Montáž sádrokartonového podhledu v podkroví

Autor: e4 dům svépomocí (146 příspěvků)
Kategorie: Sádrokartony
8. 3. 2023
0 komentářů
Příspěvek stavebníka

Dnešním tématem je montáž sádrokartonového podhledu v podkroví. Podíváme se na rozměření, instalaci profilů, opláštění deskami i finální tmelení. No, práce to není málo.

Vyměření

Prvním krokem bylo vyměření pozice vodorovných UD profilů, a tím pádem sádrokartonového podhledu. Minimální výška stropu v obytné místnosti rodinného domu je 250 cm. Při měření jsme současně zohledňovali to, abychom měli podhled rovně i v místě střešního okna a mohli jsme nad něj umístit rozvody rekuperace.

Pomocí laseru jsme od vágrysu odměřili potřebnou hodnotu na umístění UD profilu. Poté jsme brnkačkou vyznačili čáry na stěnách místnosti. Na stěny budeme umisťovat obvodové UD profily. Na jejich zadní stranu nalepíme napojovací těsnění neboli akustickou pásku.

Instalace profilů

UD profily na stěnu připevníme pomocí natloukacích hmoždinek, nebo si můžeme půjčit profi hřebíkovač. Při použití hmoždinek umístíme první hmoždinku maximálně 20 cm od kraje profilu. Následně dodržujeme rozteč hmoždinek po maximálně 80 cm.

Pokud se stane, že profil ve zdivu dostatečně nedrží, našroubujeme v místě natloukací hmoždinky šroub s označením TN, který budeme později používat pro montáž sádrokartonových desek.

Montáž sádrokartonového podhledu v podkroví
Reklama

Pod UD profily jsme si tužkou na stěnu vyznačili budoucí pozice montážních CD profilů. Střed prvního CD profilu bude vzdálen 10 cm od stěny. A všechny ostatní CD profily budou rozmístěny s roztečí 50 cm od stěny. To znamená, že vzdálenost mezi prvním a druhým CD profilem bude 40 cm.

Nosné CD profily, které budou umístěny rovnoběžně s kleštinami, ke kterým je budeme kotvit pomocí pružinových neboli pérových závěsů, rozmístíme maximálně po 90 cm ve směru profilu100 cm ve směru kolmo na nosný CD profil. Vzdálenost kolmo na nosný profil je v případě podkroví dána pozicemi kleštin.

Podle vzdálenosti nosného CD profilu od kleštin jsme objednali odpovídající délku drátů s okem pro pružinový závěs. Oko drátu ohneme pod úhlem 90° a už nyní na dráty nasadíme pružinové závěsy.

K upevnění pružinových závěsů ke kleštinám používáme vruty s plochou hlavou typu FN. Správně bychom měli na folii v místě závěsu nalepit butylkaučukovou pásku DEKTAPE SP1, abychom zabránili pronikání vzduchu nad parotěsnou folii. My jsme ale na pásku bohužel zapomněli. A proto jsme později každý vrut přelepili páskou DEKTAPE REFLEX.

Montáž sádrokartonového podhledu v podkroví

Umístění nosných CD profilů

Nosné CD profily jsou v křížovém roštu umístěny nahoře. U obvodové stěny je pokládáme na UD profily, nikoliv do profilů. Do nosných CD profilů je nutné zaklesnout pérové závěsy, což nejde vždy úplně snadno. Chvilku trvá, než člověk najde ten správný grif.

Konkrétní vzdáleností nosných CD profilů od podlahy, resp. krovu se nyní není nutné zabývat. Vyrovnání konstrukce provedeme za malý okamžik.

Na nosné CD profily nyní připevníme CD profily montážní. Montážní CD profily vsuneme u stěny do obvodového UD profilu a pomocí křížových spojek upevníme k profilu nosnému. Pozice montážních CD profilů jsme si předem vyznačili na zdi pod UD profilem. V případě, že vzhledem k délce místnosti budeme muset CD profily napojovat spojkami CD profilů, střídáme napojení vždy tak, abychom nikdy neměli dva spoje montážních CD profilů vedle sebe.

Po dokončení křížového roštu jsme připravili potrubí pro rekuperaci. Té jsme se podrobně věnovali v jednom z předchozích videí a článků.

Reklama
Montáž sádrokartonového podhledu v podkroví

Dalším krokem při realizace sádrokartonového podhledu v podkroví byla šikmina. Té se budeme podrobně věnovat v příštím videu a článku, kde se kromě šikminy také detailně zaměříme na opláštění střešního okna sádrokartonem.

Reklama

Opláštění roštů deskami

Před opláštěním roštů sádrokartonovými deskami bylo nutné zkontrolovat jeho rovinnost. K tomu jsme využili držák laseru na UD profil a konstrukci vyrovnali posunutím pérových závěsů.

Protože nám šla práce velmi pomalu, Obrátili jsme se prosbou o pomoc na web nejremeslnici.cz a hledali šikovného sádrokartonáře. Měli jsme velké štěstí. Narazili jsme totiž na Petra z firmy Dobrý sádroš, který měl se svými dvěma kolegy čas hned druhý den. Podařilo se jim v podkroví dokončit rastry ve zbylých pokojích.

Následující dny museli profíci z Dobrého sádroše nastoupit na další zakázku. A protože jsme měli dokončené rastry a bylo třeba provést opláštění deskami, potřebovali jsme další šikovné pomocníky. Z vedlejší vesnice se nám podařilo domluvit se dvěma řemeslníky.

Aby nám šla práce pěkně od ruky, půjčili jsme si ve Stavebninách DEK profi akušroubovačku se zásobníkem.

Montáž sádrokartonového podhledu v podkroví

Při kotvení desek v podhledu a v šikminách je důležité umisťovat šrouby maximálně po 17 cm. Od hrany desky musí být šroub minimálně 10 mm, reps. 15 mm, pokud se jedná o řezanou hranu. Při styku dvou desek můžeme šrouby umisťovat vedle sebe nebo s drobným přesahem.

U sádrokartonové desky, která bude umístěna u stěny, odstraníme sníženou hranu PRO. K odříznutí hrany si můžeme s výhodou pomoci CD profilem.

Při zaklápění podkroví sádrokartonem bylo třeba protáhnout deskami přívod elektřiny ke světlům a současně nainstalovat vyústění rekuperace. Odkaz na video, kde se rozvodu rekuperace věnujeme, najdete v popisku videa.

Reklama

Tmelení

Nakonec přišlo na řadu tmelení. A protože kluci z Dobrého sádroše měli pár dnů volna, rádi jsme využili jejich nabídky a zkušeností a tmelení jim přenechali.

Po vytmelení a přebroušení byl každý spoj sádrokartonu ošetřen akrylovým tmelem, který je po stažení vhodné lehce zatřít štětcem namočeným ve vodě.

Montáž sádrokartonového podhledu v podkroví

Sádrokartonové podhledy v podkroví jsou dokončeny a my se spolu budeme moci příště detailně zaměřit na sádrokarton kolem střešního okna.

Reklama
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
e4 dům svépomocí
e4 dům svépomocí (146 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama