Reklama
Reklama
Vyhledat: 

Díl 11. Jak správně založit první vrstvu zdiva z broušených cihelných bloků HELUZ FAMILY

Broušené cihelné bloky se od klasických cihelných bloků liší tím, že se vyrobí vyšší a ložné plochy se po vypálení zabrousí do roviny. Jejich finální výška je 249 mm oproti výšce klasických bloků 238 mm. Výška maltového lože je snížena z 12 mm na 1 mm (cihly se spojují pomocí speciálních tenkovrstvých malt nebo pěny) a stále se zachovává zdění ve výškovém modulu 250 mm. Použití broušených cihelných bloků si vyžaduje přesné výškové vyrovnání zakládací malty na betonové desce.

Při výstavbě experimentálního domu v Českých Budějovicích jsme se zaměřili na řešení detailů tepelných mostů v konstrukcích objektu. Jedná se hlavně o správné napojení různých materiálů v obálce budovy. V tomto bodě se věnuji správnému založení stavby. Pro založení první vrstvy zdiva se běžně používá zakládací malta, která má pevnost v tlaku 10 MPa a součinitel tepelné vodivosti λ = 0,79 W/mK.

1

Vzhledem ke skutečnosti, že cihelné bloky vyplněné izolantem mají  λ = 0,16 až 0,11 W/mK, založili jsme pasivní cihlový dům, konkrétně zdivo v přízemí a 1.NP, na tepelněizolační maltu u níž λ = 0,15 W/mK. Tepelněizolační malta má pevnost v tlaku 8 MPa, což pro založení rodinného domu postačuje a nemusíme se bát ani navýšení ceny oproti běžné zakládací maltě, spíše naopak, neboť tepelněizolační malta má výrazně vyšší vydatnost.

IMG 0512

Pro volbu správné výšky vrstvy zakládací malty pro obvodové a vnitřní nosné stěny jsme nejdříve výškově zaměřili železobetonovou základovou desku. Pomocí nivelačního přístroje a latě jsme zjistili nejvyšší místo pod budoucími stěnami. K tomuto bodu jsme připočetli 10 mm a to byla výšková kóta, na kterou jsme vyrovnávali výšku zakládací malty. To znamená, že tloušťka zakládací malty byla min. 10 mm. 

IMG 0554

Práci s nanášením zakládací malty nám usnadnila vyrovnávací souprava. První vrstvu cihel jsme ukládali na dokonale rovnou a souvislou vrstvu zakládací malty. V našem případě jsme použili na první vrstvu cihly FAMILY 38 2in1. Pro budoucí ostění dveřních otvorů bylo použito doplňkového sortimentu cihel.

IMG 0545

Zdění bylo započato založením rohu dle pravidel skladby rohu. Cihelné bloky na koncích stěny jsme spojili z vnější strany zdiva napnutou zednickou šňůrou a podél ní byly ukládány cihelné bloky do zavadlého maltového lože shora zasunutím do per a drážek. Správné uložení cihelných bloků jsme kontrolovali podle vodováhy a  srovnávali za pomocí gumové paličky.  Pokud nešlo vyzdít stěny v násobku  délkových modulů celých cihel, tak byly cihly upravovány řezem.

IMG 0535

Snadné řezání  se dá provádět na stolních okružních pilách nebo s ručními elektrickými pilami řetězovými či s protiběžnými listy. My jsme používali ruční elektrickou pilu s protiběžnými listy. Menší mezery vzniklé mezi cihelnými bloky ve zdivu jsme vyplňovali tepelněizolační maltou.  

 

Příště více o zdění obvodových stěn.

 

Vzorový cihlový pasivní dům v Českých Budějovicích, více na www.heluz.cz

Komerční článek

Doporučte tento článek svým přátelům

Reklama

Související články

Hydroizolace a založení stavby

Hydroizolace a založení stavby
11. srpna 2017 jsme udělali asfaltový penetrační nátěr. Tahle práce je oproti předchozím pohodová a rychlá. Jelikož byl srpen, tak jsme šli hezky po práci. Zametli jsme, ať je povrch…

ROZHOVOR SE STAVEBNÍKEM: Na stavbu druhého domu mám méně času

ROZHOVOR SE STAVEBNÍKEM: Na stavbu druhého domu mám méně času
Svépomocník Pavel staví jíž druhý rodinný dům. Zároveň je velkým fanouškem webu Svépomocí.cz, své příspěvky s ostatními čtenáři sdílí již od roku 2008. Rozhodli jsme se jej proto vyzpovídat, jak…

Obvodové zdivo + stropy

Obvodové zdivo + stropy
V předchozím článku jsem psal, že 10.10. jsme zalili základovou desku a chystali jsme se zdít.

Diskuzní fórum

  • Příjezdová cesta + sítě
  • Dobrý den, protože máme zkušenosti s realizací mnoha komunikací, s přeměnou z orné půdy na...
  • Autor AŘbeton | 22. kvě 2018 20:56
  • Komunikace mezi pozemky
  • Zdravím, děkuji za odpovědi všem. V rohu pozemku stoji malý domek, ve kterém je elektrika,...
  • Autor Romča | 22. kvě 2018 12:32