Reklama
Reklama
Vyhledat: 

Domácí čistička odpadních vod na ohlášku? Víme jak na to.

"Vyřídím to na ohlášku. Bude to jedna dvě". Jenže až tak jednoduché to není. Jak to zvládnout bez zaváhání?

Domácí čistička je vodní dílo

Domácí čistička (oficiálně domovní čistírna) je podle vodního zákona vodním dílem. Proto ji musíme "prohnat" přes úřady.
Máme na to dva způsoby - ohlášení stavby nebo vodoprávní řízení.

Ohlášení versus správní řízení

2017 06 08 17 31 23 Domácí čistička odpadních vod na ohlášku chráněné zobrazení Word

Úřednicky jednodušší a zároveň rychlejší způsob je ohlášení stavby.

mindmap COV

Zobrazit myšlenkovou mapu v plném rozlišení

Předpoklady pro ohlášení

Abychom vůbec mohli uvažovat o schválení čističky "na ohlášku", musíme splnit základní předpoklady.

Vybrat správnou čističku s CE

Na ohlášení nám úřad schválí jen čističku s CE označením.

CE označení (z anglického Conformity Declaration), česky ES prohlášení o shodě, vydává výrobce čističky. Dokladuje tím, že posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády a evropských norem.

Všechny běžné mechanicko-biologické čističky od renomovaných výrobců mají CE označení.

Označení CE nemůže mít například kořenová čistička, nebo čistička tvořená kombinací tříkomorového septiku s dočišťovacím filtrem. Takové čističky nám přes ohlášení neprojdou.

Při výběru čističky chtějte od výrobce nebo distributora "ES prohlášení o shodě".

Pro vypouštění do podzemních vod platí přísnější podmínky

Na účinnost čističky jsou kladeny odlišné nároky podle toho, kam budeme vypouštět vyčištěné vody.

Pro vypouštění do potoka nám postačí úplně běžná čistička. Pro kvalitu vypouštěné vody jsou stanoveny jen dva ukazatele. CHSKCr - účinnost čističky musí být minimálně 70% a BSK5 - minimálně 80%.

Zatímco při vypouštění do podzemních vod (trativodem, vsakem) jsou stanoveny čtyři ukazatele a ke všemu přísnější. Kromě CHSKCr (minimální účinnost 90%) a BSK5 (minimální účinnost 95%) přibyl ještě celkový dusík Ncelk. (minimální účinnost 50%) a celkový fosfor Pcelk. (minimální účinnost 40%).

Čističky, které splní tyto podmínky jsou klasifikovány jako "Domovní čistírny odpadních vod - PZV".

Z uvedeného je jasné, že pro vypouštění do podzemních vod budeme potřebovat lepší čističku. Většinou jsou takové čističky vybaveny dávkovačem činidla pro odstranění fosforu.

Ale existují čističky, které dosáhly požadované účinnosti i bez dodatečného vybavení. Patří mezi ně například čistička AQUATEC (MICROCLAR) AT6.

Celkový pohled na vztah mezi čističkou a legislativou si přečtěte v článku "Domácí čistička odpadních vod okem přísného úředníka

Na správnou účinnost čističky myslete i v případě, kdy jste se rozhodli pro kombinaci čističky s bezodtokou jímkou, kdy vyčištěné vody využijete na zalévání.

Přestože by v takovém případě čistička neměla být vodním dílem, najdou se úřady, které považují zalévání za vypouštění do podzemních vod, a tudíž berou čističku za vodní dílo.

Proto bude lepší použít čističku s certifikací pro vsakování. Vyhnete se problémům při případném vodoprávním řízení.

Co předchází samotnému ohlášení?

Než podáte ohlášení stavby čističky u vodoprávního úřadu, budete muset nejdříve vyřídit umístění stavby u stavebního úřadu. Ten bude vydávat územní souhlas nebo územní rozhodnutí.

Jaké doklady budete potřebovat pro ohlášení?

Bez projektové dokumentace se nehnete. Musí ji zpracovat projektant s autorizací pro vodohospodářské stavby.

Teprve s dokumentací můžete vyřídit všechna potřebná vyjádření.

Soupis "vyjadřovaček":

 • Vyjádření správce vodního toku nebo správce kanalizace (při vypouštění do vsaku potřebujete hydrogeologický posudek)
 • Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí
 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení (elektřina, plyn, vodovod, kanalizace, telekomunikace)
 • Další stanoviska - například v CHKO budete potřebovat stanovisko správce CHKO, u stavby do 50ti metrů od hranice lesního pozemku souhlas orgánu ochrany lesa, a podobně.

Jelikož se v rámci ohlášení stavby nekoná žádné řízení ani místní šetření, budete muset předložit písemné souhlasy všech vlastníků sousedních pozemků.

Dále provozní řád čističky. Bez problémů ho získáte od výrobce nebo distributora.

A pokud budete čističku stavět svépomocí, tak budete potřebovat ještě písemné prohlášení stavbyvedoucího nebo odborně způsobilé osoby.

Postup pro ohlášení

 1. Vybrat správnou čističku.
 2. Zadat zpracování projektové dokumentace (při vypouštění do vsaku zároveň hydrogeologický posudek).
 3. S dokumentací vyřídit všechna vyjádření.
 4. Vyřídit umístění stavby u stavebního úřadu.
 5. Ohlásit stavbu u vodoprávního úřadu.

Podrobný návod krok za krokem

Chcete přesně vědět co, kdy, kde a jak vyřídit?

Stáhněte si "Návod, jak získat povolení na domácí čističku odpadních vod". Najdete v něm všechno krok za krokem.

Autor: Daniel Papák

Komerční článek

Doporučte tento článek svým přátelům

Reklama

Související články

Dokončení ZB a pokládka kanalizace

Dokončení ZB a pokládka kanalizace
Ahoj všem. Venku leje jako z konve a tak mám chvíli čas k napsání dalšího článku.

Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka splaškové kanalizace
Přípojku splaškové kanalizace máme (bohužel přečerpávací tlakovou), jelikož se v trase vedení naší kanalizace nachází plynovod, pod který je nutné jít 40cm níž, takže nám nevychází spád a gravitační kanalizace…

Jímka na dešťovou vodu

Jímka na dešťovou vodu
Jímku na dešťovou vodu jsme zprovoznili na jaře 2017. 

Diskuzní fórum

  • prostor mezi trámy
  • Co bude pod strechou? Vytapeny prostor? Tak potom vatu. Nevytapeny prostor? Tak klidne nic.
  • Autor Pavel | 21. kvě 2018 22:49
  • Cena domečku
  • Pokud to chcete jen orientačně těch >1000m3 kolem 5 milionu jen stavba bez terasy apod. Může...
  • Autor cbk3 | 21. kvě 2018 11:28
  • Stavba pergoly
  • Já co jsem koukal i v okolí, tak plno lidí to má tak, že třeba mají terasu o 20 cm nad...
  • Autor PavelR | 21. kvě 2018 00:14