozřejmě: (kdo to zná, odstavec přeskočí a nebo mi napíše vulgární komentář) Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu a díky své nestálosti postupně zaniká dalším radioaktivním rozpadem. Radioaktivní přeměnou vznikají z radonu další radionuklidy tzv. dceřiné produkty radonu, např. 218Po (polonium), 214Pb (olovo), 214Bi (vizmut). Tyto mají kratší poločas rozpadu než radon a jsou na rozdíl od plynného radonu kovové povahy.Tzn., že se v atmosféře absorbují na povrchu prachových částic a aerosolů, které se při vdechování usazují na plicních tkáních a dlouhodobě vnitřně ozařují organismus. Je obecně známo, že radioaktivní záření může v organismu vyvolat karcinogenní změny. Radon je vzácný radioaktivní plyn, který se nachází v různých koncentracích v hornině a díky svým fyzikálním vlastnostem snadno vniká do budov. Kombinace těchto dvou vlastností způsobuje, že radon se podílí na celkové radiační zátěži obyvatelstva a výrazně zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny plic. Snadno může trhlinami a prostupy pro trubky proniknout i do sklepních prostor domů. Odtud radon proniká schodištěm do horních podlaží. Dále se radon může dostat do domu ze stavebních materiálů. Veškeré stavební materiály však musí být certifikované a výrobce musí obsah radionuklidů pravidelně měřit.“ Jasný jako facka! Takže co s tím? No nejlepší by bylo tam prostě žádný nemít, ale ta možnost je asi jako když by jste chtěli podojit jalovou krávu. Na druhou stranu, lidé bydlí od nepaměti v domech, kde jediná izolace od radonu byla guma od tepláků a taky přežili, ale hádejte se s úřadem a jejich: „Pane, chybí Vám tu měření o radonu.“ „ Né asi! Tak si ho jdi změřit, mně tam nevadí.“ Beru s nadsázkou. Co se dá dělat. Tak si teda pozveme radonového man (a), ať nám řekne, zda výstavbu domu přežijeme a všemocný internet nás znovu zachrání. Hledáme……….. sháníme……….píšeme………. no asi jsou zrovna všichni na dovolené nebo paní z úřadu všechny obvolala, aby si na nás dali pozor, jinak si to nedokážu vysvětlit. Odeslal jsem 3 emaily a žádná odpověď. Volám, telefon obsazený. Až na popáté se dovolám, shodou okolností v místě bydliště k pánu, co toho má opravdu nad hlavu, ale že jsme to my, tak si na nás čas udělá. Bohužel neřekl kdy, a tak nám nezbývá, než čekat. Čekáme….čekáme….čekáme….a……….čekáme…..kafe, cigareta, oběd, večerě, 1.dítě, 1.dovolená v Jugoslávii, 2.dítě. Dělám si srandu, ale trvalo to snad 2 měsíce. No za tu dobu se ten radon musel rozpadnout, takže asi nebude ani co měřit, ale jsme trpělivý a tradá po 2 měsících se nám pán ozývá, že na nás zapomněl a že si vzal jiná měření, a tak jestli to nevadí, přijel by tak za měsíc. Můj vztyčený prostředníček mluvil za vše. Děkujeme, ale včera bylo pozdě. Škoda, že nemám ještě starý pevný telefon, protože bych mu s tím praštil tak, že by mu doma spadali obrazy ze zdi. Zhluboka se nadechnu. Všechno krásně kvete a radon, ač nevíme kolik, nám stále uniká na pozemku. O.k. omrknem měření radonu v okolí s tím, že zaplatíme za dopravu, no co hlavně aby to bylo. Rozhazuji sítě, kam se dá. První: „Jasně změřím, ale dělám to jen se zprávou a dokumentací k ochraně proti radonu, se vším to bude za 4700+doprava.“ Ještěže mám spodní čelist spojenou s horní, jinak by mi brada spadla až na zem. A to mi bude jako k čemu, když už mám dokumentaci k ochraně od projekťáka? Nashle. Druhá nabídka. Stručně-jasně. Změření a zaslání dokumentu se zpracováním do 3 dnů, 2600+400 cesta. No prosim, pak že to nepůjde. Další den telefon. Chystám se na pozemek, je volně přístupný? Hurááááááá, no jasně, ikdybych Vás tam měl hodit na zádech J. O.k. v 11hod. jsem tam, za 3 dny odešlu výsledek. A co se nestalo. Za 3 dny na den přesně J přišel papír. Máte tak vysoký index, že pokud zde budete stavět, naroste Vám třetí oko ze zadu na hlavě. No tak vidět dozadu, není úplně k zahození J……. Dělám si srandu, výsledek byl překvapivě příznivý. INDEX-NÍZKÝ! Ale………jelikož vstoupil v platnost nový atomový zákon, tedy zákonodárci vymysleli vychytávku, asi po poradě s Láďou Hruškou, že i když máte index nízký, stejně musíte nakrmit sousedovu krávu. Tedy stejně musíte mít protiradonové opatření s dokumentací, takže vlastně je jedno jaký index máte, stejně neušetříte. Proč dělat něco jednoduše, když to jde i složitě. Na zdravý se šetřit nedá i když máte VZP. Pozn.: Něco pro fanjšmekry

Jak probíhá měření radonu?

1. Stanovení radonového rizika stavebního pozemku Toto měření provádějí komerční firmy podle dohodnuté metodiky SÚJB, která je založena na následujících krocích:

  • provedení alespoň 15 sond do hloubky 0,8 - 1 m pro odběr vzorku vzduchu z půdy/podloží a změření obsahu radonu,
  • stanovení plynopropustnosti základových půd,
  • na základě těchto měření je určena kategorie radonového rizika základových půd (nízké, střední, vysoké riziko).

2. V čem se měří a kolik už je moc? Množství radonu, resp. jeho objemová aktivita, se měří v Bequerelech na metr krychlový Bq/m3, což značí počet radioaktivních přeměn za 1 sekundu v 1 metru krychlovém vzduchu, např. hodnota 30 Bq/m3 znamená, že během 1 vteřiny dojde v 1 m3 vzduchu ke třiceti radioaktivním přeměnám mateřského prvku (např. radonu) na dceřinné produkty (polonium…). Průměrná objemová aktivita radonu v přízemní vrstvě vzduchu odpovídá asi 3 Bq/m3, přičemž tato hodnota kolísá místně (nad oceány 0,1 Bq/m3, nad pevninou 1,5 až 10 Bq/m3 apod.) i časově (den, noc, roční období apod.). Obecně platí, že v uzavřených prostorách může být objemová aktivita i několikanásobně vyšší. Česká republika patří k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech v Evropě. Průměrná hodnota ekvivalentní objemové aktivity radonu v domech je 118 Bq/m3. Směrná hodnota, která určuje, zda při projektování a výstavbě je nutno udělat protiradonová opatření, je 200 Bq/m3, směrná hodnota, která určuje, zda ve zkolaudovaných bytech s pobytovými místnostmi mají být provedena protiradonová opatření je 400 Bq/m3 (více viz § 95 Vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb). 3. Tabulka hodnot Radonové rizikoKoncentrace radonu v podloží Cs (kBq/m3)*vysokéCs > 100Cs > 70Cs > 30střední30 < Cs < 10020 < Cs < 7010 < Cs < 30nízkéCs < 30Cs < 20Cs < 10Propustnost podložínízkástřednívysoká*objemová aktivita radonu v půdním vzduchu

Náklady

Celkem 0 Kč

Galerie