Reklama
Reklama
Vyhledat: 
Robin a Katka

Robin a Katka

Listopad 2009 - Původní připojení starého domu bylo z nejbližšího sloupu elektrického vedení přímo na konzoli domu. Protože jsem musel tuto přípojku odstavit, tak vznikl problém jak se dostat k elektrickému proudu.

Říjen, listopad 2009 –  základové pásy hotovy, tak se vrháme směrem základové desce. Nejdříve musíme srovnat terén. Hromady hlíny po výkopu základů jsme rovnoměrně roztahali kolem a dovnitř základů.

Září 2009 – Mezi původním domem a obecní cestou rostly dva smrky. Sice mám stromy rád, ale blízkost budoucího domu by byla přeceněn na obtíž. I sousedé měli eminentní zájem žít dál bez stromů v blízkém okolí jejich příbytků.

Říjen 2009 – Tak a začíná vlastní stavba. Nejdříve je třeba zaměřit dům do správných rozměrů. Prvně jsem uvažoval o externím zaměření, ale pak jsem se rozhodl pustit se do toho sám.

Srpen 2009 - Sice pozemek je přímo u obecní cesty, ale ta je díky zástavbě rodinných domků úzká. Abych předešel problémům při stavbě, rozhodl jsem se na části pozemku ubrat ornici a zasypat struskou.

Srpen 2009 - Největší vliv na rozhodnutí odstěhovat se z panelákového bytu do rodinného domku mělo narození dvojčátek. Každý máme z prvního manželství dítě a po létech společného soužití se nám podařilo si udělat nikoliv jedno, ale rovnou dvě holčičky. Abychom se všichni „nějak“ vlezli, tak jsme začali hledat buď starší dům nebo pozemek ke stavbě.