Kolaudace

Autor: Janina a Vašek (30 příspěvků)
7. 2. 2014
6 komentářů
Kolaudace
Příspěvek stavebníka
Srpen 2012Už ani pořádně nevíme, proč jsme chtěli zkolaudovat, když se nám v tom nezkolaudovaném domě žilo dobře (dokonce i čp. už jsme věděli… a popelnice nám taky vyváželi), ale asi to byla nějaká přirozená touha po oficiálním dokončení započatého díla…

Jak už jsme psali, zabydleli jsme se v září 2011, ale už na jaře 2012 nám přišlo jako docela dlouhá doba žít tam „načerno“, takže jsme si na stavebním úřadě zjistili, a pak si ještě několikrát ujasnili, co přesně po nás chtějí, a dali se do shánění papírů. Největší strach jsme měli z toho, že naši stavbu měl podle stavebního povolení provádět „stavební podnikatel“. A opravdu jsme s jedním takovým na začátku stavby mluvili a on nám přislíbil, že tu stavbu „bere na sebe“. Ale od té doby jsme ho neviděli, jen můj táta mu za tenhle příslib dohodil nějaký kontejner či co… Takže jsme do papírů napsali jeho firmu jako zhotovitele a čekali, co k tomu bude stavební úřad chtít doložit… Nic nechtěl :)

A teď k tomu, co vlastně stavební úřad nebo přesněji městský úřad - odbor výstavby a územního plánování chtěl: •    doklad o vytýčení stavby •    dokumentace skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému SP a ověřené PD •    doklad o geometrickém zaměření objektu •    stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury – rozvodů elektrické energie, veřejné kanalizace a veřejného vodovodu •    doklad o těsnosti vnitřní kanalizace •    doklad o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu •    doklad o tlakové a topné zkoušce ústředního topení •    výchozí revizní zprávu elektroinstalace •    revizní zprávu o stavu spalinových cest •    doklady o provedení SDK konstrukcí s vlastnostmi určenými v projektové dokumentaci •    měření radonu v obytných a pobytových místnostech •    doklady o nakládání s odpadovými materiály ze stavby •    doklad o shodě výrobku autonomní detekce a signalizace •    revizní zpráva hasicího přístroje

Revizi komínů nám udělal kominík, který nám už v průběhu stavby musel převložkovat rozpadlý komín, který nepřežil naše provizorní přitápění na staveništi (viz jeden z předchozích článků). Jediným problémem bylo, že jsme neměli nahozené komíny na půdě, takže ty jsme nahodili, a dokonce i nabílili. (cenu za revizi zahrnul už do vyúčtování za převložkování)

Reklama

Revizi na topení a rozvody vody nám udělali topenáři, s kterými jsme od zapojení topení byli občas v kontaktu, když se zrovna něco nedařilo s topením… Dostali jsme od nich i doklad o těsnosti vnitřní kanalizace, ale k tomu žádné měření nedělali.

Revizi elektriky udělal rodinný známý, který dokonce pochválil zapojení rozvaděče, které už se prý u elektrikářů takhle pěkné málokdy vidí… (jen připomínám, že autorem byl manžel) Vzhledem k tomu, že zároveň dělá i revize hromosvodů, nechali jsme ho přeměřit dráty, které jsme vyvedli zpod základových pasů (v projektu jsme hromosvody raději neměli, aby s nimi nebyly zbytečné problémy a že se pak dodělají později). Musel to přeměřit několikrát, protože sám nevěřil hodnotám, které naměřil… Prostě jsme to dělali úplně k ničemu, protože ty hodnoty několikanásobně přesahují nějaké limity (nerozumím tomu, proto to více nerozepisuju) :(

O umístění hasicích přístrojů a požárních čidel náš projekt sice taktně mlčel, to nás ovšem neopravňovalo k tomu vykašlat se na ně… Takže podle svého uvážení jsme umístili detektory kouře do obýváku a do předsíně a hasicí přístroj 34A, který jsme koupili i s revizí přes internet, rovněž do předsíně (vůbec se nám tam nelíbil, takže jsme ho pouze postavili na zem s tím, že úředníkovi řekneme, že ho určitě ještě pověsíme… ale po kolaudaci ho pak stejně někam uklidíme… neuklidili, a když nám syn začal lézt a objevovat zajímavé technické detaily, tak jsme ho po více jak roce pověsili).

Reklama

Jako oříšek se nám jevilo sehnat „doklady o provedení SDK konstrukcí s vlastnostmi určenými v projektové dokumentaci“ – po další konzultaci s úředníkem jsme se domluvili, že musíme dodat čestné prohlášení o tom, že SDK podhledy provedl pracovník k tomu odborně vyškolený, což nám měla vystavit firma, která nám dělala stropy, a také prohlášení o shodě. Posledním zádrhelem (z našeho pohledu) byla chybějící nespalná krytina pře krbem – lino jsme tam sice vyřízli, ale ke dlažbě jsme se nějak nedostali a nakonec jsme ji tam ani nechtěli… Takže tam byl beton, s tím, že tam kdyžtak dáme nerezový plech, který jsme doma měli – ale nebylo třeba, protože úředník si toho ani nevšiml. No a beton tam byl ještě dlouho… než jsme tam vrátili ten vyříznutý kus lina… a ten je tam dodnes :)

A jak vlastně probíhala závěrečná kontrolní prohlídka? Úředník dorazil na náš pozemek neznámo kdy a zatímco my jsme vevnitř domýšleli bojovou strategii a aranžovali chlebíčky, úředník obcházel náš dům a všímal si toho, jak máme posunuté suché stání i okna, která ještě navíc mají jiné rozměry a některá dokonce v projektu chybí :-O Nic naplat, to se nedalo přehlédnout, ani ukecat… Ale řešení bylo jednoduché – překreslit příslušné pohledy v projektové dokumentaci mohl i neautorizovaný člověk :) Pak se ještě řešilo, co dodělání fasády, terasy, terénních úprav a oplocení… Stačilo říct, kdy to doděláme, a to se zapsalo do protokolu :)

A tak jsme 27.8.2012 obdrželi „sdělení k záměru započít s užíváním stavby“, což znamenalo, že už můžeme začít v tom svém domečku konečně oficiálně bydlet.

Reklama

Na obecním úřadě jsme si následně vyřídili číslo popisné, trvalý pobyt, zaplatili si za destičku s číslem popisným a za odvoz odpadků. Poté, co jsme si vyzvedli nové občanky, dali jsme se do vyřizování změny adresy u různých organizací (některé instituce nám i přesto dodnes zasílají korespondenci na původní adresy).

Taky jsme museli zajít na katastrální úřad, aby se náš domeček konečně objevil na mapě  - trochu zjednodušeně řečeno ;) a pak jsme ještě museli poslat doklad o kolaudaci na SFRB kvůli půjčce. Na vodárnách jsme kolaudací přišli o naši levnější variantu napojení staveniště (nepočítali nám stočné) a začali platit jako všichni ostatní…

Náklady

Název položkyCena
2x přihlášení k trvalému pobytu
100 Kč
Číslo popisné
250 Kč
2x detektor kouře
550 Kč
Hasicí přístroj s revizí
700 Kč
Měření radonu
2 100 Kč
Revize elektro
500 Kč
Vytýčení stavby
6 000 Kč
Celkem10 200 Kč
Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama