Koupě pozemku

Autor: Monica (5 příspěvků)
Kategorie: Stavba domu
13. 2. 2022
0 komentářů
Koupě pozemku
Příspěvek stavebníka

Koupě pozemku

 • S majitelem pozemku jsme začali řešili kupní cenu, co jsme ochotni nabídnout, co si představuje a nakonec jsme se domluvili na kompromisu.

 • Jakmile jsme byli s majitelem pozemku domluveni na ceně, pozvali jsme si hydrogeologa, který nám zpracoval hydrogeologický posudek a projekt na studnu.

  • Na základě hydrogeologického posudku zjistíte, jestli je na pozemku, kde hodláte mít studnu podzemní voda, jestli je vhodnější studna kopaná nebo vrtaná a doporučení plánovaného vrtu. 

  • Studna musí být vybudována tak, aby nesnižovala množství podzemní vody v okolních studních pod úroveň povolenou vodoprávním úřadem. Dále musí být posouzeny zdroje možného znečištění. 

  • Hydrogeolog společně s proutkařem nám doporučili místo pro vybudování studny, které jsme si označili kolíkem.

 • Následně jsme si vybrali právníka.

 • Od prodávajícího nám přišel nám návrh kupní smlouvy.

 • Náš právník udělal poznámky k úpravě v kupní smlouvě a doporučil nám smlouvu o úschově.

 • Právník prodávajícího vytvořil smlouvu o úschově.

 • Náš právník udělal poznámky k úpravě ve smlouvě o úschově.

 • Mezitím jsme s hypotečním poradcem řešili hypotéku, jelikož jsme v té době byla na mateřské, tak jsme si mezi jednotlivými institucemi nemohli moc vybírat. Některé banky rodičovskou nezapočítávají, některé jen z části a některé ji započítávají celou. Podobné je to i s příjmem z pronájmu, ke kterému se též každá instituce staví jinak.

 • S finančním poradcem jsme sepsali žádost o úvěr a doložili 

  • potvrzení o příjmech,

  • kopie občanských průkazů a zdravotních kartiček,

  • vzor kupní smlouvy a smlouvy o úschově,

  • bankovní výpisy,

  • nájemní smlouvy k pronajatému bytu.

 • Banka nám přidělila dva odhadce, jednoho na byt a druhého na pozemek. K odhadu bylo potřeba doložit schéma bytu, fotografie bytu a nájemní smlouvu.

 • Banka si dala podmínku pro čerpání úvěru, že do dvou let doděláme inženýrské sítě, vjezd a oplocení. Byl po nás vyžadován rozpočet nákladů pro zasíťování pozemku, který jsme hrubým odhadem zpracovali.

 • Banka nám dala podmínku, že částku, která vyplynula z odhadu na zasí'tování složíme z vlastních zdrojů do úschovy advokáta. Takže se čerpání úvěru rozdělilo na dvě části.

 • V následujících 2 letech můžeme tuto částku čerpat na vybudování inženýrských sítí, přičemž peníze nám budou uvolňovány podle doložených stavebních povolení.

 • Na základě podmínek od banky se musela upravit jak kupní smlouva tak smlouva o úschově.

 • Po schválení úvěru jsme se domluvili s finanční poradcem na podpisu smluv.

 • Podepsané úvěrové smlouvy vezl finanční poradce zpět do banky

 • Nám zanechal

  • Dokumenty pro katastr:

   • Návrh na vklad (týkající se pozemku),

   • návrh na vklad (týkají se bytu),

   • smlouvu o zřízení zástavního práva (týkající se pozemku), kde jsou potřeba ověřené podpisy,

   • smlouvu o zřízení zástavního práva (týkají se bytu),  kde jsou potřeba ověřené podpisy.

  • Dokumenty pro banku

   • Návrh na vklad (týkající se pozemku), kde je potřeba podací razítko katastru,

   • návrh na vklad (týkají se bytu), kde je potřeba podací razítko katastru,

   • smlouvu o zřízení zástavního práva (týkající se pozemku), kde jsou potřeba ověřené podpisy,

   • smlouvu o zřízení zástavního práva (týkají se bytu),  kde jsou potřeba ověřené podpisy,

   • kupní smlouvu,

   • smlouvu o úschově.

  • Dokumenty pro nás:

   • Smlouvu o úvěru,

   • návrh na vklad (týkají se bytu), kde je potřeba podací razítko katastru.

 • Po podpisu úvěrových smluv jsme doladili kupní smlouvy a smlouvy o úschově.

 • Domluvili jsme si termín podpisu smluv u advokáta prodávajícího.

 • Návrh na vklad (týkající se pozemku).

 • Návrh na vklad (týkají se bytu).

 • Smlouvu o zřízení zástavního práva (týkající se pozemku), kde jsou potřeba ověřené podpisy.

 • Smlouvu o zřízení zástavního práva (týkají se bytu),  kde jsou potřeba ověřené podpisy.

 • Návrh na vklad pro ČS (týkající se pozemku), kde je potřeba podací razítko katastru.

 • Návrh na vklad pro ČS (týkají se bytu), kde je potřeba podací razítko katastru.

 • Návrh na vklad pro nás (týkají se bytu), kde je potřeba podací razítko katastru.

 • v kanceláři advokáta jsme podepsali:

  • Kupní smlouvy,

  • smlouvy o úschově.

  • Dokumenty pro katastr

   • Návrh na vklad (týkající se pozemku),

   • smlouvu o zřízení zástavního  práva (týkající se pozemku), kde jsou potřeba ověřené podpisy.

  • Dokumenty pro banku

   • Návrh na vklad (týkající se pozemku), kde je potřeba podací razítko katastru,

   • smlouvu o zřízení zástavního práva (týkající se pozemku), kde jsou potřeba ověřené podpisy.

  • Plnou moc pro jednání ve stavebním řízení a ve věci jednání s místním příslušným vodoprávním, krajským a báňským úřadem.

 • Druhý den po podpisu kupních smluv jsme vezli tyto dokumenty na katastr

  • Návrh na vklad (týkající se pozemku)

  • Návrh na vklad (týkají se bytu)

  • Smlouvu o zřízení zástavního práva (týkající se pozemku), kde jsou potřeba ověřené podpisy

  • Smlouvu o zřízení zástavního práva (týkají se bytu),  kde jsou potřeba ověřené podpisy

  • Návrh na vklad pro ČS (týkající se pozemku), kde je potřeba podací razítko katastru

  • Návrh na vklad pro ČS (týkají se bytu), kde je potřeba podací razítko katastru

  • Návrh na vklad pro nás (týkají se bytu), kde je potřeba podací razítko katastru

 • po odevzdání a potvrzení dokumentů na katastru jsme jeli odevzdat dokumenty do banky

  • Návrh na vklad (týkající se pozemku) s podacím  razítkem katastru

  • Návrh na vklad (týkají se bytu) s podacím  razítkem katastru

  • Smlouvu o zřízení zástavního práva (týkající se pozemku), kde jsou potřeba ověřené podpisy

  • Smlouvu o zřízení zástavního práva (týkají se bytu),  kde jsou potřeba ověřené podpisy

  • Kupní smlouvu

  • Smlouvu o úschově

 • Mezitím dorazila platba od banky na účet advokátní úschovy, proto byl ze strany advokáta podán návrh na vklad do katastru nemovitostí s podepsanou kupní smlouvou a smlouvou o úschově.

 • Zanedlouho nám přišel dopis s vyrozuměním o provedeném vkladu do katastru nemovitostí.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Monica
Monica (5 příspěvků)
Další články autora:
  Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací

  Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...  Copyright © 2009 - 2022 Stavební Postupy s.r.o. Obchodní podmínkyZásady ochrany osobních údajů