Reklama
Reklama
Vyhledat: 

Díl 11. Jak správně založit první vrstvu zdiva z broušených cihelných bloků HELUZ FAMILY

Broušené cihelné bloky se od klasických cihelných bloků liší tím, že se vyrobí vyšší a ložné plochy se po vypálení zabrousí do roviny. Jejich finální výška je 249 mm oproti výšce klasických bloků 238 mm. Výška maltového lože je snížena z 12 mm na 1 mm (cihly se spojují pomocí speciálních tenkovrstvých malt nebo pěny) a stále se zachovává zdění ve výškovém modulu 250 mm. Použití broušených cihelných bloků si vyžaduje přesné výškové vyrovnání zakládací malty na betonové desce.

Při výstavbě experimentálního domu v Českých Budějovicích jsme se zaměřili na řešení detailů tepelných mostů v konstrukcích objektu. Jedná se hlavně o správné napojení různých materiálů v obálce budovy. V tomto bodě se věnuji správnému založení stavby. Pro založení první vrstvy zdiva se běžně používá zakládací malta, která má pevnost v tlaku 10 MPa a součinitel tepelné vodivosti λ = 0,79 W/mK.

1

Vzhledem ke skutečnosti, že cihelné bloky vyplněné izolantem mají  λ = 0,16 až 0,11 W/mK, založili jsme pasivní cihlový dům, konkrétně zdivo v přízemí a 1.NP, na tepelněizolační maltu u níž λ = 0,15 W/mK. Tepelněizolační malta má pevnost v tlaku 8 MPa, což pro založení rodinného domu postačuje a nemusíme se bát ani navýšení ceny oproti běžné zakládací maltě, spíše naopak, neboť tepelněizolační malta má výrazně vyšší vydatnost.

IMG 0512

Pro volbu správné výšky vrstvy zakládací malty pro obvodové a vnitřní nosné stěny jsme nejdříve výškově zaměřili železobetonovou základovou desku. Pomocí nivelačního přístroje a latě jsme zjistili nejvyšší místo pod budoucími stěnami. K tomuto bodu jsme připočetli 10 mm a to byla výšková kóta, na kterou jsme vyrovnávali výšku zakládací malty. To znamená, že tloušťka zakládací malty byla min. 10 mm. 

IMG 0554

Práci s nanášením zakládací malty nám usnadnila vyrovnávací souprava. První vrstvu cihel jsme ukládali na dokonale rovnou a souvislou vrstvu zakládací malty. V našem případě jsme použili na první vrstvu cihly FAMILY 38 2in1. Pro budoucí ostění dveřních otvorů bylo použito doplňkového sortimentu cihel.

IMG 0545

Zdění bylo započato založením rohu dle pravidel skladby rohu. Cihelné bloky na koncích stěny jsme spojili z vnější strany zdiva napnutou zednickou šňůrou a podél ní byly ukládány cihelné bloky do zavadlého maltového lože shora zasunutím do per a drážek. Správné uložení cihelných bloků jsme kontrolovali podle vodováhy a  srovnávali za pomocí gumové paličky.  Pokud nešlo vyzdít stěny v násobku  délkových modulů celých cihel, tak byly cihly upravovány řezem.

IMG 0535

Snadné řezání  se dá provádět na stolních okružních pilách nebo s ručními elektrickými pilami řetězovými či s protiběžnými listy. My jsme používali ruční elektrickou pilu s protiběžnými listy. Menší mezery vzniklé mezi cihelnými bloky ve zdivu jsme vyplňovali tepelněizolační maltou.  

 

Příště více o zdění obvodových stěn.

 

Vzorový cihlový pasivní dům v Českých Budějovicích, více na www.heluz.cz

Komerční článek

Doporučte tento článek svým přátelům

Reklama

Související články

Shrnutí jeden a půl roku stavby na přednášce v Brně

Shrnutí jeden a půl roku stavby na přednášce v Brně
Připomeňte si v přednášce veškeré zásadní okamžiky stavby pasivního domu, který stavíme v Rostoklatech v rámci Projektu Svépomocí ŽIVĚ. Přednáška se uskutečnila během dubnového konání Stavebních veletrhů Brno.

Už to roste!!!

Už to roste!!!
Tak po delší době konečně menší sumář, nějak nestíhám psát...moc práce v práci a doma. Takže ve středu dřevo, jak jsem očekával nepřijelo, jelikož od rána lilo.

Hrubá stavba z VPC

Hrubá stavba z VPC
Takže, jak jsem psal dříve, hrubá stavba je z VPC. Rozhodoval jsem se mezi Hodonínem a Rakouským Kalkstandstein. Rozhodl cenový rozdíl ve prospěch rakušáků(teď nevím přesně kolik) a v Hodoníně…

Diskuzní fórum

Reklama