Pokládka ležaté kanalizace

Autor: ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
13. 8. 2015
0 komentářů
Příspěvek stavebníka
Etapu pokládky ležaté kanalizace jsme svěřili do rukou odborníků. I když na ni v uvozovkách nic není a někteří stavebníci se do této etapy pouštějí svépomocí, my jsme se rozhodli povolat řemeslníky.

S kladením trubek jsme začínali v místě prostupů ven z domu. Prostupy byly připraveny již z betonování základů a tvořila je KG trubka o průměru 160 mm. Kanalizační potrubí pod deskou se dle výkresu provádělo z trubek o průměru 125 mm. Kladení potrubí bylo prováděno dle výkresů kanalizace, které jsou součástí naší projektové dokumentace. Řemeslníci mi prozradili, že podle normy je nutné u odpadní kanalizace dodržet sklon 3 cm na 1 metr délky potrubí. V případě odvodu pouze dešťové vody, v našem případě z prostoru rovné střechy nad garáží požaduje norma 1cm sklonu na 1 metr délky potrubí. Sklon byl po celou dobu práce kontrolován pomocí dlouhé vodováhy. Některá místa vyžadovala vykopání zeminy a položení potrubí do větší hloubky. Jinde bylo zase nutné podložit potrubí kusy betonu a jiným materiálem. Beton ani jiné ostré předměty nesmí pod trubkami zůstat. Při zasypávání prostoru desky pak bude nutné důkladně podsypat a obsypat trubky pískem a veškeré provizorní podpěry odstranit. Tloušťka betonu základové desky bude 15cm. Potrubí bylo ukládáno tak, aby nad deskou vyčnívala hrdla trubek. 

TIP: V předchozím videu jsme betonovali ztracené bednění. V příštím videu se podíváme na zavážení a hutnění prostoru desky.

Otázka

Realizovali jste nebo plánujete realizovat pokládku kanalizace pod deskou svépomocí bez asistence řemeslníků? Odpovědi pište prosím do komentářů.

Reklama

Náklady

Název položkyCena
Pokládka kanalizace - doprava a práce
3 480 Kč
Kanalizační materiál
5 547 Kč
Celkem9 027 Kč

Přílohy

Výkres kanalizace – základy
Výkres kanalizace – 1.NP
Výkres kanalizace – 2.NP
Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama