Rozvody klimatizace - stavební příprava

Autor: e4 dům svépomocí (137 příspěvků)
28. 2. 2022
0 komentářů
Redakční článek

S majiteli domu jsme vybrali klimatizaci DAIKIN, kterou jsme pořídili od certifikovaného DAIKIN partnera. Tak jdeme na to.

Kdy je nejlepší začít s přípravou rozvodů?

Majitelé se rozhodli pro kompletní přípravu, a rozvody klimatizace tak povedou do všech obytných místností. V první fázi budou vnitřní jednotky instalovány do dětských pokojů a ložnice. V ostatních pokojích budou rozvody zatím schovány v podomítkové krabici. Toto řešení doporučujeme při výstavbě každému.

Pokud byste rádi měli ve svém domě klimatizaci, už ve fázi hrubé stavby si připravte všechny potřebné rozvody. Kompletní příprava instalace by měla vyjít do 50 000 Kč. Navíc si tím šetříte spoustu práce a starostí, které byste museli řešit v případě, že byste přípravy v této fázi neudělali a chtěli vše vybudovat, až budete mít dům dokončený.

Co budeme potřebovat?

Podle našeho projektu přivedeme ke každé vnitřní klimatizační jednotce dvě opláštěné měděné chladivové trubky s označením ¼ a 3/8 palce, s tloušťkou stěny 1 mm. Do větších prostor, jako je třeba obývací pokoj, použijeme trubky ½ a ¼ palce s tloušťkou stěny také 1 mm.

Reklama
Rozvody klimatizace - stavební příprava

Ke každé vnitřní jednotce budeme potřebovat kabel CYKY-J 5×1,5 a HT potrubí o průměru 40 mm pro odvod kondenzátu. Na HT potrubí se následně napojíme přes flexibilní potrubí o průměru 16 mm a sifon. Pro rozvody klimatizace si tedy už teď vyřežeme drážky.

Před přípravou kabeláže pro klimatizaci je vhodné mít projekt připravený odbornou firmou. Díky projektu budeme mít správně nadimenzované potrubí pro chladivo, které vyhoví zvažovaným klimatizačním jednotkám. Dále odpovídající napájecí kabeláž a jistič.

Reklama

Příprava drážek, potrubí a kanalizace

Odvod kondenzátu u vnitřní klimatizační jednotky můžeme napojit snadno z pravé i levé strany. Kondenzát svedeme přes sifon do kanalizace, kterou máme v místě napojení zakončenou HT potrubí o průměru 40 mm.

Chladivové potrubí s kabelem je, dle slov realizačního technika, vhodné přivést k vnitřní jednotce DAIKIN vždy z levé strany. Pro umístění hadic a kabelů budeme potřebovat drážku o rozměru minimálně 70×40 mm s hlubokou alespoň 4 cm.

Rozvody klimatizace - stavební příprava

V místnostech, kde bude pro klimatizaci provedena zatím jen příprava, zasekáme do stěny podomítkovou krabici pro montáž klimatizace. Krabice je vysoká 8,5 cm, dlouhá 54 cm a hluboká 55 mm. Vnitřní klimatizační jednotky budeme umisťovat dle projektové dokumentace. To je obvykle nad vstupními dveřmi. Důležité je dodržet vzdálenost jednotky od stropu alespoň 70 mm a vzdálenost jednotky od sousední stěny minimálně 50 mm. Celkový rozměr vnitřní jednotky je přibližně 80×30 cm s hloubkou 30 cm.

Reklama

Příprava rozvodů

Jakmile jsme měli připravené drážky pro kabeláž i přívodní potrubí a hotovou kanalizaci k připojení odvodu kondenzátu, povolali jsme profesionála a společně se pustili do přípravy rozvodů.

Po rozvinutí měděného chladivového potrubí, které se prodává v balení po 20 nebo 50 metrech, připevníme k potrubí pomocí izolační pásky kabel s označením CYKY-J 5×1,5. Na začátku potrubí necháme kabel přibližně o 1 m delší.

Původně jsem si myslel, že přípravu zvládneme sami a technika pozveme až po dokončení domu na finální montáž klimatizačních jednotek. Do svépomocné montáže rozvodů bych se ale v případě klimatizace nakonec rozhodně nepouštěl. Instalaci a napojení chladivového potrubí musí vždy provádět odborná firma. U chladivového potrubí nesmí dojít k zalomení a nesmí se do něj dostat nečistoty a vlhkost. Jednotka by potom neměla výkon a hrozilo by poškození kompresoru.

Dvacetimetrové chladivové potrubí nám v domě vystačilo pouze u tří místností z šesti. V ostatních případech jej bude nutné prodloužit.

Napojení potrubí se provádí pájením v ochranné atmosféře. Spoje musí být hladké a dostatečně těsné, což se ověřuje tlakovou zkouškou těsnosti před montáží klimatizace.

Rozvody klimatizace - stavební příprava

Potrubí s CYKY kabelem jsme vedli od každé vnitřní jednotky k budoucímu umístění venkovní jednotky. Z elektrického rozvaděče k naší venkovní jednotce přivedeme kabel CYKY-J 3×2,5.

Pokud bude více venkovních jednotek, přivedeme z rozvaděče samostatný kabel ke každé z nich. Předem si ovšem ověřte, jaký typ kabelu použít pro vaši venkovní klimatizační jednotku.

O tom, jak konkrétně provést přípravu pro klimatizaci ve vašem domě, se určitě poraďte s odborníkem. Najdete ho například na webu daikin.cz po stisknutí tlačítka CHCI POPTAT KLIMATIZACI.

Teď už máme hotové vše pro budoucí instalaci. Pokud si použitím klimatizace nejste jisti, doporučuji minimálně tuto přípravu určitě udělat.

Reklama
Rozvody klimatizace - stavební příprava

Tlaková tlaková zkouška se provádí po osazení jednotek, aby se ověřila těsnost celého systému s kompletním napojením. V tomto případě když jsou sváry nepřístupné v podlaze, nebo zasekané do zdi pod omítkou je pro 100% jistotu lepší udělat i dílčí aby se pak případně nemuselo sekat.

Napojení potrubí se provádí pájením v ochranné atmosféře. Spoje musí být hladké a dostatečně těsné, což se ověřuje tlakovou zkouškou těsnosti před montáží klimatizace. Pokud je potrubí zasekané do omítky či nejsou přístupné, je dobré udělat dílčí zkoušku těsnosti připravených instalací po jejich zhotovení.

Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama