Studna a opět ty papíry

Příspěvek stavebníka

Fotogalerie

Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry
Studna a opět ty papíry

Stavební etapa:

Název položky Cena
Hydrogeologický průzkum 5 000 Kč
Projekt 5 000 Kč
Proutkař 700 Kč
Vyjímka vodoprávní uřad 5 300 Kč
Vrtání studny 37 950 Kč
Zhlaví studny 10 500 Kč
Čištění a desinfekce 12 500 Kč
Celkem 76 950 Kč