Domácí čistírna odpadních vod STMH jako skládačka pro šikovné kutily. Zvládnete ji sestavit i vy

Autor: Hellstein (5 příspěvků)
24. 9. 2021
0 komentářů
Příspěvek stavebníka

Nakládání s odpadními vodami je beze sporu noční můra každého majitele nemovitosti. Zpřísňující se podmínky pro zbavování se odpadní vody z vašeho domu vás tak dříve či později doženou před náročnou volbu budoucího řešení. Vy, kteří se nemůžete nebo nechcete připojit ke kanalizační síti, máte obecně možnost zvolit bezodtoké septiky a jímky nebo domácí čističku odpadních vod. Ta umožní vsakování přečištěné vody do pozemních či podzemních vod, případně ji využijete jako běžnou užitkovou vodu.

Jednoduchá konstrukce moderních čistíren STMH vám umožňuje sestavit čistírnu jako skládačku. Máte šikovné ruce a v sobě kus dobrodruha? Pusťte se do toho. Když dodržíte několik jednoduchých zásad, bude čistírna fungovat skvěle a prakticky bezúdržbově. A máte za jeden den hotovo.

Domácí čistička odpadních vod STMH se skládá z jímky a dvou polokoulí, které dokonale recyklují odpadní vodu ve třech postupných krocích. Vše se přitom děje bez hluku a zápachu, čehož se mnozí vlastníci nemovitostí často obávají.

Reklama

Příprava před instalací

Umístění sestavy čistírny na pozemku si zvolte podle zpracované projektové dokumentace. Ta obsahuje přesný popis fungování a všechny detaily o vaší čistírně. Předem si však pečlivě ověřte, zda se v místě nenachází žádné inženýrské sítě jako voda, elektřina, plynové potrubí, optický kabel a další nástrahy. Pokud o některé z nich víte, vše dopředu konzultujte s projektantem čistírny.

Samotnou montáž je možné provádět při teplotách od 5 °C výše. Dopředu si připravte také veškeré komponenty čistírny, obsypový štěrk o frakci velikosti 4/8 nebo 8/16 a vodu v potřebném množství pro objem plánované čistírny. Nejspíše se také neobejdete bez bagru, který vám výkop i osazení významně usnadní a zrychlí.

Domácí čistírna odpadních vod STMH jako skládačka pro šikovné kutily. Zvládnete ji sestavit i vy
Reklama

Na plánovaném místě označte značkovacím sprejem prostor budoucího umístění sestavy a proveďte výkop požadovaných rozměrů. Nátokové potrubí z objektu musí být zvoleno dle skutečného stavu. Nezapomeňte vyměřit hloubku od nivelety nátoku odpadové roury z nemovitosti.

Pokud bude nátokové potrubí z objektu ve větší hloubce než 70 cm, musíte při finálním zásypu využít odlehčovací zásyp polystyrenem. Při hloubce do 70 cm, využijte štěrkový zásyp. Vždy se však řiďte technickou dokumentací.

Ze dna výkopu odstraňte ostré kameny a vyrovnejte dno štěrkovým zásypem o frakci 4/8 a síle minimálně 10–15 cm.

Domácí čistírna odpadních vod STMH jako skládačka pro šikovné kutily. Zvládnete ji sestavit i vy
Reklama

Osazení předřazené nádrže

K osazení předřazené akumulační nádrže využijete opětovně bagr, kdy nádrž opatrně spusťte zavěšenou na lanech do připravené jámy. Před usazením ještě ověřte správnou stranu umístění nátoku a odtoku. Nikdy nespouštějte žádný díl čistírny na laně připevněném za napouštěcí nebo vypouštěcí rouru. Ty se mohou tíhou nádrže nevratně poškodit.

Domácí čistírna odpadních vod STMH jako skládačka pro šikovné kutily. Zvládnete ji sestavit i vy

Propojovací potrubí odtoku z nemovitosti do nádrže musí mít spád 2–3 % (2–3 cm na 1 metr délky). Vše finálně zkontrolujte vodováhou.

Do nádrže vyvrtejte prostup nátokového potrubí včetně těsnění o průměru dle skutečného stavu. Také vyvrtejte prostup pro odtokové potrubí včetně těsnění. Do tohoto otvoru vložte norné koleno KG DN 110 90°, které zabrání nátoku pevných částic. Připojte k němu potrubí KG DN 110 o délce 50 centimetrů. Slouží k přesunu vratného kalu z čističky zpět do předřazené jímky.

Reklama
Domácí čistírna odpadních vod STMH jako skládačka pro šikovné kutily. Zvládnete ji sestavit i vy

Nádrž poté začněte postupně napouštět vodou a souběžně s tím dosypávejte štěrkový zásyp. Hladinu vody přitom udržujte nad hladinou štěrkového zásypu. Každých 10 cm zásypu důkladně prolejte vodou, aby zásyp co nejlépe přilnul ke stěně čistírny.

Domácí čistírna odpadních vod STMH jako skládačka pro šikovné kutily. Zvládnete ji sestavit i vy
Reklama

Instalace samotné čistírny

Výkop pro samotnou čistírnu odpadních vod proveďte stejným postupem jako výkop pro předřadnou akumulační nádrž. Doporučená hloubka výkopu je 1 350 cm od spodní hrany výtoku z přednádrže. Výkop opětovně vysypejte podkladovým zásypem.

Po usazení kulaté nádoby čistírny do štěrkového podloží a propojte předřadnou nádrž a čistírnu potrubím DN 110. Poté usaďte čistírnu do vodováhy. Odtok z čistírny se nachází vždy pod vývodem vzduchových hadic pod zaslepeným vývodem z předřadné nádrže o průměru DN 50. Do nádrže vyvrtejte prostup pro vratný kal včetně těsnění o průměru DN 50.

Poté propojte potrubí z před nádrže do vlastní čistírny potrubím HT DN50 s důkladným vhodným těsněním. Potrubí přesahuje až do poloviny nádrže a může lehce stoupat. Následuje důkladný obsyp čistírny se současným napouštěním vody. Obsyp je nutné doplnit také do oblasti prostupu v čistírně.

Domácí čistírna odpadních vod STMH jako skládačka pro šikovné kutily. Zvládnete ji sestavit i vy

Instalace řídící jednotky

Nyní vás již čekají jen ty méně náročné úkoly. Připravte si místo pro budoucí stanoviště řídící jednotky ve vzdálenosti maximálně 15 metrů od vlastní čistírny. Řídící jednotka je spojena s čistírnou dvojící vzduchových hadic o průměru 10 mm pro přebytečný vratný kal a 12 mm k provzdušňování.

Tyto hadice musí z řídící jednotky do čistírny odpadních vod vždy klesat a být bez prověšení. Velmi pečlivě je zabezpečte před sesunutím z odtokového otvoru čistírny adekvátními stahovacími pásky v kombinaci s vysokopevnostní lepící páskou.

Reklama
Domácí čistírna odpadních vod STMH jako skládačka pro šikovné kutily. Zvládnete ji sestavit i vy
Domácí čistírna odpadních vod STMH jako skládačka pro šikovné kutily. Zvládnete ji sestavit i vy

Před konečným zásypem zkontrolujte funkčnost celého systému. Zejména systém provzdušňování, otáčení biodisku a kalování do předřazené akumulační nádrže.

Sestavu čistírny odpadních vod STMH můžete zakrýt zásypem o maximální tloušťce 70 cm. U vyšší tloušťky je nutné využít odlehčení zásypu polystyrenem a na vstupní otvory doplnit vhodné nástavce DN 600.

Reklama
Domácí čistírna odpadních vod STMH jako skládačka pro šikovné kutily. Zvládnete ji sestavit i vy

Nakonec vyrovnejte terén a okolí výkopu. Finální zarovnání terénu vám doporučujeme provést až po třech měsících od instalace kvůli postupnému sedání zeminy a zásypu.

Za vlastním objektem čistírny je možné umístit prostor pro odběrovou šachtu pro vzorky a případně další nádrž na přečištěnou vodu, kterou můžete dále smysluplně využívat na vašem pozemku. Přečištěná voda bez využití další nádrže vsakuje do povrchových vod, podzemních vod, stéká do vodoteče nebo do kanalizace.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Hellstein (5 příspěvků)
Další články autora:
  Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
  Hellstein spol. s r.o.

  Hellstein spol. s r.o.

  Jsme evropský výrobce moderních čistíren odpadních vod s tradicí od roku 1999. Jasný a srozumitelný princip čištění vyvíjen a modernizován více jak 30let.

  Petřvaldská 459, Šenov, CZ – 739 34

  https://hellstein.cz/

  Hellstein spol. s r.o.

  Hellstein spol. s r.o.

  Reklama
  Sponzorovaná reklama
  Reklama

  Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

  Reklama
  Reklama