Reklama
Vyhledat: 

Krémová injektáž zdiva svépomocí - návod k aplikaci

Injektážní krém AquaStop Cream® vyrábíme v plastovém kbelíku s 1 litrovým, 5 litrovým, 10 litrovým, 30 litrovým obsahem v balení a v tzv. salámovém balení s obsahem 600 ml. Systém AquaStop Cream® je určený pro injektáž zdiva svépomocí, ale i pro práci profesionálních firem v oblasti sanace vlhkého zdiva injektáží.

Injektážní krém AquaStop Cream® s aplikační pistolí a nebo injektážní pumpu se dvěma plnidly s kompletním příslušenstvím si můžete objednat přes náš internetový prodej viz E-shop anebo zakoupit přímo na naší provozovně viz. Kontakt.

Před zahájením injektážních prací je vhodné provést osekání omítek po obou stranách zdiva a to cca 50 cm nad zavlhlý horní okraj map a solných výkvětů za předpokladu, že omítky jsou již zasolené, nepevné a tím pádem nenávratně degradované. Vyvrtání otvorů o průměru 14 mm provedeme v osových vzdálenostech (roztečích mezi vrty) po 100 mm do zvolené maltové spáry, to je zejména u cihelného zdiva. Hloubka vrtů by měla být pokrácena max. o 40 mm, než je tloušťka zdiva.

e0441046d166b4134023ff4faf929acd

Obr.: Injektáž pískovcového zdiva v těsné úrovni nad vnitřní podlahou nepodsklepeného objektu

Vyvrtání otvorů se provádí kolmo ke svislé rovině zdiva, není vhodné vrtat šikmo dolů. Otvory vrtáme většinou ve vodorovné linii, kolmo na svislou rovinu zdiva, pokud možno souběžně a přímo do maltové spáry (u zdiva s průběžnou spárou) a samozřejmě ve správné výšce. U zdiva smíšeného a kamenného provádíme vodorovnou linii vrtů pro injektáž taktéž kolmo na svislou rovinu zdiva, jelikož nakloněné vrty jsou i u tohoto druhu zdiva kontraproduktivní. Tyto nakloněné vrty se zhotovovaly pro tekuté injektáže z důvodu využití gravitace pro plnění, ale u krémové injektáže je to spíše nevýhoda. Tím, že injektážní krém je při výplni vrtů dostatečně hustý, nemá tendenci se v momentě injektáže ztrácet v netěsnostech zdiva. Ve vrtu postupně snižuje svoji viskozitu (hustotu) a na rozdíl od všech druhů tekutých injektáží má "dostatek času" pro nasycení i vysoce zavlhlého materiálu i s nižší porézností, jelikož je snadno slučitelný se zavlhlým prostředím zdícího materiálu. Postupně vzniká rovnoměrně se šířící clona v celé hloubce a šířce provedené injektáže.

U nakloněných vrtů nevzniká rovnoměrná clona a to z důvodu, že se tento výše popsaný proces sice nemění, ale tím, že vrt je nakloněný, vzniká clona s postupujícím časem po injektáži více v druhé části tloušťky zdiva tj. u dna vrtů než u ústí vrtů, jelikož injektážní krém, respektive vysoce koncentrované hydrofobní látka se postupně disperguje do zdiva, což je podstata této metody, ale tím postupně klesá hladina výplně ve vrtu a tzv. clonování (šíření hydrofobizace) bude postupně v horní části zdiva slabší a později již žádné, na rozdíl od rubové strany zdiva, to je u dna vrtu, kde bude probíhat šíření aktivní látky až do úplného vyprázdnění injektážního krému. Proto nakloněné vrty, pokud jsou např. z výškových důvodů nutné zhotovit, doporučujeme tyto vrty zhotovit v max. 15° náklonu ke svislé rovině zdiva. Výška linie vyvrtaných otvorů by měla být max. 100 mm nad vnitřní podlahou nebo venkovní pochozí plochou u podsklepeného půdorysu stavby.

Krémovou injektáž lze provádět z vnitřní nebo venkovní strany stavebního dílce, aniž by to mělo vliv na požadovaný výsledek. Po vyvrtání otvorů vrtákem o průměru 14 mm pročistíme jednotlivé vrty od hrubých nečistot a jemného prachu stlačeným vzduchem. K tomuto účelu dodáváme vzduchovou pumpu. Injektážní krém dodávaný v kbelících se plní např. špachtlí přímo do tubusu ruční aplikační pistole pro kbelíkové balení. Do injektážní pumpy se emulze nalévá přes horní trychtýř. Toto kbelíkové balení a k tomu určená aplikační pistole anebo injektážní pumpa (set) je výhodnější pro větší rozsah injektážních prací. Balení v tzv. salámu se vkládá do aplikační pistole pro salámové balení. Balení v tzv. salámech je vhodné pro malý rozsah injektážních prací (salámové balení je cenově z výrobních důvodů nejméně výhodné). Trubičkový nástavec (plnidlo) aplikačních pistolí vsuneme až na dno vyvrtaného otvoru a pomalu začneme vyplňovat vyvrtaný otvor krémem. Trubičkový nástavec přitom pomalu vytahujeme z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru vrtu vtlačováno dostatečné množství krému. Doporučujeme po provedené výplni přes trubičkové plnidlo použít krátké plnidlo s kónickou gumovou koncovkou pro případné doplnění vrtů a to opačně, přes ústí vrtů do zadní části vrtů, abychom získali jistotu úplného vyplnění (dotlakování) vrtů. Toto dotlakování je jen doporučující z důvodu, že byste si nebyli jisti dostatečnou výplní trubičkovým plnidlem.

Po provedené injektáži trubičkovým plnidlem a následném možném doplnění kratším plnidlem s gumovou kónickou je vhodné toto případné dotlakování provést týž den, jelikož v případě dotlakování v dalších dnech po provedeném plnění trubičkovým plnidlem bez kónické koncovky byste již nedoplnili případnou nedostatečnou výplň, ale úbytek injektážní krému dispergovaného do zdiva. Pro dodržení normy spotřeby a tím nesnížení účinnosti krému AquaStop Cream® je důležité obsah vrtu maximálně vyplnit. Jistotu 100 % výplně zaručuje právě u silnějšího zdiva dvoufázová výplň popsaná výše.

U zdiva např. příčkového lze provést injektáž, tj. aplikovat injektážní krém rovnou přes aplikační nástavec s gumovou kónickou koncovkou, čímž dochází k postupnému plnění vrtu naopak, a to od ústí vrtu do zadní části dna vrtu. Ale tento postup lze zvolit do tl. zdiva max. 150 mm a kvalitního zatěsnění trubičkového plnidla s kónickou gumovou koncovkou s ústím vrtů. Orientační spotřeby injektážního krému jsou uvedeny v Technickém listu v části technické informace. Spotřebu injektážního krému si snadno spočítáte na Kalkulačce pro výpočet spotřeby, která je umístěná na pravé straně sloupce našich webových stránek. Výpočet spotřeby je snadný, rychlý a většinou spolehlivý.

Po provedené injektáži zdiva je zapotřebí otvory zatěsnit pro zamezení možných výronů krému. Zatěsnění vrtů po injektáži se týká u vodorovných vrtů. K tomuto zatěsnění dodáváme zátky (válečky o výšce 20 mm a průměru 19 mm) vyrobené z extrudovaného polystyrenu, které si můžete také zakoupit. Dále dodáváme kvalitní vrtáky BOSCH s upínáním SDS plus o průměru 14 mm v délkách 450 mm pracovní hloubka 400 mm, délka 600 mm pracovní hloubka 550 mm a délka 1000 mm pracovní hloubka 950 mm. Tato řada vrtáků postačí pro drtivou většinu tlouštěk zdiva. Podle tloušťky zdiva si zvolíte správnou délku vrtáku. Tyto vrtáky můžete objednat také přes náš e-shop nebo vyzvednout taktéž na provozovně.

V případě jakýchkoli Vašich dotazů ohledně technologického postupu pro injektáž zdiva svépomocí na náš Systém AquaStop Cream®, neváhejte napsat Váš dotaz do poradny a my Vám na Vaši otázku v co nejkratší době odpovíme, (viz. Poradna). V poskytované Poradně se dá najít Vaše otázka a tím i odpověď, jelikož je značně tématicky široká. Jen je potřeba trocha trpělivosti při hledání stejného nebo tématicky podobného dotazu. Také můžete volat na tel. číslo 731 565 565.

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o. , www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz

Untitled 1

Naposledy změněno středa, 01 listopad 2017 12:02
Komerční článek

Doporučte tento článek svým přátelům

Reklama

Související články

Chemická injektáž vlhkého zdiva svépomocí ano či ne?

Chemická injektáž vlhkého zdiva svépomocí ano či ne?
Chemická injektáž vlhkého zdiva svépomocí pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti s naším Systémem AquaStop Cream® je koncipována tak, aby to zvládl úplně každý a výsledek byl naprosto spolehlivý a ve…

Tlaková, beztlaková, či nízkotlaková krémová injektáž v praxi

Tlaková, beztlaková, či nízkotlaková krémová injektáž v praxi
Plnění vrtů je o citu, šikovnosti a trpělivosti, a nikoliv o rychlosti, tlaku, druhu použitého injektážního nástroje apod. V praxi se nám potvrdila správnost naší dlouholeté osvěty, jelikož se krémová…

Práce na starém baráku

Práce na starém baráku
Ubourání starého krovu a zdiva, podřezání zdiva. Po dokončení hrubé novostavby jsme se pustili do ubourávání starého baráku.Na začátku výstavby nám všichni radili, abychom barák nebourali, ale s odstupem času…

Diskuzní fórum