Schody v zahradě

Schody v zahradě
Zuzana Bohdalová
27. 9. 2012
Inspirace
Žádné komentáře
Schody v zahradě slouží k překonávání terénních nerovností, a to za pomoci stupňů a schodišť. Všude tam, kde je stoupání větší než 10%, se mají budovat schody.  Schody jsou zároveň zajímavým architektonickým prvkem zahrad. Schodiště mohou být doplněna výsadbou i osvětlením. Stejně tak dobře mohou schody přispět k zajímavému rozčlenění zahradního prostoru.

Při umisťování a stavbě schodů a schodišť musíme dbát na to, aby byly schůdné a bezpečné v každém ročním období a za každého počasí. Nutností je určení správných rozměrů a  proporcí schodiště. Pro pohodlnou schůdnost schodů je třeba dodržovat zásadu: výška jednotlivých stupňů má být 12 až 15 cm, dvojnásobná výška stupně + šířka stupně = délka lidského kroku odpovídající 64 cm. Správně by schodiště nemělo být příliš dlouhé a všechny stupně schodiště by měly být stejně dlouhé. U delších schodišť je třeba zařadit po několika stupních větší rovnou plochu. U strmějších schodišť je nutné osazení zábradlí anebo vybudování zídky.

Schody v zahradě

Materiály pro výrobu schodů můžeme vybírat mezi kamenem, betonovými deskami, litým betonem, cihlami a dřevem, žulou a dalšími. Stejně jako u materiálů na budování cest platí i u schodů zásada, že povrch nesmí být hladký, musí být udržován mírný spád rovných ploch, aby se na nich nezadržovala voda a pokud máme schody ze dřeva, je nutné je předem impregnovat. Pro dlouhodobou trvanlivost schodiště je nutné při jeho stavbě postupovat nanejvýš pečlivě.

Schody v zahradě

Na mírně se zvedajícím svahu je možné pokládat schody ve větších vzdálenostech od sebe. Tyto schody bývají plošší a nižší, než ty, které jsou v prudkém svahu.  U opěrných zdí působí strměji vedené schody lépe. Plány schodišť na zahradách tedy nemohou být pouze načrtnuty zhruba, ale musejí být navrženy přímo podle daného terénu.

Schody v zahradě

Extremně rozdílnými délkami jednotlivých schodů lze dosáhnout i silného bočního přesazení, které bude schodiště opticky rozšiřovat. Mezery v ozubení nemusí být vůbec na škodu, pokud je osázíme rostlinami, příjemně zjemní strohý prvek schodů.

Schody v zahradě

Bočním přesazením, kdy se směrem ke středu schodiště jednotlivé stupně zužují, je snazší dosáhnout toho, že schodiště pak vypadá elegantněji. Tato varianta bývá používána tehdy, když není možné na schodech zbudovat žádná odpočívadla. Ze všech typů schodů jsou nejstabilnější schod plné, monolitické. Každý schod je tvořen  pouze jedním kusem. Může to být buďto opracovaný kámen anebo litý beton.  Díky své vyšší hmotnosti jsou plné schody usazeny mnohem stabilněji, tudíž nemůže dojít nijak snadno k jejich poškození.

Schody v zahradě

U betonových schodů se provádí tvarování pomocí odpovídajících způsobů šalování, tedy bednění.  Aby nezůstaly žádné ostré okraje, nášlapná hrana má většinou zkosené hrany. V zahradní architektuře si našly plné schody své pevné místo díky stavebně-technickým výhodám, proto jsou realizovány častěji, než ostatní typy schodů. U betonových schodů platí normy DIN a DIN EU pro hotové betonové díly.

Schody v zahradě

Zuzana Bohdalová Foto: greatbearmetals.com,  rgbstock.com, jocelynsgarden.blogspot.com, pacifichorticulture.org, krosswork.com, gardeningnews.ca, coutureforcurves.com, coldstoneshorelines.com.

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4
První rok stavby e4